Moduł kontrolera ładowania akumulatorów 12V umożliwia sterowanie ładowarką sieciową w celu zachowania odpowiedniej pojemności akumulatora. Gdy napięcie akumulatora będzie wynosiło poniżej 12,4V to nastąpi załączenie ładowarki. Po przekroczeniu wartości 14,8V następuje rozłączenie ładowarki.

Opis 

Opis potencjometrów

Opis potencjometrów

Potencjometr o nazwie napięcie początkowe to służący do regulacji wartości napięcia startowego, czyli takiej wartości napięcia przy której rozpocznie się proces ładowania. Potencjometr o nazwie Napięcie końcowe, służy do ustawiania wartości końcowej, po przekroczeniu której następuje rozłączenie się styków przekaźnika.

Schemat podłączenia

Schemat podłączenia

Na powyższym rysunku przedstawiono sposób podłączenia modułu kontroli procesu ładowania.

Jeden z przewodów od ładowarki zasilanej z napięcia sieciowego 230Vac należy przeciąć i podłączyć do złącza śrubowego opisanego na płytce OFF i COM. Złącze te są to styki przekaźnika, które załączają lub rozłączają zasilanie ładowarki sieciowej. Wyjście ładowarki podłączamy do akumulatora, którego będziemy ładować. Następnie dodatkowymi przewodami podłączamy napięcie wyjściowe z akumulatora do wejścia modułu kontrolera, opisanego + BAT -. Należy zwrócić uwagę na polaryzacje. Do złącz +V- można podłączyć uniwersalny multimetr w celu kontroli napięcia.

Podczas gdy trwa proces ładowania to świeci się dioda LED. Gdy styki przekaźnika zostaną rozłączone i zakończy się proces ładowania- dioda LED zgaśnie.  Gdy przekaźnik zostanie rozłączony , czyli zakończył się proces ładowania – moduł regulatora nadal będzie zasilany z naładowanego akumulatora.

Sprawdzenie modułu 

Pomiar 1

Pomiar 1

Pomiar 2

Pomiar 2

Dodaj komentarz