Efekt świetlny- migacz

Efekt świetlny- migacz

Przedstawiamy instrukcję montażu migacza. Układ wymaga zasilania napięciem w zakresie od 11 do 13V DC. Producent zaleca podłączanie zasilania o wartości 12 V DC.

Działanie modułu można opisać bardzo krótko. Po podłączeniu zasilania, niebieskie diody LED, zaczynają mrugać. Na płytce znajduje się potencjometr, którym możemy regulować częstotliwość mrugania (w małym zakresie).

Rozpakowujemy zakupiony, w naszym sklepie, zestaw. Wyjmujemy elementy z opakowania i sprawdzamy poniższą listę. Przed przystąpieniem do pracy przyjrzyj się też liście wymaganych narzędzi, bez których nie jest możliwe zmontowanie układu. Gdy przygotujesz wszystkie narzędzia, możesz zaczynać.

Zakupiony zestaw

Zakupiony zestaw

Lista elementów:

 • rezystory 100 Ohm, 30 kOhm, 47 kOhm, 100 kOhm
 • kondensator elektrolityczny 22 uF
 • potencjometr 20 kOhm
 • dioda 4007
 • podstawka pod LM358
 • LM358
 • tranzystor 8050
 • 8 diod LED niebieskich
 • płytka PCB
Ocena stopnia trudności:
 • płytka jednostronna
 • solder-maska –TAK
 • opis montażowy na płytce drukowanej – TAK
 • schemat ideowy – NIE
 • schemat montażowy – TAK nadrukowany na płytce drukowanej
 • typ montażu: przewlekany THT
 • elementy montowane powierzchniowo SMDNIE
 • elementy wymagające zachowania polaryzacji: TAK

Lista potrzebnych narzędzi:

Opcjonalnie:

KROK 1

W tym kroku wlutujemy rezystory R2, R4, R6, R7, R8, R9, R10, goldpind i diodę, zgodnie z oznaczoną polaryzacją.

Krok 1

Krok 1

KROK 2

Wlutujemy podstawkę pod układ LM358, wycięcie na elemencie powinno pokrywać się z tym zaznaczonym na płytce PCB. Kolejno wlutujemy tranzystor, również zgodnie z oznaczeniem na PCB.

Krok 2

Krok 2

KROK 3

Lutując diody LED musisz zachować polaryzację. Dłuższe wyprowadzenie diody jest dodatnie.

Krok 3

Krok 3

KROK 4

Ostatni krok związany z lutowaniem. Pozostał tylko potencjometr i kondensator. Przy tym drugim elemencie musisz zachować poprawną polaryzację, dłuższe wyprowadzenie jest dodatnie.

Krok 4

Krok 4

KROK 5

Na koniec już tylko umieszczamy LM358 w podstawce (zwróć uwagę na wycięcie).

Krok 5

Krok 5

Po zmontowaniu całego układu. Podłączamy zasilanie i możemy cieszyć się działającym migaczem.

Prezentacja działającego modułu 1

Prezentacja działającego modułu 1

Prezentacja działającego modułu 2

Prezentacja działającego modułu 2

Dodaj komentarz