BTE-429

BTE-429

Przetwornica DC/AC 12V DC na 110, 200, 220 , 280 V AC  została wprowadzona do oferty sklepu GOTRONIK pod numerem katalogowym BTE-429. Na wejściu modułu podłączamy napięcie stałe o wartości 12 V. Na wyjściu otrzymujemy napięcie zmienne o wartości 110 V, 200 V, 220 V lub 280 V, w zależności od ustawienia zworki.

Poniżej pokażemy jak podłączyć moduł. Do dwóch przewodów (czarnego i czerwonego) zaleca się przylutowanie przełącznika ON/OFF. Należy odszukać go we własnych zasobach lub zakupić.

Opis wejść oraz  wyjść modułu:

Opis wejść i wyjść

Opis wejść i wyjść

Instrukcja:

Na początku należy przylutować włącznik do przewodów. Teraz ustaw zworkę, w zależności od pożądanego napięcia na wyjściu. Pozycja 1 odpowiada napięciu 110 V, pozycja 2- 200 V, 3- 220 V i 4- 280 V. Podłącz przewody do zasilacza i wyjścia. Pamiętaj o zachowaniu szczególnej ostrożności, pracujesz na wysokich wartościach napięcia.

Sprawdziliśmy napięcia na wyjściu prądu przemiennego oraz na wyjściu z mostka prostowniczego.

Napięcie wyjściowe (wyprostowane):

Wartości napięć, przez nas zmierzone, na poszczególnych ustawieniach zworki zaprezentujemy poniżej. Pomiar napięcia był wykonywany bez obciążanie wyjścia.

 • Pozycja zworki 1: 175,54 V
 • Pozycja zworki 2: 240,70 V
 • Pozycja zworki 3: 257,40 V
 • Pozycja zworki 4: 302,50 V

Do wyjścia podłączyliśmy oscyloskop DSO5102BM firmy Hantek.

Pomiar oscyloskopem

Pomiar oscyloskopem

Pomiar wyjścia z mostka prostowniczego przy ustawieniu zworki w pozycji 4 i obciążeniu wyjścia.

Oscylogram dla zworki w pozycji 4.

Oscylogram dla zworki w pozycji 4.

Napięcie wyjściowe (przemienne):

Zmierzyliśmy napięcie wyjściowe z obciążeniem, dla różnych pozycji zworki.

 • Pozycja zworki 1: 102,90 V
 • Pozycja zworki 2: 182,25 V
 • Pozycja zworki 3: 189,8 V
Wyjście obciążone, pozycja 1

Wyjście obciążone, pozycja 1

Wyjście obciążone, pozycja 2

Wyjście obciążone, pozycja 2

Wyjście obciążone, pozycja 3

Wyjście obciążone, pozycja 3

Pomiar napięcia wyjściowego bez obciążenia:

 • Pozycja 1: 104,56 V
 • Pozycja 2: 189,20 V
 • Pozycja 3: 201,9 V
 • Pozycja 4: 257,6 V
Wyjście nie obciążone, pozycja 1

Wyjście nie obciążone, pozycja 1

Wyjście nie obciążone, pozycja 2

Wyjście nie obciążone, pozycja 2

Wyjście nie obciążone, pozycja 3

Wyjście nie obciążone, pozycja 3

Wyjście nie obciążone, pozycja 4

Wyjście nie obciążone, pozycja 4

Do obciążonego wyjścia podłączyliśmy oscyloskop DSO5102BM firmy Hantek.

Pomiar oscyloskopem

Pomiar oscyloskopem

Wyjście obciążone, pozycja 1

Wyjście obciążone, pozycja 1

Wyjście obciążone, pozycja 2

Wyjście obciążone, pozycja 2

Wyjście obciążone, pozycja 3

Wyjście obciążone, pozycja 3

Pozycja 4 jest pomijana przy pomiarach z obciążeniem ze względu na wytrzymałość żarówki (tej, którą obciążamy wyjście).

Na koniec zbadaliśmy zależności napięcia wyjściowego od napięcia zasilania modułu.

Wyjście nie obciążone

Wyjście nie obciążone

 

Wyjście obciążone

Wyjście obciążone

Dodaj komentarz