Pomiary automatyczne

Pomiary automatyczne

W kolejnym, z cyklu artykułów o oscyloskopie cyfrowy, pokażemy jak otworzyć i zmodyfikować panel pomiarów automatycznych. Następnie zrobimy przegląd parametrów, które automatycznie zmierzy nasz oscyloskop DSO5102BM firmy Hantek, a na koniec zmodyfikujemy to menu.

Parametrów mierzonych automatycznie jest około 32. Jednak na ekranie możemy jednocześnie podejrzeć tylko 8. Każdy dostępny parametr może byś zmierzony na sygnale podawanym na kanał pierwszy lub kanał drugi. Dlatego wybierając wielkość, którą chcemy zmierzyć należy również wybrać kanał. Pamiętaj, że jeśli kanał jest wyłączony, to automatycznie pomiar zostanie wykonany na uruchomionym kanale. Jak rozróżnić, który wynik pomiaru pochodzi z którego kanału? Kanał pierwszy oznaczony jest kolorem żółtym (tak jak sygnał prezentowany na ekranie), natomiast kanał drugi kolorem niebieskim.

MEASURE:

Aby otworzyć menu pomiarów automatycznych wciśnij przycisk MEASURE. Na ekranie pojawi się panel po prawej stronie. Domyślnie wyświetlą się parametry tylko dla jednego kanału (tego który jest uruchomiony).

Panel pomiarów automatycznych

Panel pomiarów automatycznych

Parametry mierzone automatycznie przez oscyloskop:

 • Frequency – częstotliwość sygnału (na podstawie pierwszego cyklu),
 • Period – czas pierwszego cyklu,
 • Mean – średnia arytmetyczna napięcia całego przebiegu,
 • Pk-Pk – bezwzględna różnica pomiędzy największym i najmniejszym impulsem całego przebiegu,
 • Cyclic RMS – rzeczywista wartość skuteczna pierwszego cyklu przebiegu,
 • Minimum – wartość minimalna (wyświetlana na aktualnym ekranie),
 • Maximum – wartość maksymalna (wyświetlana na aktualnym ekranie),
 • Rise Time – czas pomiędzy 10% pierwszego narastającego zbocza sygnału i 90%,
 • Fall Time – czas pomiędzy 10% pierwszego opadającego zbocza sygnału i 90%,
 • +Pulse Width – szerokość impulsu o amplitudzie dodatniej,
 • -Pulse Width – szerokość impulsu o amplitudzie ujemnej,
 • Delay1-2Rise – czas opóźnienia pomiędzy sygnałami z dwóch kanałów (liczony między zboczami narastającymi),
 • Delay1-2Fall – czas opóźnienia pomiędzy sygnałami z dwóch kanałów (liczony między zboczami opadającymi),
 • +Duty – współczynnik wypełnienia PWM sygnału o dodatniej amplitudzie,
 • -Duty – współczynnik wypełnienia PWM sygnału o dodatniej amplitudzie,
 • Vbase – napięcie podstawy przebiegu,
 • Vtop – napięcie szczytu przebiegu,
 • Vmid – napięcie środka przebiegu,
 • Vamp – wartość amplitudy napięcia,
 • Overshoot – wyskok napięcie w procentach przebiegu,
 • Preshoot – wyskok poprzedzającego w procentach przebiegu,
 • Period Mean – średni czas trwania okresu,
 • Period RMS – cykl RMS,
 • FOVShoot – (Vmin – Vlow) / Vamp po opadaniu przebiegu,
 • RPREShoot – (Vmin – Vlow) / Vamp przed narastaniem przebiegu,
 • BWidth – szerokość impulsu „burst”,
 • FRF – czas pomiędzy pierwszym narastającym brzegiem ze źródła pierwszego, a pierwszym brzegiem opadającym źródła drugiego,
 • FFR – czas pomiędzy pierwszym opadającym brzegiem ze źródła pierwszego, a pierwszym brzegiem narastającym źródła drugiego,
 • LRR – czas pomiędzy pierwszym narastającym brzegiem ze źródła pierwszego, a ostatnim brzegiem narastającym źródła drugiego,
 • LRF – czas pomiędzy pierwszym narastającym brzegiem ze źródła pierwszego, a ostatnim brzegiem opadającym źródła drugiego,
 • LFR – czas pomiędzy pierwszym opadającym brzegiem ze źródła pierwszego, a ostatnim brzegiem narastającym źródła drugiego,
 • LFF – czas pomiędzy pierwszym opadającym brzegiem ze źródła pierwszego, a ostatnim brzegiem opadającym źródła drugiego,
 • OFF – brak pomiaru.

Modyfikowanie panelu pomiarów automatycznych:

 Aby zmodyfikować panel pomiarów automatycznych, najedź pokrętłem V0 na parametr, który chcesz wymienić na inny i wciśnij przycisk F6.

Modyfikowanie panelu pomiarów automatycznych

Modyfikowanie panelu pomiarów automatycznych

Przyciskiem F1 wybieramy czy poniższy parametr ma być zmierzony na sygnale podawanym na kanał pierwszy czy drugi. Pokrętłem V0 lub przyciskami F3 i F4 zaznaczamy wybraną wartość i zatwierdzamy wybór przyciskiem F6. Podajemy dwa różne sygnały na kanał pierwszy i drugi, zmodyfikowaliśmy menu tak, aby mierzyć te same parametry na obu przebiegach. Efekt prezentujemy poniżej. Jednocześnie jest możliwe wyświetlanie do 8 automatycznych pomiarów. Aby wykonać pomiar na sygnale podawanym na dany kanał, musi on być włączony (ON). Pomiarów nie można wykonać na przebiegach matematycznych, odniesienia, w trybie XY i trybie skanowania.

Pomiar parametrów przebiegów na dwóch kanałach

Pomiar parametrów przebiegów na dwóch kanałach

Dodaj komentarz