Porównanie i instrukcja modułów z przekaźnikiem

Porównanie i instrukcja modułów z przekaźnikiem

Do oferty naszego sklepu wprowadzamy trzy moduły z przekaźnikiem. Opiszemy czym różnią się moduły i jakie są ich cechy wspólne, w formie graficznej przedstawimy opis wejść i wyjść każdego z nich, pokażemy też jak je obsłużyć. Do cech wspólnych należy zaliczyć wartość napięcia sygnału sterującego (3 – 24 V). Układy mają zbliżone zakresy napięć zasilania. Wymiary modułów są podobne. Każdy moduł posiada wyświetlacz siemiosegmentowy, a ich obsługa jest identyczna. Moduł BTE-364 wyróżnia się od pozostałych tym, że do niego została dołączona transparentna obudowa do samodzielnego montażu. Fotografia, na której przedstawiliśmy zmontowaną obudowę znajduje się na końcu artykułu.

Na początku musimy rozróżnić te trzy bardzo zbliżone do siebie moduły. W artykule będziemy posługiwać się numerem katalogowym każdego układu. Omówimy BTE-364, BTE-367, BTE-368. Przyjrzyj się poniższej grafice, aby je odróżnić.

Następnie wypiszemy parametry techniczne każdego z układów.

Podpisane moduły

Podpisane moduły

Parametry techniczne:

BTE-364:

 • Napięcie zasilania: 6 – 30 V
 • Napięcie sterujące: 3 – 24 V
 • Brak przekaźnika
 • Wyświetlacz siedmiosegmentowy
 • Prąd wyjściowy max: 5 A
 • Temperatura pracy: -40 – 85 °C
 • Wymiary modułu: 62 x 38 x 17 mm
 • Obudowa do samodzielnego montażu dołączona do modułu
BTE-364

BTE-364

BTE-367:

 • Napięcie zasilania: 5 – 36 V
 • Napięcie sterujące: 3 – 24 V
 • Przekaźnik
 • Wyświetlacz siedmiosegmentowy
 • Prąd spoczynkowy: 20 mA
 • Pobór prądu: 50 mA
 • Prąd wyjściowy max: 5 A
 • Mocy wyjściowa max: 400 W
 • Temperatura pracy: -40 – 85 °C
 • Wymiary modułu: 60 x 34 x 12 mm
BTE-367

BTE-367

BTE-368:

 • Napięcie zasilania: 6 – 30 V
 • Napięcie sterujące: 3 – 24 V
 • Przekaźnik
 • Wyświetlacz siedmiosegmentowy
 • Prąd spoczynkowy: 20 mA
 • Pobór prądu: 50 mA
 • Prąd wyjściowy max: 5 A
 • Temperatura pracy: -40 – 85 °C
 • Wymiary modułu: 62 x 38 x 17 mm
BTE-368

BTE-368

Instrukcja obsługi: 

Podłącz moduł, korzystając z opisu zawartego na grafikach.

Przycisk STOP służy do odłączenia wyjścia, jego ponowne wciśnięcie włączy wyjście.

Przycisk SET służy do wejścia w MENU, gdzie wybierzemy tryb pracy. Przyciśnij i przytrzymaj około 4 sekundy przycisk SET, teraz przyciskami UP i DOWN możesz wybrać jeden z siedmiu trybów pracy. Opiszemy każdy tryb poniżej. Gdy na wyświetlaczu wyświetlony jest pożądany tryb, wciśnij SET aby go wybrać. Pojawi się skrót parametru, który należy ustawić, przyciskami UP i DOWN wybieramy wartość i zatwierdzamy przyciskiem SET. Po zatwierdzeniu wszystkich parametrów przytrzymaj 3 sekundy przycisk SET. Pojawi się wybrany tryb, wciśnij SET, na wyświetlaczu pojawią się wybrane wartości parametrów i moduł będzie już gotowy do pracy (oczekuje na sygnał sterujący).

Tryby pracy:

P1.1: Parametry: OP. Po pojawieniu się sygnału sterującego (na wymaganym  poziomie), wyjście zostaje załączone. Odliczany jest czas OP, po którym wyjście zostaje odłączone.

P1.2: Signal is triggered again, the clock is reset

P1.3: Signal trigger again, relay off, stop the clock;

P-2: Parametry: OP i CL. Po pojawieniu się sygnału sterującego (na wymaganym poziomie), wyjście jest wyłączone przez czas CL, a następnie zostanie załączone i trzymane przez czas OP.

P3.1: Parametry: OP, CL i LOP. Po pojawieniu się sygnału sterującego (na wymaganym poziomie), wyjście jest załączone przez czas OP, następnie jest wyłączone przez czas CL. Jeżeli LOP ustawimy na więcej niż 1, to teraz ponownie wyjście zostanie załączone i wyłączone (tle razy zostanie powtórzone pętle, ile zadeklarowaliśmy w zmiennej LOP).

P3.2: Parametry: OP, CL i LOP. Od razu po ustawieniu wszystkich parametrów i zatwierdzeniu ich, wyjście zostanie załączone na czas OP, następnie wyłączona przez czas CL, tyle razy ile ustawiliśmy w zmiennej LOP. Sterowanie wyjście odbywa się bez ingerencji sygnału sterującego.

P-4: Parametry: OP. Po pojawieniu się sygnału sterującego (na wymaganym poziomie), wyjście jest załączone. Gdy zaniknie sygnał sterujący, wyjście będzie jeszcze załączone przez czas OP, a następnie zostanie wyłączone.

Na koniec zaprezentujemy jeszcze transparentą obudowę dołączoną do jednego z modułów:

Moduł BTE-364 w obudowie

Moduł BTE-364 w obudowie

Dodaj komentarz