XY-L30A jest to moduł sterujący ładowaniem z przekaźnikiem zabezpieczający przed przeładowaniem. Jest to nowy moduł wprowadzony do oferty firmy GOTRONIK. Urządzenie umożliwia kontrolę nad ładowaniem akumulatorów od 6 – 60V. Po osiągnięciu ustawionego napięcia moduł odłącza ładowarkę chroniąc akumulator przed przeładowaniem. Na wyświetlaczu LCD możemy odczytać napięcie akumulatora, czas ładowania oraz procent naładowania.

Parametry techniczne:

 • Model XY-L30A;
 • Napięcie ładowania: 6 – 60V (źródło ładowania jest jednocześnie źródłem zasilania modułu);
 • Prąd ładowania: 30A (max)
 • Maksymalne obciążenie wyjść przekaźnika: 30A/250V AC lub 30A 30V DC;
 • Wyświetlacz LCD;
 • Regulacja napięcia co 0,1V;
 • Dokładność wskazań woltomierza: +/- 0,1V
 • Wymiary: 92 x 45 x 25 mm;

Opis przycisków i wyprowadzeń:

 1. SET – menu ustawienia/ przycisk zatwierdzania wyboru;
 2. UP – przyciski do inkrementacji parametrów;
 3. DOWN – przyciski do dekrementacji parametrów;
 1. Wyprowadzenie do podłączenia transmisji z komputerem przez UART.
 1. CH+ – złącze do podłączenia źródła ładowania „+” (jest to jednocześnie źródło zasilania);
 2. CH – – złącze do podłączenia źródła ładowania „-” (jest to jednocześnie źródło zasilania);
 3. BT – – złącze do podłączenia „-” ładowanego akumulatora;
 4. BT + – złącze do podłączenia „+” ładowanego akumulatora;

Tryby pracy:

Oznaczenia parametrów:
dn : dolne napięcie graniczne;
UP: górne napięcie graniczne;
OP: czas ładowania;

Sposób obliczenia procentowego naładowania:
naładowane% = napięcie akumulatora / (UP – dn)

Jeżeli na wyświetlaczu widnieje nbe oznacza to że nie został podłączony akumulator.

 1. Tryb automatycznego ładowania:
  Ustawiając górne napięcie graniczne (UP) oraz dolne napięcie graniczne (dn) przekaźnik włącza się jeżeli napięcie na akumulatorze jest niższe niż dn. Następuje ładowanie akumulatora do osiągnięcia górnego napięcia granicznego. Następnie przekaźnik wyłącza się.
 2. Tryb ładowania czasowego:
  Żeby włączyć ten tryb parametr OP musi mieć ustawioną wartość. Przekaźnik włącza się i następuje ładowanie w przypadku gdy napięcie akumulatora jest niższe niż dolne napięcie graniczne dn. Przekaźnik wyłącza się gdy napięcie na akumulatorze osiągnie górne napięcie graniczne UP lub w przypadku gdy odliczanie zakończyło się. Jeżeli napięcie na akumulatorze jest niższe niż dn to przekaźnik będzie się włączał nawet jeżeli skończy się czas OP. Moduł automatycznie wyłączy funkcję sterowania czasem ładowania.

Ustawienia:

1. Przytrzymać przycisk SET przez 2s.
2. Następnie przyciskami UP i DOWN regulować ustawiany parametry. Przejście do ustawienia innego parametru wykonywane jest przez naciśnięcie przycisku SET.
3. Żeby zatwierdzić ustawione parametry przytrzymaj przycisk SET przez 2s. Moduł gotowy jest do pracy.

Komunikacja UART

Standard komunikacji:
Szybkość transmisji: 115200 bps
Bity danych: 8
Bit stopu: 1
Cyfra kontrolna: brak
Kontrola przepływu: brak

Schemat podłączenia:

CH+ i CH- – podłączenie ładowarki;
BT+ i BT- – podłączenie akumulatora;

Dodaj komentarz