Porównanie i instrukcja modułów z przekaźnikiem

Porównanie i instrukcja modułów z przekaźnikiem

Do oferty naszego sklepu wprowadzamy trzy moduły z przekaźnikiem. Opiszemy czym różnią się poszczególne moduły i jakie są ich cechy wspólne. W formie graficznej przedstawimy opis wejść i wyjść każdego z nich, oraz pokażemy jak je obsłużyć. Do cech wspólnych należy zaliczyć wartość napięcia sygnału sterującego (3 – 24 V). Układy mają zbliżone zakresy napięć zasilania. Wymiary modułów są podobne. Każdy moduł posiada wyświetlacz siedmiosegmentowy, a ich obsługa jest identyczna. Moduł BTE-364 wyróżnia się od pozostałych tym, że został poszerzony o transparentna obudowa do samodzielnego montażu. Fotografia, na której przedstawiliśmy zmontowaną obudowę znajduje się na końcu artykułu.

Na początku musimy rozróżnić te trzy bardzo zbliżone do siebie moduły. W artykule będziemy posługiwać się numerem katalogowym każdego układu. Omówimy BTE-364, BTE-367, BTE-368. Przyjrzyj się poniższej grafice, aby je odróżnić.

Następnie wypiszemy parametry techniczne każdego z układów.

Podpisane moduły

Podpisane moduły

Parametry techniczne:

BTE-364:

 • Napięcie zasilania: 6 – 30 V
 • Napięcie sterujące: 3 – 24 V
 • Brak przekaźnika
 • Wyświetlacz siedmiosegmentowy
 • Prąd wyjściowy max: 5 A
 • Temperatura pracy: -40 – 85 °C
 • Wymiary modułu: 62 x 38 x 17 mm
 • Obudowa do samodzielnego montażu dołączona do modułu
BTE-364

BTE-364

BTE-367:

 • Napięcie zasilania: 5 – 36 V
 • Napięcie sterujące: 3 – 24 V
 • Przekaźnik
 • Wyświetlacz siedmiosegmentowy
 • Prąd spoczynkowy: 20 mA
 • Pobór prądu: 50 mA
 • Prąd wyjściowy max: 5 A
 • Mocy wyjściowa max: 400 W
 • Temperatura pracy: -40 – 85 °C
 • Wymiary modułu: 60 x 34 x 12 mm
BTE-367

BTE-367

BTE-368:

 • Napięcie zasilania: 6 – 30 V
 • Napięcie sterujące: 3 – 24 V
 • Przekaźnik
 • Wyświetlacz siedmiosegmentowy
 • Prąd spoczynkowy: 20 mA
 • Pobór prądu: 50 mA
 • Prąd wyjściowy max: 5 A
 • Temperatura pracy: -40 – 85 °C
 • Wymiary modułu: 62 x 38 x 17 mm
BTE-368

BTE-368

 

Instrukcja obsługi: 

 

Podłącz moduł, korzystając z opisu zawartego na zdjęciach.

Przycisk STOP służy do odłączenia wyjścia, jego ponowne wciśnięcie włączy wyjście.

Przycisk SET służy do wejścia w MENU, gdzie wybierzemy tryb pracy. Przyciśnij i przytrzymaj około 4 sekundy przycisk SET, teraz przyciskami UP i DOWN możesz wybrać jeden z siedmiu trybów pracy. Gdy na wyświetlaczu wyświetlony jest pożądany tryb, wciśnij SET aby go wybrać. Pojawi się skrót parametru, który należy ustawić, przyciskami UP i DOWN, wybieramy wartość i zatwierdzamy przyciskiem SET. Po zatwierdzeniu wszystkich parametrów przytrzymaj 3 sekundy przycisk SET. Pojawi się wybrany tryb, wciśnij SET, na wyświetlaczu pojawią się wybrane wartości parametrów i moduł będzie już gotowy do pracy (oczekuje na sygnał sterujący).

Tryby pracy:

Opis parametrów:

OP– czas przewodzenia

CL– czas wyłączenia

LOP– liczba powtórzeń

 

 

P1: Przekaźnik jest włączony do czasu upłynięcia  OP oraz obecności sygnału sterującego.  

P1.1: Sygnał jest wyzwalany ponownie. 

P1.2: Sygnał jest wyzwalany ponownie, następnie zegar zostaje zresetowany.

P1.3: Sygnał jest wyzwalany ponownie, następnie zegar zostaje zatrzymany a przekaźnik wyłączony.  

P-2: Obecność sygnału sterującego, wyjście jest załączane z opóźnieniem CL, a następnie przez czas OP włączone. 

P3.1:  Obecność sygnału sterującego, wyjście jest włączone przez czas OP, następnie wyłączone przez czas CL. Jeżeli LOP zostanie ustawiony na więcej niż 1, to załączenie i wyłączenie powtórzy się tyle razy ile została ustawiona wartość LOP. 

P3.2: Bez sygnału wyzwalającego (sterującego) –  przekaźnik jest załączony przez czas OP, następnie wyłączony na czas CL, włączenie i wyłączenie powtórzy się tyle razi ile zostało ustawione w zmiennej LOP. 

P-4: Funkcja podtrzymywania sygnału. W przypadku usunięcia sygnału sterującego, wyjście będzie załączone przez czas OP a nastepnie zostanie wyłączone. 

Na koniec zaprezentujemy jeszcze transparentą obudowę dołączoną do jednego z modułów:

Moduł BTE-364 w obudowie

Moduł BTE-364 w obudowie

Dodaj komentarz