Stacja lutownicza LW-8586D jest to kolejny nowy model stacji lutowniczej wprowadzony do oferty sklepu GOTRONIK produkcji LONGWEI. Urządzenie to składa się z 2 sekcji – kolby grotowej oraz kolby hot-air. Moc kolby grotowej to 50W natomiast kolby hot-air 700W.

Parametry techniczne:

Sekcja hot-air:

 • Zasilanie: 230 VAC;
 • Moc: 700W;
 • Regulacja temperatury: 100°C do 500°C (212°F-932°F);
 • Przepływ powietrza do 120L/minutę (max);
 • Stabilizacja temperatury +/- 2°C;

Sekcja kolby grotowej:

 • Zasilanie 26 VAC;
 • Moc kolby: 50W;
 • Regulacja temperatury: 200°C – 480°C (212°F – 896°F)
 • Stabilizacja temperatury +/- 2°C;
 • Grzałka metalowa;

Zestaw zawiera:

 • Stację lutowniczą z połączoną na stałe kolbą hot-air;
 • Kolbę grotową z grotem 900M-T-I;
 • 3 dysze o różnej średnicy;
 • Podstawkę pod kolbę;
 • Gąbkę do czyszczenia grotów;
 • Przewód zasilający;

Opis paneli stacji lutowniczej:

 1. Uchwyt indukcyjny na kolbe hot-air;
 2. Wyświetlacz LCD;
 3. Włącznik/wyłącznik sekcji kolby hot-air oraz przycisk zwiększania ustawionego parametru
 4. Przycisk służący do przechodzenia ustawień kolby hot-air oraz kolby grotowej;
 5. Włącznik/wyłącznik sekcji kolby grotowej oraz przycisk zmniejszający ustawiany parametr;
 6. Potencjometr do regulacji nadmuchu kolby hot-air;
 7. Przewód zasilający kolbę hot-air;
 8. Gniazdo DIN do podłączenia kolby grotowej;
 9. Włącznik/wyłącznik stacji lutowniczej;
 10. Bezpiecznik;
 11. Gniazdo zasilania stacji lutowniczej;

Opis wyświetlacza stacji lutowniczej:

 1. Tryb SET – ustawienie temperatury; REAL – odczyt temperatury z grota;
 2. Wskazanie ustawionej temperatury;
 3. Informacja o ustawionej jednostce w której podawana jest temperatura;
 4. Informacja dotycząca kolby hot-air OFF wyłączona, wskazanie obecnie ustawionej temperatury;
 5. Wybór ustawień kolby hot-air lub kolby grotowej; CH1– kolba hot-air, CH2– kolba grotowa;
 6. Informacja dotycząca kolby grotowej OFF wyłączona, wskazanie obecnie ustawionej temperatury;
 7. informacja o rozgrzewaniu lub podtrzymywaniu temperatury przez stację.

Praca z kolbą hot-air:

 • Po włączeniu zasilania (z tyłu stacji) włączy się wyświetlacz LCD. Na środku przedniego panelu pod wyświetlaczem znajduje się przycisk CH1/CH2 jest to odpowiednio:
  • CH1: sekcja hot-air;
  • CH2: sekcja kolby grotowej;
 • Przyciskiem CH1/CH2 wybrać kolbę hot-air (CH1).
 • Włączyć sekcję kolby hot-air (lewy przycisk ON/OFF) pod wyświetlaczem. Przytrzymując przyciski ⇑⇓ ustawić żądaną temperaturę.
 • W przypadku gdy kolba znajduje się na podstawce na wyświetlaczu widnieje napis SLP. Kolba znajduje się w stanie uśpienia i podniesienie jej spowoduje włączenie się nadmuchu oraz grzałki. W momencie odłożenia kolby ponownie na podstawkę grzałka zostaje rozłączona natomiast kolba wychładza się do temperatury poniżej 100°C i następuje przejście kolby w tryb uśpienia.
 • Kolbę można także wyłączyć w dowolnej chwili podczas pracy przyciskiem ON/OFF (po lewej stronie). Spowoduje to odłączeni także grzałki, wychłodzenie kolby poniżej 100°C oraz wyłączenie się sekcji.

Praca z kolbą grotową:

 • Po włączeniu zasilania (z tyłu stacji) włączy się wyświetlacz LCD. Na środku przedniego panelu pod wyświetlaczem znajduje się przycisk CH1/CH2 jest to odpowiednio:
  • CH1: sekcja hot-air;
  • CH2: sekcja kolby grotowej;
 • Przyciskiem CH1/CH2 wybrać kolbę hot-air (CH2);
 • Włączyć sekcję kolby grotowej (lewy przycisk ON/OFF) pod wyświetlaczem. Przytrzymując przyciski ⇑⇓ ustawić żądaną temperaturę.
 • Kolbę można wyłączyć przyciskiem ON/OFF.

Kalibracja temperatury

Urządzenie posiada możliwość skalibrowania temperatury grotu oraz kolby hot-air z wyświetlaną temperaturą przez stację. Poniżej zostanie przedstawiona krótka instrukcja w jaki sposób przeprowadzić ten proces.

 • Żeby przejść do kalibracji temperatury w pierwszej kolejności trzeba włączyć kalibrowaną sekcję.
 • Następnie przytrzymac przycisk CH1/CH2 oraz prawy lublewy przycisk ON/OFF ze względu na wybraną sekcję stacji.
 • Ustawić różnicę temperatur między kolbą a miernik temperatury. Przyciskami ‚⇑ ⇓‚ ustawić różnicę temperatur np. gdy miernik wskaże 383ºC ustawić wyświetlaną wartość na -33ºC. W przypadku gdy wskazanie jest 317ºC ustawić +33ºC. 

Zmiana jednostki wyświetlanej temperatury:

Stacja LW-980D posiada możliwość wyświetlania temperatury w stopniach Fahrenheita oraz Celsiusza.  Żeby zmienić wyświetlaną jednostkę należy:

 • Wyłączyć zasilanie stacji przełącznikiem z tyłu obudowy.
 • Przytrzymać przycisk CH1/CH2 i włączyć ponownie stację.

Dodaj komentarz