Sterownik PWM

Sterownik PWM

Moduł sterownika PWM posiada 4 niezależne przyciski do ustawiania wartości współczynnika wypełnienia i częstotliwości przebiegu prostokątnego. Wyposażony jest on w cyfrowy wyświetlacz LCD. Moc regulowana jest poprzez zmianę współczynnika wypełnienia PWM w zakresie od 0 do 100%. Zaletą sterowania zmianą współczynnika PWM jest duża sprawność regulacji mocy oraz małe starty mocy. Regulację PWM stosuje się najczęściej do sterowania pracą silnika, generowanie sygnału zegarowego dla MCU, generowanie impulsów dla ściemniaczy itp.

Podstawowe dane techniczne:

  • moduł sterownik/generator/regulator PWM
  • zakres napięcia pracy: 3,3V do 30V
  • zakres częstotliwości wyjściowej: 1Hz do 150kHz
  • cyfrowe sterowanie przyciskami
  • wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD z podświetleniem
  • regulacja współczynnika wypełnienia od 0 do 100%
  • obciążalność wyjścia: od 5mA do 30mA

Moduł po wyłączeniu zasilania oraz ponownym włączeniu nadal przechowuje dane poprzedniej konfiguracji.

Opis złącz

Opis złącz

Opis złącz

 

Przycisk „+” do zmiany częstotliwości powoduje zwiększanie częstotliwości, natomiast „-” zmniejszenie częstotliwości. Podobnie jest z przyciskami do zmiany współczynnika wypełnienia „+” powoduje zwiększanie, natomiast „-” zmniejszanie.  Piny zasilające jak i również wyprowadzające sygnał są podwójne i zwarte ze sobą. Nie ma znaczenia czy podłączymy sygnał wyjściowy do pinu PWM na samej górze czy tego niżej, na obu pinach jest ten sam sygnał.

Przykładowe pomiary:

  •  Wpływ napięcia zasilania na wartość amplitudy wyjściowej

Ustawiona częstotliwość 1 kHz, współczynnik wypełnienia 50%.

Przykładowy pomiar

Przykładowy pomiar

Do powyższego układu został użyty oscyloskop firmy Hantek DSO5102BM, został on podłączony do pinów wyjściowych sterownika PWM. Po sprawdzeniu całego zakresu napięcia zasilania można stwierdzić, że amplituda wyjściowa jest równa napięciu zasilającemu.

  • Testowanie całego zakresu częstotliwości

Napięcie zasilania 10V, współczynnik wypełnienia 50%.

Pomiar zniekształceń

Pomiar zniekształceń

Podczas sprawdzania całego zakresu częstotliwości, czyli o 1 Hz do 150kHz, przebieg nie charakteryzował się poważnymi zniekształceniami. W granicach 80 kHz, pojawiały się niewielkie szpilki ale przebieg nadal przypominał swoja strukturą prostokąt.

  • Regulacja współczynnika wypełnienia

Napięcie zasilania 10V. Częstotliwość 1kHz.

Sprawdzanie regulacji współczynnika wypełnienia

Sprawdzanie regulacji współczynnika wypełnienia

Regulacja współczynnika wypełnienia możliwa jest od 0 do 100% – pomiary zostały wykonane bez obciążenia.

 

Dodaj komentarz