W ofercie firmy GOTRONIK znaleźć możemy kilkanaście modułów z przekaźnikiem. Nowym nabytkiem w tej grupie jest moduł, który umożliwia włączenie lub wyłączenie przekaźnika z ustawionym opóźnieniem czasowym. By załączyć lub wyłączyć przekaźnik moduł potrzebuje zewnętrznego sygnału, czyli wyzwalany jest zewnętrznym sygnałem o stanie niskim lub wysokim. W poniższym artykule przedstawimy instrukcję obsługi modułu.

Parametry techniczne:

 • Model: XY-LJ02;
 • Napięcie zasilania: 6 – 30V DC lub 5V (złączeni micro USB);
 • Maksymalne obciążenie wyjścia przekaźnikowego: 10A/250V AC lub 10A/30V DC;
 • Prąd spoczynkowy: 15mA;
 • Temperatura pracy: -40 ~ 85℃ ;
 • Źródło sygnału wyzwalającego: wyzwalanie poziomem wysokim (3.0V – 24V), wyzwalanie poziomem niskim (0.0V ~ 0.2V);
 • Zabezpieczenie przed odwrotny podłączeniem zasilania: TAK;
 • Wymiary: 80 x 38 x 21 mm;

Cechy produktu:

 • Czytelny wyświetlacz LCD;
 • Obsługa wyzwalania niskim i wysokim napięciem;
 • Tryb uśpienia (oszczędzanie energii, wyłączone jest jedynie podświetlenie wyświetlacza);
 • Automatyczny zapis ustawionych parametrów;
 • Możliwość sterowania przez UART;
 • Ciągła regulacja opóźnienia od 0,01 s do 9999 minut;
 • Izolacja galwaniczna – transoptor;
 • Moduł ma mozliwośc awaryjnego wyłączenia przekaźnika. Wystarczy podczas pracy nacisnąć przycisk STOP na ekranie pojawi się napis ON (włączony) lub OFF (wyłączony).
  UWAGA! Jeżeli ustawiony został OFF przekaźnik nie będzie działał mimo że program został włączony.

Opis przycisków oraz złączy:

 1. STOP – przycisk umożliwiający awaryjne zatrzymanie w trakcie pracy urządzenia. Naciśnięcie powoduje wyłączenie przekaźnika;
 2. SET – przejście do ustawień, przycisk służący do zatwierdzania ustawionych parametrów;
 3. UP – naciśnięcie powoduje inkrementację wartości. Umożliwia także poruszanie się po MENU urządzenia w górę;
 4. DOWN – naciśnięcie powoduje dekrementację wartości. Umożliwia także poruszanie się po MENU urządzenia w dół;
 5. Dioda LED – gdy przekaźnik jest włączony dioda LED świeci;
 1. HIG – wejście sygnału wyzwalającego wysokiego;
 2. GND – masa;
 3. LOW – wejście sygnału wyzwalającego niskiego;
 4. V+ – złącze zasilające „+” ( 6 – 30V);
 5. V- – złącze zasilające „-„;
 1. Złącze Micro USB – możliwość podłączenia źródła zasilania z USB 5V;

1. NO (normal open) – wyjście przekaźnika normalnie otwarty tzn. jeżeli przekaźnik nie jest włączony na wyjściu nie ma napięcia
2. COM – wyjście wspólne, podłączane jest tutaj napięcie przed przekaźnik który jest sterowany przez moduł;
3. NC (normal close) – wyjście przekaźnika normalnie zamknięte tzn. jeżeli przekaźnik nie jest włączony na wyjściu podawane jest napięcie.

Tryby pracy:

Oznaczenia:
– OP – czas przez który przekaźnik jest włączony;
– CL – czas przez który przekaźnik jest wyłączony;
– LP – liczba ustawionych cykli; —- – oznacza pętlę nieskończoną;

Oznaczenia:
– OP – czas przez który przekaźnik jest włączony;
– CL – czas przez który przekaźnik jest wyłączony;
– LP – liczba ustawionych cykli; —- – oznacza pętlę nieskończoną;

P1: Przekaźnik zostaje włączony przez ustawiony czas OP po otrzymaniu sygnału wyzwalającego. Po odliczeniu czasu OP przekaźnik zostaje wyłączony. Jeżeli podczas odliczania zostanie wygenerowany kolejny sygnał wyzwalający to nie zmienia to odliczanego czasu oraz stanu przekaźnika (włączony).

P2: Przekaźnik pozostaje włączony przez czas OP po otrzymaniu sygnału wyzwalającego. Po odliczeniu czasu OP przekaźnik zostaje wyłączony. Jeżeli podczas odliczania na wejściu pojawi się sygnał wyzwalający to moduł zacznie odliczać od początku ustawionego czasu. Wyzwalanie stanem niskim lub wysokim.

P3: Przekaźnik pozostaje włączony przez czas OP po otrzymaniu sygnału wyzwalającego. Po odliczeniu czasu OP przekaźnik zostaje wyłączony. Moduł wyłączy przekaźnik gdy w czasie OP otrzyma ponownie sygnał wyzwalający – następuje reset odliczania.

P4: Przekaźnik pozostaje wyłączony przez czas trwania CL (po otrzymaniu sygnału wyzwalającego. Następnie przekaźnik zostaje włączony przez czas OP. Po odliczeniu czasu przekaźnik wyłącza się.

P5: Po otrzymaniu sygnału wyzwalającego przekaźnik zostaje włączony przez czas OP. Następnie zostaje wyłączony na czas CL. Moduł działa w pętli włączając i wyłączając przekaźnik przez czas OP i CL do momentu gdy na wejściu pojawi się ponownie sygnał wyzwalający. Istnieje możliwość ustawienia ilości cykli (LP). Moduł włącza i wyłącza przekaźnik tyle razy ile jest ustawionych cykli (nie potrzebuje ponownego sygnału wyzwalającego).

P6: Przekaźnik pozostaje włączony przez czas OP po włączeniu zasilania (bez sygnału wyzwalającego). Następnie przekaźnik zostaje wyłączony przez czas CL. Moduł działa w pętli do momentu uzyskania sygnału wyzwalającego lub także działa tyle razy ile zostało ustawionych cykli (LP).

P7: Gdy na wejście wyzwalającym pojawi się sygnał przekaźnik załączy się. Gdy sygnał wyzwalający zaniknie moduł zacznie odliczanie, a następnie wyłączy przekaźnik.

Ustawienie czasu:

Moduł umożliwia regulację od 0,01 sekundy do 9999 minut. Ustawiając przecinek w odpowiednim miejscu ustawiamy czas w danym zakresie. By zmienić zakres wejdź do ustawień modułu przytrzymując przycisk SET przez 2s. Następnie przyciskiem STOP ustaw zakres.
Wyświetla „XXXX”. Bez przecinka dziesiętnego, zakres czasu wynosi 1 sekundy ~ 9999 sekund.
Wyświetl „XXX.X”. Zakres czasu wynosi od 0,1 sekundy do 999,9 sekund.
Wyświetl „XX.XX”. Zakres czasu wynosi od 0,01 sekundy do 99,99 sekundy.
Wyświetl „X.X.X.X”. Zakres czasu wynosi od 1 minuty do 9999 minut.
Na przykład, jeśli chcesz ustawić OP na 3,2 sekundy, przesuń kropkę dziesiętną do przedostatniej pozycji, na wyświetlaczu LCD pojawi się „003.2”.

Ustawienia:

Moduł jest bardzo intuicyjny w obsłudze by wybrać tryb pracy oraz ustawić czas OP lub CL należy wykonać następujące czynności:
1. Przytrzymać przycisk SET przez 2s.
2. Następnie przyciskiem STOP ustawić zakres czasu.
3. Następnie przyciskami UP i DOWN regulować ustawiany czas oraz liczbę cykli o ile dany tryb ma taką możliwość.
4. Żeby zatwierdzić ustawione parametry przytrzymaj przycisk SET przez 2s. Moduł gotowy jest do pracy.

Komunikacja UART

Standard komunikacji:
Szybkość transmisji: 9600 bps
Bity danych: 8
Bit stopu: 1
Cyfra kontrolna: brak
Kontrola przepływu: brak

Dodaj komentarz