BTE-443

Efekt świetlny- migacz

Efekt świetlny- migacz

Przedstawiamy instrukcję montażu migacza. Układ wymaga zasilania napięciem w zakresie od 11 do 13V DC. Producent zaleca podłączanie zasilania o wartości 12 V DC.

Działanie modułu można opisać bardzo krótko. Po podłączeniu zasilania, niebieskie diody LED, zaczynają mrugać. Na płytce znajduje się potencjometr, którym możemy regulować częstotliwość mrugania (w małym zakresie).

Rozpakowujemy zakupiony, w naszym sklepie, zestaw. Wyjmujemy elementy z opakowania i sprawdzamy poniższą listę. Przed przystąpieniem do pracy przyjrzyj się też liście wymaganych narzędzi, bez których nie jest możliwe zmontowanie układu. Gdy przygotujesz wszystkie narzędzia, możesz zaczynać. Czytaj więcej