Miernik portu  USB A3 służy do jednoczesnego pomiaru napięć i prądu. Na podstawie tych zmierzonych wartości, obliczona zostaje rezystancja obciążenia, moc, pojemność. Miernik posiada kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1.44 cala.  Dostępna jest również funkcja graficznego wykresu mierzonego natężenia prądu oraz napięcia w czasie. Aby prawidłowo zmierzyć wartości, miernik należy podłączyć szeregowo pomiędzy złączem USB np. ładowarki i telefonem lub tabletem. Zakres mierzonego napięcia wynosi 4.8-24V oraz natężenia prądu 0~3A(Max 4.5A). Rozdzielczość wyświetlanego napięcia wynosi 0.01V. Miernik A3-B obsługuje interfejs Bluetooth, który umożliwia bezprzewodową komunikację z komputerem, telefonem czy tabletem. 

Dane techniczne: 

 • Zakres mierzonego napięcia 4.8V-24V
 • Zakres mierzonego natężenia prądu 0~3A (Max 4.5A) 
 • Pomiar napięcia z rozdzielczością 0.01V
 • Pomiar natężenia prądu z rozdzielczością 0.001A
 • Port wyjściowy: USB Typ A żeński
 • Wejściowe porty: USB typ A męski, USB typ C żeński
 •  Obsługa Qualcomm Quick Charge: QC 2.0 i QC 3.0
 • Wyświetlacz LCD 1.44 cala
 • Funkcja pomiaru temperatury (C° lub F)
 • Wyświetlanie wykresów napięcia i prądu
 •  Automatyczne wyłączanie: 1-9 minut
 • Jasność wyświetlacza: 0-5 (6 poziomów)
 •  Ekran obrotowy 90º / 180º / 270º
 • Oprogramowanie działa w systemach operacyjny: Windows 7 lub wyższy
 •  Oprogramowanie działa w systemie Android 5.0 lub wyższy
 • Wymiary 74.5×32.3×10.0 mm

Miernik zapakowany jest w metalowe pudełko.

Miernik wraz z opakowaniem

Miernik wraz z opakowaniem

Miernik portu A3-B posiada moduł Bluetooth, który umieszczony jest w spodniej części obudowy miernika.

Moduł Bluetooth umieszczony na mierniku USB

Moduł Bluetooth umieszczony na mierniku USB

1. Włączenie miernika oraz opis ekranów w mierniku

Po podłączeniu szeregowo miernika, na wyświetlaczu powinno pojawić się menu z wyborem języka oraz przywróceniem ustawień fabrycznych. Zmiany wyboru języka można dokonać przy każdym włączeniu miernika, przytrzymując dowolny przycisk przed podłączeniem.

Po włączeniu miernika wyświetla się okno główne z wartością mierzonego napięcia, natężenia prądu, pojemności, rezystancji, mocy oraz temperatury otoczenia. Zmianę komórki pamięci wykonuje się przyciskiem NEXT.

Przyciski NEXT oraz HELP znajdują się na dole wyświetlacza. Pozostałe dwa przyciski, które umieszczone są na górze miernika, służą do obrotu ekranu o 90° – wystarczy dłużej przytrzymać jeden z nich, w zależności w którą stronę chcemy obrócić ekran. Treść pomocy i funkcje przycisków, różnią się w zależności od aktywnego ekranu.

Na kolejnym ekranie widoczny jest  pomiar napięcia na liniach danych USB D+,D- oraz bieżący tryb: Unknown, QC 2.0, QC 3.0.   

Na powyższym ekranie wyświetlane są wartości pojemności, mocy, czas trwania pomiaru oraz aktualna wartość. Jeżeli REC jest czerwony oznacza to, że  wartość natężenia prądu jest poniżej zadanego progu i pomiar nie jest wykonywany. Zielony REC oznacza, że pomiar jest wykonywany.  Aby zmienić próg, należy przytrzymać przycisk NEXT do momentu podświetlenia się ustawianego prądu. Regulacja wartości wartości prądu jest w zakresie od 0,00 do 0,30A. Krótkie naciśniecie przycisku NEXT powoduje zmianę wartości. Przytrzymując NEXT można zapisać ustawioną wartość.

Następny ekran przedstawia pomiar rezystancji przewodu. Po przejściu do tego ekranu miga pierwszy schemat, co oznacza że należy podłączyć miernik bezpośrednio do komputera, ładowarki (ważne, aby tester był podłączony bez przewodu).

Aby wykonać pomiar rezystancji przewodu, najpierw należy podłączyć do wyjścia testera np. regulowane elektroniczne obciążenie np. BTE-019 i ustawić natężenie pobieranego prądu do 500mA. Po ustawaniu zadanej wartości, należy przytrzymać przycisk. Następnie pomiędzy ładowarkę a miernik, podłączyć mierzony przewód i wykonać dokładnie taką samą operację jak wcześniej, tj. ustawić taki sam prąd czyli 500mA. Następnie przytrzymać przycisk NEXT. Po wykonaniu powyższych kroków, miernik wskaże wartość rezystancji przewodu podłączonego do testera.

   Poprzez kolejne naciśnięcie przycisku NEXT, pojawia się wykres graficzny mierzonego napięcia.

Kolejny ekran pokazuje wykres graficzny mierzonego natężenia prądu.

Ostatnim wyświetlanym ekranem są ustawienia: wygaszania ekranu, jasności ekranu oraz jednostki wyświetlanej temperatury. Aby dokonać zmiany wybranych opcji, należy przytrzymać przycisk NEXT, a następnie za pomocą tego samego przycisku można zmieniać wartość. 

Wygaszanie ekranu można ustawić od 1 do 9 minut. Jasność ekranu ma 6 poziomów (od 0 do 5). Dostępne jednostki temperatury to Celsjusz lub Fahrenheit. 

2. Przykładowe podłączenie miernika  

Poniżej został podłączony miernik portu USB pomiędzy ładowarkę a telefon. Na wyświetlaczu pokazane są między innymi wartości napięcia, natężenia prądu.


Kolejnym testem było sparowanie telefonu i miernika portu USB A3-B. Aplikacja przedstawiona na zdjęciu nazywa się UM24C i jest w pełni kompatybilna z powyższym miernikiem. 

Dodaj komentarz