Pomiary przy pomocy kursorów

Pomiary przy pomocy kursorów

Kończącym cykl artykułów, na temat obsługi oscyloskopu DSO5102BM firmy Hantek, będzie wpis dotyczący pomiaru przy pomocy kursorów. Pokażemy krok po kroku jak dokonać takiego pomiaru i jakie parametry możemy zmierzyć. Na koniec porównamy pomiar automatyczny z pomiarem za pomocą kursorów.

Jakie parametry zmierzmy kursorami? Między innymi możemy zmierzyć: czas pogłosu i amplitudy na zboczu narastającym impulsu, szerokość impulsu, czas narastania i opadania sygnału, okres, częstotliwość, wartość minimalną i maksymalną oraz wartość Pk-Pk.

Aby wykonać pomiar za pomocą kursorów, należy otworzyć odpowiednie MENU przyciskiem CURSOR.

Menu CURSOR

Menu CURSOR

Przyciskiem F1 wybieramy typ pomiaru jaki chcemy dokonać. Na początek zaznaczmy Time. Przyciskiem F2 i F3 wybierzemy na jakim kanale podany jest sygnał, który chcemy mierzyć. Możemy dokonywać pomiarów funkcji matematycznych i referencyjnych (w przeciwieństwie do pomiarów automatycznych). Przyciśnij F4 aby wybrać jeden z kursorów (na przykład tylko S). Pokrętłem V0 ustaw kursor w wybranym położeniu. Przyciśnij F4 aby wybrać tylko kursor E i ustaw go pokrętłem V0. Gdy oba kursory (S i E) są jednocześnie zaznaczone, pokrętłem V0 będziemy jest przesuwać jednocześnie.

Zmierzmy teraz pięć parametrów przy pomocy kursorów, a następnie porównajmy wyniki z tymi, prezentowanym w sekcji automatycznego pomiaru. Zmierzymy takie parametry jak: okres, częstotliwość, minimum, maksimum, wartość Pk-Pk.

Zaczniemy od okresu i częstotliwości. F1 ustawiamy Time. Jako źródło sygnału zaznaczamy CH1 czyli kanał pierwszy. F4 wciskamy aby znaczyć pierwszy kursor i pokrętłem V0 ustawiamy w odpowiednim położeniu. F4 zaznaczmy drugi kursor i analogicznie ustawiamy w żądanym położeniu. U dołu panelu Cursor (prawy dolny róg ekranu) widzimy wynik naszego pomiaru. Okres wynosi 502,0 us, a częstotliwość 1,99 KHz.

Pomiar okresu i częstotliwości

Pomiar okresu i częstotliwości

Następnie zmierzymy wartość minimalna, maksymalną i Pk-Pk. Przyciskiem F1 ustawiamy na Voltage. Ustawienie kurosów jest opisane powyżej. Jeden ustawiamy na szczycie sygnału, natomiast drugi na podstawie sygnału. Wartość minimalną odczytujemy przy kursorze, który ustawiliśmy na podstawie, wartość maksymalną odczytujemy przy kursorze, który ustawiliśmy na szczycie. Pod tymi wartościami znajdziemy wyniki pomiaru wartości Pk-Pk. Wartość minimalna wynosi -19,2 V, wartości maksymalna 20,8 V, wartość Pk-Pk wynosi 40 V.

Pomiar min, max i Pk-Pk

Pomiar min, max i Pk-Pk

Aby wyłączyć kursory wciskaj przycisk F1, aż zaznaczysz Off.

Na koniec zestawiliśmy pomiary kursorami i automatyczne. Tabela obrazuje rezultat.

Tabela porównawcza

Tabela porównawcza

 

Pomiary automatyczne

Pomiary automatyczne

Dodaj komentarz