W szerokiej ofercie firmy Gotronik można znaleźć mika modułów z przekaźnikiem do różnego typu zastosowań. Nowym produktem w naszej ofercie jest modułów BTE-679 opóźnionego włączenia, który sterowany jest za pomocą zegara czasu rzeczywistego. Urządzenie umożliwia ustawienie czasu załączenia/wyłączenia wyjścia przekaźnikowego w konkretny dniu i miesiącu. Moduł umożliwia ustawienie 5 okresów czasu. Każdy okres czasu może być ustawiony według 5 różnych programów dostępnych w module. Dzięki wbudowanemu zegarowi czasu rzeczywistego przełączanie odbywa się w czasie rzeczywistym. Moduł zasilany jest przez złącze micro USB lub złączem terminak block. Napięcie jakie możemy doprowadzić do tego drugiego złącza ma bardzo szeroki zakres i wynosi od 5.0 do 60V. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis produktu.

Parametry techniczne:

 • Model: XY-BJ;
 • Możliwość ustawienia 5 okresów czasu;
 • Dla każdego ustawionego czasu możliwość wyboru 5 różnych programów działania;
 • Napięcie zasilania: 5.0 -60V (złącze Terminal Block) lub 5V (micro USB);
 • Maksymalne obciążenie styków przekaźnika: 10A/250VAC lub 10A/30VDC;
 • Wbudowane gniazdo na baterię CR1220 do podtrzymania pamięci modułu;
 • Wbudowany buzzer;
 • Dioda LED sygnalizująca załączenie przekaźnika;

Opis wyjść oraz przycisków modułu:

 • STOP – zatrzymuje prace modułu i wykonane się reszty za
 • SET – menu ustawienia/ przycisk zatwierdzania wyboru;
 • UP/DOWN – przyciski do inkrementacji i dekrementacji parametrów;
 • GNIAZDO BATERII – umieszczając baterię w gnieździe zapewniamy podtrzymanie ustawień w przypadku zaniku zasilania.
 • NO (normal open) – wyjście przekaźnika normalnie otwarty tzn. jeżeli przekaźnik nie jest włączony na wyjściu nie ma napięcia
 • COM – wyjście wspólne, podłączane jest tutaj napięcie przed przekaźnik który jest sterowany przez moduł;
 • NC (normal close) – wyjście przekaźnika normalnie zamknięte tzn. jeżeli przekaźnik nie jest włączony na wyjściu podawane jest napięcie.

Micro USB – alternatywne źródło zasilania (5V);

 • Vcc – „+” zasilania. Moduł może być zasilany napięciem zewnętrznym DC o napięciu od 5 do 60V;
 • GND -Masa;
 • Buzzer – sygnalizator załączenia przekaźnika, buzzer można włączyć lub wyłączyć ustawiając odpowiedni parametr (szczegóły w dalszej części artykułu);

Instrukcja obsługi:

 • OPE: data / godzina włączenia przekaźnika, CLE: data / godzina wyłączenia przekaźnika,
 • Okres czasu: PE-1 ~ PE-5
 • —: wyłączenie funkcji

Programy:

 • P-1: Możliwość ustawienia godziny. Przekaźnik działa codziennie o danej godzinie . Przekaźnik wyłączony do punkt czasowego OPE. Przekaźnik włączony do punktu czasowego CLE. Po czasie CLE przekaźnik ponownie wyłączony.
 • P-2: Możliwość ustawienia godziny . Przekaźnik wyłączony do punkt czasowego OPE. Przekaźnik włączony do punktu czasowego CLE. Po czasie CLE przekaźnik ponownie wyłączony.
 • P-3: Możliwość ustawienia godziny oraz daty (miesiąca i dnia) kiedy przekaźnik ma zadziałać. Przekaźnik wyłączony do punkt czasowego OPE. Przekaźnik włączony do punktu czasowego CLE. Po czasie CLE przekaźnik ponownie wyłączony.
 • P-4: Możliwość ustawienia daty(miesiąca i dnia) i godziny włączenia oraz daty(miesiąca i dnia) i godziny wyłączenia przekaźnika. Przekaźnik wyłączony do punkt czasowego OPE. Przekaźnik włączony do punktu czasowego CLE. Po czasie CLE przekaźnik ponownie wyłączony.
 • P-5: Możliwość ustawienia daty( dnia) i godziny włączenia oraz daty( dnia) i godziny wyłączenia przekaźnika. Przekaźnik wyłączony do punkt czasowego OPE. Przekaźnik włączony do punktu czasowego CLE. Po czasie CLE przekaźnik ponownie wyłączony.

Ustawienie aktualnej daty i godziny:
1. Włącz zasilanie modułu.
2. Przytrzymaj przez 2s. przycisk DOWN. Na wyświetlaczu pojawi się YEA. Ustaw aktualny rok przyciskami UP i DOWN.
3. Naciśnij przycisk SET. Na wyświetlaczu pojawi się DAE. Po lewej stronie wyświetlany jest miesiąc natomiast po prawej dzień tygodnia. Najpierw ustaw aktualny miesiąc przyciskami UP i DOWN (mrugająca cyfra oznacz, że jest ustawiana). Następnie naciśnij przycisk SET. Ustaw teraz dzień miesiąca.
4. Ponownie naciśnij przycisk SET. Teraz będzie ustawiana aktualna godzina. Na wyświetlaczu pojawi się HOU. Najpierw ustaw godzinę. Następnie naciśnij przycisk SET by ustawić minuty. Po wykonaniu tej operacji możesz ponownie przejść do ustawiania daty i godziny jeżeli gdzieś popełniony został błąd. przyciskając SET. W dowolnej chwili możesz zatwierdzić ustawienia przytrzymując przycisk SET przez 2s.

Ustawienie działania buzzera:
Moduł posiada wbudowany buzzer sygnalizujący załączenie przekaźnika. Ze względu, że w niektórych sytuacjach jego dźwięk mógłby przeszkadzać producent dał możliwość jego wyłączenia.
Buzzer ustawiany jest indywidualnie dla danego okna czasowego od PE-1 do PE-5. Przechodząc przez ustawienia okna czasowego i po wybraniu programu można w każdej chwili ustawić pracę buzzera. Wystarczy podczas ustawiania parametrów przytrzymać przycisk STOP. Pojawienie się następującego napisu oznacza:
– BLL0 – buzzer wyłączony
– BLL1 – buzzer włączony
Żeby wyłączyć buzzer gdy już zacznie działać wystarczy nacisnąć dowolny przycisk.

Praca impulsowa lub ciągła modułu:
Moduł umożliwia dwa tryby pracy.
Ciągły – od czasu włączenia do czasy wyłączenia przekaźnik jest załączony
Impulsowy – moduł załącza przekaźnik na 1s. w czasie włączenia przekaźnika, a następnie wyłącza go;
Wybór trybu odbywa się podczas ustawiania danego programu. Odbywa się to za pomocą przycisk STOP. Wystarczy nacisnąć przycisk i odczytać oznaczenie z wyświetlacza:
OUT:1 praca ciągła;
OUT2: praca impulsowa;

Włączenie wyłączenie przekaźnika:
Moduł umożliwia także włączenie przekaźnika lub wyłączenie go. Oznacza to że mimo ustawionego programu możemy ustawić opcje włączenia przekaźnika na OFF przez co mimo, ze moduł ma zaprogramowany czas załączenia nie włączy on przekaźnika. Ustawienie odbywa się przy pomocy przyciski STOP.
ON – włączone przełączanie przekaźnika
OFF – wyłączone włączanie przekaźnika

Programowanie przekaźnika:
Żeby ustawić program należy wykonać następujące czynności.
1. Przytrzymać przycisk SET przez 2s. Wyświetli się PE-1 oznacza to ustawienie okna czasowego. Wybieramy okno czasowe UP lub DOWN i naciskamy przycisk SET.
2. Następnie przechodzimy do wyboru programu. Przyciskami UP lub DOWN wybieramy program który nas interesuje. Naciskamy przycisk SET.
Zatwierdzanie ustawień lub zmiana ustawianego parametru odbywa się przy pomocy przycisku SET. Natomiast zwiększanie lub zmniejszanie wartości wykonujemy przyciskiem UP lub DOWN.
3. Po wykonaniu ustawień wszystkich parametrów zapis ustawień odbywa się przy pomocy przycisku SET. Przytrzymujemy go przez 2s. Ekran zaczyna mrugać i zostaje wyświetlony aktualny czas.|
Uwaga! W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu napisu: Err oznacza to, że została ustawiona nieprawidłowa data lub godzina i takie ustawienia są nieprawidłowe. Jest to komunikat o błędzie ustawień.

Moduł po 10 minutach bezczynności automatycznie wyłącza podświetlenie.

Dodaj komentarz