BTE-494

BTE-494

Miernikiem o symbolu katalogowym BTE-494 mamy możliwość zmierzenia następujących parametrów: napięcia, natężenia prądu, mocy czynnej. Można zmierzyć czas trwania danego procesu zasilania. Panelowy miernik wyposażony jest w dość duży i czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD z dołączanym podświetleniem. Istnieje opcja ustawienia alarmu przekroczenia ustawionej wcześniej wartości mocy elektrycznej – zostaniemy poinformowaniu o tym fakcie poprzez migające podświetlenie ekranu.

Miernik do kupienia: http://www.gotronik.pl/panelowy-miernik-ac-napiecia-pradu-mocy-energii-p-4260.html

Parametry modułu:

  • Napięcie pracy: 80 – 260 V AC
  • Napięcie mierzone: 80 – 260 V AC
  • Moc znamionowa: 20 A / 4400 W
  • Częstotliwość: 40 – 60 Hz

Opis przycisków:

  • UP – krótkie przyciśnięcie spowoduje przełączenie pomiędzy wyświetlanymi parametrami (prąd, napięcie, czas, moc, pobór energii). Przy ustawianiu wartości granicznej mocy, przycisk pełni funkcję „+1„. Przycisk posłuży również do zakończenia resetowania czasu.
  • DOWN – krótkie przyciśnięcie spowoduje przełączenie pomiędzy wyświetlanymi parametrami (prąd, napięcie, czas, moc, pobór energii). Przy ustawianiu wartości granicznej mocy, przycisk pełni funkcję „-1„. Przycisk posłuży również do zakończenia resetowania czasu.
  • SET – przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wejść do ustawienia wartości granicznej mocy.
  • OK – krótkie przyciśnięcie spowoduje uruchomienie lub wyłączenie podświetlenia ekranu. W ustawieniach, przyciśnięcie krótkie spowoduje zapisanie edytowanej wartości parametru.

Ustawienie wartości granicznej mocy:

Przyciskaj UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu będzie widoczna moc. Przyciśnij SET przez 3 sekundy, aż ekran zacznie mrugać.  Pierwszą cyfrę od lewej edytujemy przyciskami UP i DOWN. przyśnięcie OK spowoduje zatwierdzenie i przejście do kolejnej cyfry. Po ustawieniu parametru (w naszym przypadku na 20 W) i przekroczeniu dopuszczalnej wartości, uruchomimy alarm:

Alarm

Alarm

Resetowanie naliczanego czasu:

Przyciskaj UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu będzie widoczny czas lub pobór energii (kWh). Teraz przyciśnij dłużej SET, aż ekran zacznie mrugać. Przyciśnij OK, aby zresetować parametry.

Podświetlenie:

Po podłączeniu modułu do zasilania, ekran automatycznie będzie podświetlony. Przyciśnij OK, aby wyłączyć podświetlenie (później ponowne przyciśnięcie OK spowoduje wznowienie podświetlenia).

Pomiar napięcia zmiennego

Pomiar napięcia zmiennego

Układ pomiarowy

Układ pomiarowy

Dodaj komentarz