Porównanie małych multimetrów cyfrowych

Porównanie małych multimetrów cyfrowych

W artykule opiszemy dwa małe multimetry RICHMETERS 101 i 102. Oba mierniki są zasilane dwoma bateriami AAA. Opiszemy najważniejsze funkcje mierników, pokażemy jak się nimi posługiwać i wykonamy kilka przykładowych pomiarów. Zaczniemy od wypisanie parametrów, które możemy nimi zmierzyć.

Oba mierniki są niemal identyczne. Wersję 102 wyróżnia jedynie możliwość pomiaru temperatury, za pomocą termopary, którą posiada dołączoną do zestawu. Pozostałe parametry są zgodne.

Zanim przejdziemy do szczegółowych zakresów pomiarowych, wymieńmy jakie parametry w ogóle możemy zmierzyć. Oboma miernikami zmierzymy napięcie prądu zmiennego i stałego, prąd stały i zmienny, częstotliwość i współczynnik wypełnienia, rezystancję, pojemność, wykonasz test ciągłości obwodu (sygnalizowany dźwiękiem) i diody. Dodatkowo miernik w wersji 102 zmierzy temperaturę w stopniach Celsjusza lub Farenheita.

Mierniki posiadają funkcję auto uśpienia. Po 14 minutach i 30 sekundach bezczynności „przypomni o sobie” sygnałem dźwiękowych, a po kolejnych 30 sekundach zgaśnie ekran.

Zestaw miernika 101:

 • dwa przewody pomiarowe (czarny i czerwony)
 • miernik
 • miękki pokrowiec z materiału
Zestaw miernika 101

Zestaw miernika 101

Zestaw miernika 102:

 • dwa przewody pomiarowe (czarny i czerwony)
 • termopara
 • miernik
 • miękki pokrowiec z materiału
Zestaw miernika 102

Zestaw miernika 102

Opis panelu przedniego:

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego

 1. Wyświetlacz, a którym jest prezentowany wynik pomiaru.
 2. Przycisk HOLD. Krótkie przyciśnięcie spowoduje zatrzymacie pomiaru w wybranej chwili, dłuższe przyciśnięcie uruchomi podświetlenie ekranu.
 3. Pokrętło wyboru parametru mierzonego.
 4. Gniazdo pomiarowe, przy prądzie do wartości 10 A.
 5. Gniazdo pomiarowe, przy pomiarze napięcia, częstotliwości, pojemności, rezystancji, prądu do 500 mA, testu diody i ciągłości obwodu.
 6. Gniazdo pomiarowe GND.
 7. Przycisk wyboru funkcji na danej pozycji pokrętła (3).

Wykonywanie przykładowych pomiarów:

Obydwoma miernikami wykonaliśmy kilka przykładowych pomiarów parametrów. Pokażemy jak zrobić dany pomiar, a na zdjęciu pokażemy porównanie naszych mierników, do urządzenia pomiarowego wyższej klasy – UT71B. Przy okazji wykonywania pomiarów, przedstawimy tabele z dokładnością i rozdzielczością.

Pomiar napięcia prądu stałego:

Przekręć pokrętło (3) na pomiar napięcia (V). Podłącz przewody zgodnie z polaryzacją. Czarny do gniazda COM, czerwony do gniazda pomiarowego dla pomiaru napięcia (w razie wątpliwości przyjrzyj się poniższym zdjęciom). Na ekranie wyświetli się wynik pomiaru.

Dokładność pomiarowa

Dokładność pomiarowa

Dokładność pomiarowa (napięcie stałe mV)

Dokładność pomiarowa (napięcie stałe mV)

Wykonywaliśmy pomiar napięcia z zasilacza laboratoryjnego RPS3005DB.

Pomiar napięcia 5V DC (miernik 101)

Pomiar napięcia 5V DC (miernik 101)

Pomiar napięcia 5V DC (miernik 102)

Pomiar napięcia 5V DC (miernik 102)

Pomiar napięcia 20V DC (miernik 101)

Pomiar napięcia 20V DC (miernik 101)

Pomiar napięcia 20V DC (miernik 102)

Pomiar napięcia 20V DC (miernik 102)

Pomiar napięcia 30V DC (miernik 101)

Pomiar napięcia 30V DC (miernik 101)

Pomiar napięcia 30V DC (miernik 102)

Pomiar napięcia 30V DC (miernik 102)

Pomiar napięcia prądu zmiennego:

Podłączenie analogiczne do pomiaru napięcia stałego. Aby zmienić pomiar z DC na AC, wciśnij pomarańczowy przycisk.

Dokładność pomiarowa (napięcie zmienne)

Dokładność pomiarowa (napięcie zmienne)

Dokładność pomiarowa (napięcie zmienne mV)

Dokładność pomiarowa (napięcie zmienne mV)

Pomiar napięcia 100V AC (101)

Pomiar napięcia 100V AC (101)

Pomiar napięcia 200V AC (101)

Pomiar napięcia 200V AC (101)

Pomiar napięcia 100V AC (102)

Pomiar napięcia 100V AC (102)

Pomiar natężenia prądu stałego:

Dokładność pomiarowa (natężenie prądu stałego)

Dokładność pomiarowa (natężenie prądu stałego)

Pomiar natężenia prądu zmiennego:

Dokładność pomiarowa (natężenie prądu zmiennego)

Dokładność pomiarowa (natężenie prądu zmiennego)

Pomiar pojemności:

Dokładność pomiarowa (pojemność)

Dokładność pomiarowa (pojemność)

Pomiar rezystancji:

Przekręć pokrętło na pomiar rezystancji (). Podłącz przewody do odpowiednich gniazd. Przyjrzyj się zdjęciu w razie wątpliwości. Na ekranie wyświetli się wynik pomiaru.

Dokładność pomiarowa (rezystancja)

Dokładność pomiarowa (rezystancja)

Pomiar rezystancji 10 Ohm (miernik 101)

Pomiar rezystancji 10 Ohm (101)

Pomiar rezystancji 10 kOhm (101)

Pomiar rezystancji 10 kOhm (101)

Pomiar rezystancji 100 Ohm (102)

Pomiar rezystancji 100 Ohm (102)

Pomiar rezystancji 10 kOhm (102)

Pomiar rezystancji 10 kOhm (102)

Pomiar częstotliwości i PWM:

Podłącz przewody, pokrętło ustaw na pomiar częstotliwości (Hz), aby wykonać pomiar współczynnika PWM – wciśnij pomarańczowy przycisk. Wykonaliśmy przykładowe pomiary, pomiar częstotliwości prądu zmiennego. Pomiar współczynnika PWM realizowaliśmy na sygnale wygenerowanym z generatora SDG1020 produkowanego przez firmę Siglent.

Dokładność pomiarowa (częstotliwość i PWM)

Dokładność pomiarowa (częstotliwość i PWM)

Pomiar częstotliwości (101)

Pomiar częstotliwości (101)

Pomiar częstotliwości (102)

Pomiar częstotliwości (102)

Pomiar PWM (101)

Pomiar PWM (101)

Pomiar PWM (102)

Pomiar PWM (102)

Pomiar temperatury (tylko dla miernika w wersji 102):

Podłączamy dołączoną do zestawu termoparę, pokrętło ustawiamy na pomiar temperatury. Na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru. Aby zmienić jednostkę, wciśnij pomarańczowy przycisk.

Dokładność pomiarowa (temperatura)

Dokładność pomiarowa (temperatura)

 

Dodaj komentarz