Do oferty firmy GOTRONIK zostały wprowadzone nowe stacje producenta LONGWEI. Poniższy artykuł przedstawia opis modelu LW-942. Jest to stacja lutownicza wyposażona w kolbę lutowniczą LW-907 zasilaną bezpiecznym napięciem 24V. Kolba wykonana jest z tworzywa sztucznego oraz gumowej nakładki na rękojeść dzięki czemu kolbę trzyma się wygodnie i nie wyślizguje się podczas pracy.

 

 

 

 

Parametry stacji lutowniczej:

 • Regulacja temperatury 200-480 ºC z krokiem co 1 ºC;
 • Moc kolby: 75 W;
 • Grzałka ceramiczna;
 • Napięcie zasilania kolby 24V
 • Długość przewodu zasilającego 1,2m
 • Rozmiar: 188 mm x 100 mm x 106 mm
 • Waga: 2,3 kg;
 • tryb sleep mode oraz automatyczne wyłączenia stacji.

 

Zestaw zawiera:

 • stację lutowniczą ;
 • kolbę LW-907;
 • podstawka pod kolbę;
 • gąbka do czyszczenia grotów;
 • zestaw zawiera 1 grot  (900M-T-I), który zamontowany już jest w kolbie

Pierwsze włączenie stacji lutowniczej:

 1. Podłącz kolbę lutowniczą do złącza DIN. Uwaga! Kolbę należy podłączyć ostrożnie żeby nie uszkodzić pinów w gnieździe kolby.
 2. Podłącz przewód zasilający do stacji a następnie do gniazdka sieciowego.
 3. Włącz stację przełącznikiem znajdującym się na prawym boku stacji.
 4.  Wyświetlacz włączy się i zacznie rosnąć temperatura. Fabrycznie ustawiona jest temperatura około 200 ºC.
 5. Przy pierwszym rozgrzewaniu się kolby będzie widoczny lekki dym, jest to normalne zjawisko ze względu że kolba pierwszy raz jest rozgrzwana i nastepuje „przepalenie” grzałki.
 6.  W momencie gdy temperatura się ustabilizuje z prawej strony na dole wyświetlacza mruga czerwona kropka na wyświetlaczu. Jest to sygnalizacja podtrzymywanie temperatury.


Opis panelu przedniego stacji:

 1. Gniazdo DIN do podłączenia kolby lutowniczej.
 2. Wyświetlacz LED informujący o aktualnie ustawionej temperaturze oraz odczycie temperatury w czasie rzeczywistym
 3. Przycisk edycji ustawianej temperatury.
 4. Inkrementalna/zwiększanie ustawianej temperatury;
 5. Dekrementacja/zmniejszanie ustawionej temperatury;
 6. Przycisk zatwierdzający ustawienia;

 

Zmiana ustawionej temperatury:

Regulacja ustawionej temperatury odbywa się przy pomocy przycisków na panelu przednim. Poniżej zostanie przedstawiony przykład zmiany temperatury z 350 na 400 ºC. Po podłączeniu kolby i włączeniu zasilania na wyświetlaczu widnieje aktualna ustawiona temperatura. W celu zmiany temperatury należy wykonać następujące czynności.

 1. Nacisnąć przycisk ‚ * ‚. Zacznie wtedy mrugać cyfra setek przyciskami ⇑  ⇓ ustawić żądaną temperaturę.
 2. Ponowne naciśnięcie przycisku ‚ * ‚ spowoduje przejście do ustawiania dziesiątek i jedności temperatury. Zmiana wartości odbywa się w identyczny sposób przyciskami  ⇑  ⇓.
 3. W momencie zakończenia ustawiania temperatury należy zatwierdzić wybraną wartość przyciskiem ‚#’
 4. . W przypadku, gdy ustawiona temperatura nie zostanie zatwierdzona stacja wykona tą operację sama po upływie około minuty.

 

Kalibracja temperatury grota

Stacja LONGWEI posiada także możliwość kalibracji temperatury grota. Do wykonania tej operacji niezbędny jest miernik temperatury grota np. FG-100. Operację tą należy wykonać w momencie zmiany kolby lub grzałki na inną niż ta która jest w nowym zestawie (nowa kolba jest już skalibrowana).

 1. Włącz stację lutowniczą przełącznikiem on/off. W ciągu 1 sekunfy od włączenia nacisnij przycisk ‚ * ‚ . Na wyświetlaczu pojawią się symbole ‚-P-‚ w tym momencie przeszliśmy do trybu kalibracji.
 2. Po pojawieniu się na wyświetlaczu ‚-P-‚ stacja ustawi automatycznie temperaturę na 400 ºC i nastąpi rozgrzanie kolby do tej temperatury. W momencie gdy temperatura ta zostanie osiągnięta (kropka na wyswietlaczu zacznie impulsowo mrugać) trzeba ponownie nacisnąć przycisk ‚*’. Spowoduje to przejście do ustawienia różnicy temperatur.
 3.  W tym momencie należy użyć miernika temperatury grotów i odczytać temperaturę grota w kolbie.  Urządzenie powinno wskazać temperaturę około 400 ºC ( wahania temperatury w tej stacji wynoszą podczas normalnej pracy około 5 ºC. W przypadku gdy miernik wskazuje temperaturę np. 421 ºC trzeba ustawić różnice temperatur  ‚ -21 ºC .
 4. Ustawiona wartość należy zatwierdzić przyciskiem ‚#’.
 5. Po wykonaniu kalibracji temperatury trzeba wyłączyć stację i ponownie włączyć. Kolba w tym momencie jest już skalibrowana i można rozpocząć prace.

Standby i Shutdown mode

Stacja posiada automatyczny tryb uśpienia który włącza się w momencie gdy kolba jest nie używana przez 30 minut (kolba wyposażona jest w czujnik położenia). Temperatura kolby obniżana jest automatycznie do 200 ºC. W przypadku, gdy kolba nie jest ruszana przez około 2 godziny następuje automatyczne wyłączenie się stacji. W celu ponownego użycia należy podnieść kolbę, nacisnąć przycisk ‚ # ‚ i włączyć stację ponownie.  Nie ma możliwości zmiany czasu uśpienia oraz całkowitego wyłączenia kolby.

Błędy stacji

Stacja lutownicza informuje użytkownika o błędach które się pojawiają. L-E lub S-E. 

L- E -> Kod ten dotyczy błędów oraz ostrzeżeń podczas pracy stacji.  Przekroczenie maksymalnej temperatury kolby (ponad 500 ºC) lub brak podłączonej kolby. Sygnalizacja błędu jest także przez sygnał dźwiękowy.

S-E -> Dotyczy uszkodzenia kolby. W przypadku, gdy uszkodzeniu uległa grzałka lub czujnik temperatury w grzałce pojawia się kod błędu S-E oraz włącza się sygnał dźwiękowy.

W przypadku gdy stacja nie działa prawidłowo lub wystąpił błąd S-E należy wykonać sprawdzenie rezystancje grzałki. Uwaga! Przed przystąpieniem do sprawdzenia rezystancji trzeba wyłączyć stację i odłączyć kolbę od stacji lutowniczej.   W tym celu rozkręcamy grzałkę i sprawdzamy rezystancję. Prawidłowa rezystancja grzałki wynosi około 4 ohm (czerwone przewody). Natomiast rezystancje czujnika temperatury od 45 do 55 ohm (niebieskie przewody). W przypadku gdy występuje jakakolwiek rozbieżność trzeba wymienić grzałkę.

Dodaj komentarz