woltomierz

BTE-494

BTE-494

Miernikiem o symbolu katalogowym BTE-494 mamy możliwość zmierzenia następujących parametrów: napięcia, natężenia prądu, mocy czynnej. Można zmierzyć czas trwania danego procesu zasilania. Panelowy miernik wyposażony jest w dość duży i czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD z dołączanym podświetleniem. Istnieje opcja ustawienia alarmu przekroczenia ustawionej wcześniej wartości mocy elektrycznej – zostaniemy poinformowaniu o tym fakcie poprzez migające podświetlenie ekranu. Czytaj więcej

Cyfrowy miernik napięcia i prądu DC

Cyfrowy miernik napięcia i prądu DC

Przedstawiamy panelowy miernik napięcia i prądu DC (symbol katalogowy BTE-101) o zwiększonej rozdzielczości wyświetlania. Układ wymaga zasilania od 3,5 V do 28 V DC. Miernik może być także zasilany że źródła napięcia na którym dokonujemy pomiaru. Poniżej opiszemy instrukcję jak podłączyć moduł, oraz przykładowe trzy układy pomiarowe i nasze pomiary porównawcze. Pokażemy jakie wielkości fizyczne zmierzy to urządzenie i w jakim zakresie. Pomiary można wykonywać jedynie dla obwodów stało-prądowych DC. Zakres pomiaru napięcia zmierzymy od 0,00V do 33,00V, prąd od 0,000 do 3,000A. Obsługa urządzenia jest niezwykle prosta. Wystarczy wiedzieć tylko  jak podłączyć przewody. Czerwony cienki przewód (VCC) jest wejściem zasilania miernika „+” (3,5 – 28 V), czarny cienki (GND) jest wejściem zasilania „-„, żółty cienki przewód (VIN) wejście sygnału „+” (0 – 33 V), czerwony gruby (I+) jest wejściem „+”, czarny gruby (I-) wejściem „-„. Czytaj więcej