Elektroniczne obciążenie portu USB może posłużyć podczas testów wydajności prądowej portu USB (standard USB 2.0 przewiduje maksymalną wydajność na poziomie 500mA), przy testowaniu wydajności power- bank’ów itp. Elektroniczne obciążenie LD25 posiada 4 bitowy wyświetlacz LED, zakres pracy napięcia 4V-25.0V DC oraz maksymalny prąd obciążenia 4A.

 

 

 

 

Funkcje:

 1. Funkcja ochrony:
 2. OVP (ochrona nadnapięciowa):OVP występuje przy 25- 30V; Moduł  zostanie trwale uszkodzony przy 30V. Wyświetlacz pokazuje OVP, jak pokazano na rys. 1.
  OTP (ochrona przed nadmierną temperaturą): Występuje gdy temperatura obciążenia jest powyżej 80 ℃, wyświetlacz wyświetla OTP, jak pokazano na rysunku 2.
  OPP (over-power protection): występuje gdy moc jest powyżej 80 ℃, wyświetlacz pokazuje OPP, jak widać na rysunku 3.
 3. Ustaw tryb odzyskiwania wyjścia po wejściu obciążenia w stan ochrony, ręcznie lub automatycznie
 4.  Wyświetlanie wartości napięcia, prądu i mocy obciążenia.
 5. Inteligentny wentylator do regulacji temperatury. Gdy prąd przekroczy 2A lub gdy temperatura przekroczy 40°C, wentylator automatycznie się uruchamia.
 6.  Precyzyjny potencjometr wielopunktowy: można precyzyjnie regulować prąd do 0,01A. Dzięki temu zasilacz nie ulegnie uszkodzeniu na skutek błędnej regulacji.
 7. Można ustawić domyślny stan startowy, otworzyć lub zamknąć wyjście.

Instrukcja obsługi

Obciążenie jest zasilane w zakresie 4-25.0 V (polaryzacja wejścia nie może być odwrócona, w przeciwnym razie produkt zostanie trwale uszkodzony), wyświetlacz zaczyna migać, aby przypomnieć o aktualnej wartości ustawienia, czekając na załączenia wyjścia. Naciśnij przycisk ON / OFF, aby rozpocząć pracę.

1. Dostosuj wartość prądu wyjściowego.

Przekręcenie pokrętła potencjometru w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zwiększa wartość, a obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara zmniejsza wartość. W zależności od potrzeb, potencjometr może realizować zgrubną regulację lub precyzyjną regulację. Rozdzielczość regulacji wynosi 0,01A.

2. Dostosuj status wyświetlacza LED

Naciśnij „SET”, aby wyregulować domyślną wartość prądu wyjściowego. Naciśnij przycisk „SET”, aby wyświetlić *. ** A, **. * P, **. * V.

3. Wyjście obciążenia otwartego lub zamkniętego

Wciśnij przycisk „ON/OFF”, aby otworzyć lub zamknąć wyjście obciążenia.

4. Ustaw domyślny stan uruchomienia (stan otwarcia lub zamknięcia).

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF”, aby swobodnie ustawić domyślny stan.
 • Jeśli na wyświetlaczu LED pojawi się napis „-ON”, jak na rysunku 4, obciążenie otworzy się przy następnym włączeniu.
 • Jeśli na wyświetlaczu pojawi się LED „-OFF”, jak pokazano na rysunku 5, wyświetlacz będzie wyświetlać wartość prądu migając przy ostatnim wyłączeniu i przy następnym włączeniu.
 • Następnie naciśnij przycisk”ON/OFF”, aby otworzyć wyjście.

5. Po usunięciu zabezpieczenia należy ustawić tryb odzyskiwania mocy wyjściowej obciążenia.

 • Aby ustawić tryb odtwarzania po usunięciu zabezpieczenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET”.
 • Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „–ON”, jak przedstawiono na rysunku 4, a zabezpieczenie zostało usunięte, obciążenie powróci do pracy.
 • Jeśli na wyświetlaczu pojawi się„-OFF”, tak jak na rysunku 5, a zabezpieczenie zostało usunięte, wyświetlacz będzie nadal pokazywać stan zabezpieczenia.
 • Naciśnij przycisk „ON/OFF”, na wyświetlaczu pojawi się migający prąd ustawienia, a następnie ponownie naciśnij przycisk „ON/OFF” – obciążenie powróci do pracy.

  UWAGA: Należy uważnie sprawdzić prąd wyjściowy power-banku. Zazwyczaj wartość natężenia prądu w power bankach jest niewielka. Gdy obciążenie zostało użyte, należy dostosować mniejszą wartość natężenia prądu.

 

Elektroniczne obciążenie

Przykładowe podłączenie elektronicznego obciążenia

Aby zaprezentować działanie, elektroniczne obciążenie zostało podłączone poprzez miernik portu USB UM24C do power banku.

Testowanie power-bank. Prąd obciążenia wynosi 0.184A.

Prąd obciążenia 0.18A.

Prąd obciążenia 0.184A

 

Na zdjęciu poniżej prąd obciążenia wynosi 0.253A.

Prąd obciążenia 0.25A

Prąd obciążenia 0.253A

Prąd obciążenia wynosi 0.093A.

Prąd obciążenia 0,093A

Prąd obciążenia 0,093A

 

 

Dodaj komentarz