Dwudrożna zwrotnica głośnikowa 150 W

Dwudrożna zwrotnica głośnikowa 150 W

Ofertę firmy Gotronik rozszerzamy o sprzęt audio. W naszym asortymencie znajdą się zwrotnice głośnikowe jedno, dwu i trój drożne o różnych charakterystykach. W tym wpisie przedstawimy jedną z nich.

Na początek garść teorii. Zwrotnica to urządzenie służące do separacji konkretnych zakresów częstotliwości przeznaczonych dla danego głośnika, czyli odpowiednia modyfikacja sygnału audio. Sygnał wejściowy dochodzący do zwrotnicy, jest w niej dzielony, w zależności od typu zwrotnicy na jeden zakres częstotliwości, dwa lub trzy. Wynika to z różnych konfiguracji kolumn, które mogą zawierać głośniki niskotonowe, średniotonowe i wysokotonowe. Kolumny zawierające jedynie jeden głośnik to kolumny jednodrożne, kolumny z głośnikami nisko i wysokotonowymi to kolumny dwudrożne, kolumny z głośnikami nisko, średnio i wysokotonowymi to kolumny trójdrożne.

Zwrotnice można podzielić na:

  • zwrotnice aktywne – oparte o układy scalone, montowane przed wzmacniaczem mocy
  • zwrotnice pasywne – montowane zazwyczaj w obudowie kolumny, składa się z elementów pasywnych (cewki, kondensatory, rezystory)

W dalszej części wpisu będziemy zajmować się tym drugim typem – zwrotnicą pasywną.

Jak wspomniano wcześniej, zwrotnica pasywna składa się jedynie z elementów pasywnych. Jakość brzmienia dźwięku, barwa oraz kształt sygnału dla każdego głośnika zależy od konfiguracji oraz wartości cewek, kondensatorów i rezystorów. Przykładowy schemat przedstawiono poniżej:

Schemat ideowy zwrotnicy głośnikowej

Schemat ideowy zwrotnicy głośnikowej

Prezentowany sprzęt to dwudrożna zwrotnica produkcji KASUN model OK-2801C. Posiada ona wejście sygnałowe oraz oddzielne wyjścia dla głośnika niskotonowego i wysokotonowego.

Dwudrożna zwrotnica głośnikowa KASUN

Dwudrożna zwrotnica głośnikowa KASUN

Częstotliwość podziału wynosi 3800Hz. Oznacza to, że sygnał poniżej tej częstotliwości trafiać będzie do głośnika niskotonowego, natomiast wyższe do głośnika wysokotonowego. Różne modele zwrotnic charakteryzują się m.in różnymi częstotliwościami podziału, a co za tym idzie, różnymi charakterystykami częstotliwościowymi.

Należy pamiętać, że pasywna zwrotnica głośnikowa przenosi moc potrzebną dla głośników. Co za tym idzie, jakość elementów musi być wysoka, wykonanie dokładne a płytka drukowana z odpowiednio dużą szerokością ścieżek.

Dwudrożna zwrotnica głośnikowa

Dwudrożna zwrotnica głośnikowa

 

Na koniec pokuszono się o test działania zwrotnicy. Pobudzono ją sygnałem z generatora i obserwowano sygnał wyjściowy.

Układ pomiarowy

Układ pomiarowy

Sygnał wejściowy pochodził z generatora Siglent SDG1020. Był to sygnał sinusoidalny o zmiennej częstotliwości w zakresie 1uHz – 20kHz (przemiatanie częstotliwości). Do oględzin sygnału wyjściowego posłużono się oscyloskopem Hantek DSO5102BM. Na kanał CH1 oscyloskopu dołączono wyjście głośnika niskotonowego. Na kanał CH2 oscyloskopu dołączono wyjście głośnika wysokotonowego. Po włączeniu funkcji przemiatania częstotliwości o czasie trwania 5 sekund zobaczono poniższy widok:

 

Odpowiedź zwrotnicy

Odpowiedź zwrotnicy

Powyższy oscylogram prezentuje działanie zwrotnicy. Można zauważyć, że niskie częstotliwości są obecne tylko na sygnale pochodzącym z kanału pierwszego i wraz ze wzrostem częstotliwości ich amplituda maleje.  Z obserwacji sygnału na kanale drugim wynika, że od pewnej wartości częstotliwości amplituda zaczyna rosnąć, podczas gdy na kanale pierwszym sygnał jest wytłumiony.

Dodaj komentarz