Nowością w ofercie Gotronik jest cyfrowa stacja lutownicza firmy Long Wei model LW-100. Stacja charakteryzuje się szybkim nagrzewaniem, w ciągu 10s osiąga temperaturę 350°C. Urządzenie posiada 3 przyciski  z szybkim wyborem temperatur z funkcją blokowania. Stacja ma funkcje czuwania oraz automatycznego wyłączenia.

Cechy:

 • Bardzo dobra stabilizacja temperatury
 • Funkcja blokady ustawień
 • Odczyt temperatury w °C lub °F
 • Wyświetlacz LCD
 • Ergonomiczna lutownica 100W/24V
 • Przyciski 1-2-3 do szybkiej zmiany temperatury
 • Stop srebra jako materiał przewodzący ciepło
 • Sterowanie mikroprocesorowe
 • Zabezpieczenie ESD
Stacja lutownicza LW-100

Stacja lutownicza LW-100

 

Dołączona kolba w zestawie

Dołączona kolba w zestawie

Dane techniczne:

 • Napięcie zasilania 230VAC
 • Moc 100W
 • Napięcie kolby 24V
 • Zakres temperatury 150 – 450 °C
 • Dokładność temperatury ±10°C
 • Stabilność temperatury ±2°
 • Automatyczny czas czuwania 1-120minut
 • Temperatura w czasie gotowości 150°C
 • Automatyczny czas wyłączenia 1-120 minut
 • Oporność upływowa grota lut. < 2Ω
 • Blokada temperatury – TAK
 • Zabezpieczenie ESD
 • Waga 2.4kg

Opis wyświetlacza stacji lutowniczej LW100 LongWei: 

Schemat wyświetlacza

Schemat wyświetlacza

Wyświetlacz:

 1. SET(Set Mode): lutowanie w stanie SET
 2. REAL (Real Mode): wyświetlenie rzeczywistej temperatury
 3. CAL (Calibration): lutownica w trybie konfiguracji temperatury
 4. Klawisz szybkiego dostępu 1 – dostęp do wartości temperatury
 5. Klawisz szybkiego dostępu 2 – dostęp do wartości temperatury
 6. Klawisz szybkiego dostępu 3 – dostęp do wartości temperatury
 7. Symulacja narostu temperatury, wyświetlenie aktualnej wartości mocy temperatury
 8. Jednostka temperatury „F”
 9. Jednostka temperatury „C”
 10. Temperatura
 • Ustawianie temperatury

– przyciski opisane strzałkami, pozwalają zmienić temperaturę. Aby dokonać szybkiej zmiany temperatury wystarczy wybrać jeden z trzech przycisków 1,2,3, pod którymi zapisane są określone temperatury. Aby zapisać temperaturę należy przytrzymać dłużej wybrany przycisk 1,2 lub 3 (w zależności pod którym chcemy zapisać temperaturę) .

 • Blokowanie temperatury

Aby zablokować temperaturę, należy przytrzymać wszystkie trzy przyciski na raz 1,2,3 przez około 3s. Do odblokowania temperatury należy wykonać te same kroki.

 • Tryb ustawień

Naciśnięcie oraz przytrzymanie jednocześnie strzałki UP oraz DOWN powoduje przejście do trybu konfiguracji, następnie strzałkami UP lub DOWN można wybrać konkretne menu (tak jak przedstawiono na zdjęciu poniżej).

Tryb ustawień

Tryb ustawień

Tryb CAL – służy do ręcznej konfiguracji temperatury.

Tryb FIN – rozdzielczość ustawianej temperatury 

Tryb C-F – wybór jednostki temperatury.

Tryb Stb- Automatyczny czas czuwania

Tryb Sdn- automatyczny czas wyłączenia

Tryb bL – włączenie/wyłączenie dźwięku

Tryb FAC-przywrócenie ustawień fabrycznych

ESC-wyjście

 • Tryb CAL

Ten tryb służy do kalibracji. Przyłóż zewnętrzny czujnik temperatury do grota. W menu konfiguracji wybierz za pomocą przycisku 1 tryb CAL. Następnie należy wybrać punkt kalibracji z zakresu od -50°C do 50°C (zatwierdzić przyciskiem 1) i porównać wartości temperatur na wyświetlaczu stacji lutowniczej oraz zewnętrznego czujnika temperatury. Teraz używając przycisków UP lub DOWN, można ustawić różnicę temperatur. 

Przykład:
Wyświetlacz 40 ° C, zewnętrzne urządzenie pomiarowe 38 ° C: ustawienie S 2. 

 • Tryb FIN

Za pomocą trybu FIN można zmienić rozdzielczość ustawianej temperatury z krokiem o 1°C lub 5°C. W pierwszym oknie menu, należy przycisnąć przycisk 2. A następnie wybrać ON jeżeli zmiana temperatury ma być dokonywana o 1°C lub OFF, jeżeli o 5°C.  

 • Tryb C-F

Funkcja pozwala zmieniać jednostkę temperatury. Po wejściu do menu, należy wybrać przycisk 3 i strzałkami Up oraz DOWN wybrać jednostkę Celsjusza lub Fahrenheit i zatwierdzić przyciskiem 3.   

 • Tryb Stb 

Ustawianie temperatury Standby. Po wyłączeniu temperatury automatycznie ustawiona zostanie temperatura standby. 
1. Wybierz punkt Stb w menu 1.
2. Ustaw wartość zadaną dla temperatury standby za pomocą przycisku UP lub DOWN.
3. Za pomocą przycisku 1 zatwierdź wartość. 

 • Tryb Sdn

Jeśli lutownica nie jest używana, wówczas po upływie określonego czasu podgrzewanie lutownicy zostanie wyłączone.
Możliwe są następujące ustawienia czasu wyłaczenia:
− „0 min“: funkcja wyłączenia jest wyłączona.
− „1-120 min“: możliwość indywidualnego ustawienia czasu wyłączenia.
1. Wybierz punkt Sdn w menu konfiguracji.
2. Ustaw wartość zadaną czasu wyłączenia za pomocą przycisku UP lub DOWN.
3. Za pomocą przycisku 2 zatwierdź wartość. 

Ustawienie czasu wyłączenia jest możliwe tylko wtedy, gdy jest włączona funkcja Standby. 

 • Tryb bL

W 2 oknie menu, wybrać przycisk 3. Za pomocą przycisków UP i DOWN, można włączyć lub wyłączyć dźwięki przycisków stacji lutowniczej. Aby zatwierdzić należy wcisnąć przycisk 3. 

 • Tryb FAC

Tryb FAC służy do przywracania ustawień fabrycznych. Z trzeciego menu należy wybrać 1, czyli FAC. Następnie za pomocą przycisków UP oraz DOWN wybrać ON i zatwierdzić przyciskiem 1. 

 • Tryb ESC

Wybór tego trybu spowoduje wyjście z menu konfiguracyjnego. 

Ustawanie fabryczne: 

CAL: reset 

FIN: ON

C-F: C

STB: OFF

SDN: OFF

BL: ON

Temperatura 1: 200°C

Temperatura 2: 300°C

Temperatura 3: 400°C

 

Dodaj komentarz