Moduł bezprzewodowej transmisji dźwięku

Moduł bezprzewodowej transmisji dźwięku

W poprzednim artykule pokazaliśmy jak zmontować układ nadajnika i odbiornika modułu BTE-475, dostępnego w sklepie GOTRONIK. Teraz pokażemy jak podłączyć moduł bezprzewodowej transmisji dźwięku i przeprowadzimy test. Na wejście układu nadajnika podłączymy generator, natomiast na wyjście odbiornika podłączamy oscyloskop.

Moduł nadajnika zasilamy napięciem 12 V DC, natomiast moduł odbiornika zasilamy napięciem w granicy od 4 do 12 V DC.

Opis wejść i wyjść obu modułów:

Układ nadajnika

Układ nadajnika

Układ odbiornika

Układ odbiornika

Układ pomiarowy:

Sygnał z generatora DDS podłączamy na wejście układu nadajnika. Nadajnik zasilamy napięciem 12 V z zasilacza laboratoryjnego programowalnego DPS-305CM. Układ odbiornika podłączamy do oscyloskopu DSO5102BM firmy Hantek, a zasilamy go napięciem również 12 V za pomocą zasilacza laboratoryjnego KPS-3005DU  firmy Zhaoxin.

Układ pomiarowy

Układ pomiarowy

Podejrzeliśmy na oscyloskopie przesyłany sygnał prostokątny o częstotliwości 100 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz i 50 kHz, przy napięciu zasilania odbiornika 12 V.

Sygnał prostokątny 100 Hz

Sygnał prostokątny 100 Hz

Sygnał prostokątny 1 kHz

Sygnał prostokątny 1 kHz

Sygnał prostokątny 5 kHz

Sygnał prostokątny 5 kHz

Sygnał prostokątny 10 kHz

Sygnał prostokątny 10 kHz

Sygnał prostokątny 20 kHz

Sygnał prostokątny 20 kHz

Sygnał prostokątny 50 kHz

Sygnał prostokątny 50 kHz

Badanie amplitudy sygnału wyjściowego:

Sygnał, który jest na wejściu modułu nadajnika (na oscylogramie zaznaczono na szaro) ma amplitudę 4 V, natomiast sygnał na wyjściu układu odbiornika (żółty) ma amplitudę 11,7 V.

Amplituda sygnału wejściowego, a wyjściowego

Amplituda sygnału wejściowego, a wyjściowego

Badanie wpływu napięcia zasilającego układ odbiornika  dowiodło, że ma on bezpośredni wpływ na amplitudę sygnału wyjściowego.  Przy zasilaniu napięciem 4 V amplituda wyniosła 3,28 V, przy 8 V7,6 V i przy 12 V11,7 V.

Napięcie zasilania odbiornika: 4 V

Napięcie zasilania odbiornika: 4 V

Napięcie zasilania odbiornika: 8 V

Napięcie zasilania odbiornika: 8 V

Napięcie zasilania odbiornika: 12 V

Napięcie zasilania odbiornika: 12 V

Na koniec jeszcze pokażemy jak wygląda sygnał wyjściowy (żółty), gdy na wejściu (szary) ustawimy sygnał sinusoidalny o częstotliwości 1 kHz.

Sygnał wejściowy: SINUS

Sygnał wejściowy: SINUS

Dodaj komentarz