Do oferty firmy GOTRONIK wprowadzony został nowy moduł do ładowania i rozładowywania akumulatorów. Numer katalogowy produktu – BTE-709. Moduł umożliwia bezpieczne ładowanie i rozładowywanie akumulatorów dzięki zastosowaniu zabezpieczenia przeciwprzepięciowemu oraz przed rozładowaniem akumulatora poza dopuszczalne granice. Akumulator może być ładowany i rozładowywany czasowo. Moduł posiada funkcję awaryjnego zatrzymania dzięki czemu w przypadku nieprawidłowej pracy lub potrzeby awaryjnego wyłączenia wystarczy jednym przyciskiem odłączyć zasilanie modułu. Poniżej przedstawiamy instrukcję oraz schematy podłączenia.

Parametry techniczne:

 • Model: XY-DJ;
 • Napięcie zasilania: 6-40V DC;
 • Zakres napięcia ładowania 0-60V;
 • Dokładność pomiarowa: 0,1V;
 • Czas ładowania i rozładowywania: 0 – 999 minut;
 • Możliwość komunikacji przez UART;
 • Wymiary: 64 x 40 x 17 mm

Funkcje i dodatkowe funkcje modułu:

 • Ładowanie i rozładowywanie akumulatorów;
 • Możliwość ustawienia czasu ładowania i rozładowania;
 • Posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe;
 • Posiada zabezpieczenie przed rozładowaniem;
 • Możliwość monitorowanie włączenia/wyłączenia przekaźnika przez komunikację szeregową UART;
 • Możliwość awaryjnego zatrzymania przez naciśnięcie przycisku STOP;

Opis przycisków i wyprowadzeń:

 1. STOP – przycisk umożliwiający awaryjne zatrzymanie w trakcie pracy urządzenia. Naciśnięcie powoduje wyłączenie przekaźnika;
 2. SET – przejście do ustawień, przycisk służący do zatwierdzania ustawionych parametrów;
 3. UP – naciśnięcie powoduje inkrementację wartości. Umożliwia także poruszanie się po MENU urządzenia w górę;
 4. DOWN – naciśnęcie powoduje dekrementację wartości. Umożliwia także poruszanie się po MENU urządzenia w dół;

1. V- – wejście woltomierza „-„;
2. V+ – wejście woltomierza „+”;
3. NO (normal open) – wyjście przekaźnika normalnie otwarty tzn. jeżeli przekaźnik nie jest włączony na wyjściu nie ma napięcia
4. COM – wyjście wspólne, podłączane jest tutaj napięcie przed przekaźnik który jest sterowany przez moduł;
5. NC (normal close) – wyjście przekaźnika normalnie zamknięte tzn. jeżeli przekaźnik nie jest włączony na wyjściu podawane jest napięcie.

 1. Dioda LED – sygnalizuje włączenie się przekaźnika;
 2. Wyjście umożliwiające sterowanie peryferiami poprzez wysłanie stanu wysokiego (5,0V /100mA) w momencie włączenia się przekaźnika
 3. Wyprowadzenie do podłączenia transmisji z komputerem przez UART.

Opis trybów pracy:

Tryb pracy:
Oznaczenia: UL1 – górnea napięcie graniczne;
nL1 – dolne napięcie graniczne:
UL1 > nL1 – zależność która musi zostać spełniona by moduł działał prawidłowo;
U-1: Pomiar ładowania: Gdy zmierzone napięcie jest niższe niż dolne napięcie graniczne, przekaźnika włącza się do osiągnięcia górnego napięcia granicznego, gdy napięcie jest wyższe niż górne napięcie graniczne przekaźnik jest wyłączony;
U-2: Pomiar czasu ładowania (konieczne jest ustawienie czasu ładowania (OP)): Gdy mierzone napięcie jest niższe niż dolne napięcie graniczne, przekaźnik włącza się a następnie rozpoczyna odliczanie ustawionego czasu opóźnienia, gdy odliczanie zakończy się przekaźnik wyłącza się. W przypadku gdy zmierzone napięcie jest wyższe niż górne napięcie graniczne przekaźnik jest wyłączony;
U-3: Rozładowanie: Gdy zmierzone napięcie jest niższe niż dolne napięcie graniczne, przekaźnik jest wyłączony. Gdy napięcie zmierzone jest wyższe niż górne napięcie graniczne przekaźnik włącza się i następuje rozładowywanie do uzyskania dolnego napięcia granicznego;
U-4: Pomiar czasu rozładowania (wymagane jest ustawienie czasu rozładowywania OP): Gdy mierzone napięcie jest wyższe niż górne napięcie graniczne, przekaźnik włącza się, a następnie rozpoczyna się odliczanie czasu OP. Gdy odliczanie zakończy się przekaźnik wyłącza się. Gdy mierzone napięcie spadnie poniżej dolnego napięcia granicznego przekaźnik jest wyłączony.
U-5: Utrzymywanie napięcia: Gdy napięcie mierzone mieście się między górny i dolnym napięciem granicznym przekaźnik włącza się. W innych przypadkach przekaźnik wyłącza się.
U-6: Napięcie poza wyznaczonymi garncami, włączenie przekaźnika: Jeżeli zmierzone napięcie jest poniżej dolnego napięcia granicznego lub jest wyższe niż górne napięcie graniczne przekaźnik pozostaje włączone . W innych przypadkach przekaźnik pozostaje wyłączony.

Ustawienie trybu pracy:

 1. Po włączeniu modułu przytrzymać przez 2s przycisk SET. Na wyświetlaczu zacznie migać U-1.
 2. Przyciskami UP / DOWN wybieramy tryb pracy z którego chcemy skorzystać. Zatwierdzamy przyciskiem SET.
 3. Kolejne możliwe do ustawienia parametry to UL1(górne napięcie graniczne) nL1 (dolne napięcie graniczne) oraz OP (czas, timer). Żeby zmienić wartości ustawianych parametrów naciskamy UP lub DOWN. Po ustawieniu parametrów naciskamy przycisk SET by potwierdzić ustawienia.
 4. Gdy wszystkie parametry zostaną ustawione przytrzymujemy przycisk SET. Na ekranie pojawi się aktualne mierzone napięcie.

Sterowanie i komunikacja z komputerem:

Standard komunikacji:
Szybkość transmisji: 115200 bps
Bity danych: 8
Bit stopu: 1
Cyfra kontrolna: brak
Kontrola przepływu: brak
Polecenie sterowania
„U-1”: tryb pracy (zakres od U-1 do U-6)
„000”: 0 – nie włącza funkcji odmierzania czasu, ustawiona wartość – włącza funkcję pomiaru czasu (zakres 001 do 999)
„Dw02.9”: Ustaw dolne napięcie graniczne
„Up10.1”: ustaw górne napięcie graniczne (zakres 00,0V ~ 99,9V)
„Pobierz”: pobierz bieżące ustawienia
„On”: umożliwia włączenie przekaźnika
„Wył.”: Zawsze wyłączaj przekaźnik
„Start”: rozpoczęcie przesyłania danych
„Stop”: zatrzymaj przesyłanie danych

Schematy połączeń:

Funkcja woltomierza:

Konfiguracja podłączenia z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.Schemat podłączenia w konfiguracji ładowania i rozładowywania
– wersja 1

Schemat podłączenia w konfiguracji ładowania i rozładowywania
– wersja II

Uwaga! Zwracać uwagę na sposób podłączenia przewodu fazowego!

Dodaj komentarz