W ofercie firmy GOTRONIK można znaleźć wiele modeli kalibratorów różnych producentów. Nowym produktem wśród tych urządzeń jest kalibrator firmy Mr. Signal serii MR2.0. Jest to model MR9270CP. Jest to precyzyjne, tanie i przenośne urządzenie wykorzystywane do symulacji, kalibracji oraz pomiarów parametrów urządzeń przemysłowych. Urządzenie swoim zastosowaniem obejmuje prawie wszystkie wymagane w zakładzie funkcje pomiarowe oraz umożliwia symulowanie sygnałów napięciowych, prądowych, rezystancyjnych oraz termoparowych. Urządzenie dzięki czytelnemu wyświetlaczowi LCD TFT z podświetleniem, zaawansowanym obwodom wewnętrznym, zabezpieczeniom ochronnym, wbudowanemu akumulatorowi wielokrotnego ładowania, prostym i przejrzystym przyciskom, staje się niezbędnym, idealnym narzędziem do kalibracji dla automatyków przemysłowych. Urządzenia umożliwia także pomiar parametrów elektrycznych: napięcia DC, rezystancji (oporności elektrycznej), częstotliwości, prądu pętli prądowej, badania termopar i czujników termorezystancyjnych typu Pt100 i Cu50.

Parametry techniczne:

 • Model MR9270CP;
 • USB Modbus RTU;
 • Wbudowany akumulator 900 mAh x 2 ;
 • Ładowanie przez złącze micro USB 5V/ 1A;
 • Wymiary:

Zestaw zawiera:

 • 1x kalibrator MR9270CP;
 • 1 x ładowarka USB 5V/1A;
 • 1 x przewód microUSB – USB;
 • 4 x przewód banan – krokodyl;
 • 1 x torba na kalibrator oraz akcesoria z paskiem;

Opis złączy oraz przycisków:

 1. IN+ – wejście miernika do wykonywania pomiarów (+);
 2. IN- – wejście miernika do wykonywania pomiarów (GND);
 3. OUT+ – wyjście zadajnika kalibratora (+);
 4. OUT- – wyjście zadajnika kalibratora (GND);
 1. Gniazdo microUSB do podłączenia ładowarki 5V/1A;
 2. Dioda LED sygnalizująca ładowanie akumulatora kalibratora;
 3. Przycisk ON/OFF do włączania i wyłączania urządzenia;
 4. Gniazdo do komunikacji przez interfejs RS485 (w modelu MR9270CP nieaktywne);
 1. Wyświetlacz LCD TFT;
 2. IN – Przycisk służący do wyboru parametru jaki będzie mierzony
 3. T – ON – Włączenie/wyłączenie wyjścia zadajnika kalibratora;
 4. OUT – wybór parametru zadawanego przez urządzenie;
 5. FN – MENU;
 6. I – TY – służy do zmiany parametrów pomiarowych np. zmiany rodzaju mierzonego czujnika.
 7. Strzałka w górę – służy do zmiany parametrów oraz poruszania się po MENU kalibratora;
 8. O – TY – służy do zmiany parametrów zadawanych np. zmiany rodzaju symulowanego czujnika.
 9. REST – Reset ustawień. Zeruje wartości w zadajniku kalibratora;
 10. W lewo – służy do zmiany parametrów oraz poruszania się po MENU kalibratora;
 11. W dół – służy do zmiany parametrów oraz poruszania się po MENU kalibratora;
 12. Strzałka w prawo – służy do zmiany parametrów oraz poruszania się po MENU kalibratora;
 13. EXIT – otwiera okno w którym możliwe jest ustawienie parametrów z klawiatury numerycznej;
 14. Dioda RUN – jeżeli się świeci oznacza to że wyjście kalibratora jest aktywne, a więc zadawany jest ustawiony parametr;

Zadajnik prądu:

Jedną z głównych funkcji kalibratora jest zadajnik prądu w zakresie 0 – 24mA. Kalibrator posiada także zadajnik prądu pasywnego. Jaka jest różnica między prądem pasywnym, a aktywnym?

Prąd pasywny – przetwornik prądowy zasilany jest z poza pętli prądowej. Jest to układ czteroprzewodowy gdzie 2 żyły podłączane są do zasilania natomiast 2 pozostałe do obwodu zadajnika 4 – 20mA.

Prąd aktywny – jest to tzw. pomiar dwóprzewodowy gdzie przetwornik zasilany jest bezpośrednio z toru pomiarowego.

Jak ustawić miernik by pracował jako zadajnik prądu?

 1. Włącz kalibrator.
 2. Następnie naciśnij przycisk OUT. Zadajnk prądu jest pod nr 1.
 3. Wciśnij przycisk 1.
 4. Poruszając się za pomocą strzałek ustaw żądaną wartość.
 5. Żeby aktywować wyjście naciśnij przycisk T-ON. Dioda LED (RUN) zaświeci się informując że ustawiony prąd zadawany jest na wyjście urządzenia. Jeżeli nie jest nic podłączone do wyjścia kalibratora na wyświetlaczu będzie mrugał napis OC. Oznacza to właśnie brak podłączonego odbiornika do wyjścia.

Pomiar prądu:

 1. Włącz kalibrator.
 2. Następnie naciśnij przycisk IN. Miernik prądu jest pod nr 1.
 3. Wciśnij przycisk 1.
 4. Pomiar prądu od teraz jest możliwy. Uwaga! Nie przekraczać maksymalnego mierzonego prądu 24mA. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
 5. Poniżej kilka przykładowych pomiarów wykonanych przez miernik UNIT UT-71B.

Zadajnik napięcia:

 1. Uruchom kalibrator przyciskiem ON/OFF.
 2. Naciśnij przycisk „OUT”. Wybierz „V” (nr 2).
 3. Podłącz urządzenie któremu ma zostać zadane napięcie (maksymalny pobór 24 mA) zwracając uwagę na polaryzację ( czerwony +, czarny -).
 4. Na zadajniku ustaw interesującą wartość przyciskami strzałki góra/dół.
 5. To samo dotyczy zadajnika mV. Wybierz mV (nr 5).
 6. Następnie ustaw żądaną wartość na kalibratorze i podłącz urządzenie.
 7. Poniżej kilka przykładowych pomiarów wykonanych przez miernik UNIT UT-71B.

Pomiar napięcia:

 1. Uruchom kalibrator przyciskiem ON/OFF.
 2. Naciśnij przycisk „IN”. Wybierz „V” (nr 2).
 3. Podłącz źródło mierzonego napięcia zwracając uwagę na polaryzację ( czerwony +, czarny -).
 4. To samo dotyczy miernika mV. Wybierz mV (nr 5).
 5. Podłącz źródło mierzonego napięcia zwracając uwagę na polaryzację ( czerwony +, czarny -).
 6. Poniżej kilka przykładowych pomiarów wykonanych przez miernik UNIT UT-71B.

Zadajnik częstotliwości:

 1. Uruchom kalibrator przyciskiem ON/OFF.
 2. Naciśnij przycisk „OUT”. Wybierz „Hz” (nr 4).
 3. Podłącz urządzenie któremu ma zostać zadana częstotliwość zwracając uwagę na polaryzację ( czerwony +, czarny -).
 4. Poniżej kilka przykładowych pomiarów wykonanych przez miernik UNIT UT-71B.

Pomiar częstotliwości:

 1. Uruchom kalibrator przyciskiem ON/OFF.
 2. Naciśnij przycisk „IN”. Wybierz „Hz” (nr 4).
 3. Podłącz źródło mierzonej częstotliwości zwracając uwagę na polaryzację ( czerwony +, czarny -).

Pomiar rezystancji:

 1. Uruchom kalibrator przyciskiem ON/OFF.
 2. Naciśnij przycisk „IN”. Wybierz „Ω” (nr 7).
 3. Podłącz mierzoną rezystancję. Kalibrator sam wskaże wartość.
 4. Poniżej przykładowy pomiar dla rezystora 6Ω.

Zadajnik pomiaru czujników temperatury Pt100, Cu50:

 1. Uruchom kalibrator przyciskiem ON/OFF.
 2. Naciśnij przycisk „OUT”. Wybierz „RTD” (nr 8).
 3. Przyciskiem O-TY wybierz rodzaj symulowanego czujnika Pt100 lub Cu50. Dodatkowo urządzenie posiada zadajnik rezystancji. Również można go wybrać przyciskiem O-TY.
 4. Podłącz urządzenie któremu ma zostać zasymulowany czujnik Cu50 lub Pt100. zwracając uwagę na polaryzację ( czerwony +, czarny -).
 5. Poniżej kilka przykładowych pomiarów wykonanych przez miernik UNIT UT-71B.

Pomiar czujników temperatury Pt100 i Cu50:

 1. Uruchom kalibrator przyciskiem ON/OFF.
 2. Naciśnij przycisk „IN”. Wybierz „RTD” (nr 8).
 3. Przyciskiem I-TY wybierz rodzaj mierzonego czujnika Pt100 lub Cu50. Dodatkowo urządzenie posiada miernik rezystancji. Również można go wybrać przyciskiem I-TY.
 4. Podłącz czujnik temperatury który ma zostać zmierzony zwracając uwagę na polaryzację ( czerowny +, czarny -).

Zadajnik termoparowy:

 1. Uruchom kalibrator przyciskiem ON/OFF.
 2. Naciśnij przycisk „OUT”. Wybierz „TC” (nr 9).
 3. Przyciskiem O-TY wybierz rodzaj symulowanej termopary.
 4. Podłącz urządzenie któremu ma zostać zasymulowana termopara. Zwracając uwagę na polaryzację ( czerowny +, czarny -) podłącz kalibrator do urządzenia.
 5. Poniżej kilka przykładowych pomiarów wykonanych przez miernik UNIT UT-71B.

Pomiar termopar:

 1. Uruchom kalibrator przyciskiem ON/OFF.
 2. Naciśnij przycisk „IN”. Wybierz „TC” (nr 9).
 3. Przyciskiem I-TY wybierz rodzaj mierzonej termopary.
 4. Podłącz termoparę która ma zostać zmierzona zwracając uwagę na polaryzację ( czerowny +, czarny -) .

Wyjście programowalne:

Kalibrator posiada funkcję wyjścia programowalnego które umożliwia zasymulowanie zmian parametrów w danym czasie. Umożliwia stworzenie charakterystyki zmiany np. napięcia w funkcji czasu.

Poniżej przykład wykonania symulacji przy użyciu tej funkcji na podstawie zmiany napięcia. Na początku wybieramy parametr który ma się zmieniać w czasie. W naszym przypadku będzie to napięcie. Naciskamy OUT a następnie wybieramy napięcie „V” nr 2.

Żeby przejść do funkcji wyjścia programowalnego.
1. Naciśnij przycisk Fn.
2. Następnie z menu wybierz „EN-Program”.
3. Zatwierdź przyciskiem IN.

W kolejnym oknie mamy możliwość ustawienia parametrów:

 • NumberOT – ilość pełnych cykli programu;
 • Start Val: Wartość startowa (w naszym przypadku napięcie);
 • Stop Val: Wartość Stop. Jest to maksymalna wartość jaka zostanie osiągnięta ( w naszym przypadku napięcie);
 • Cycle: Długość cyklu w sekundach;

Przechodząc do Advanced mamy możliwość ustawień dokładniejszych parametrów dotyczących naszego przebiegu. Żeby przejść do Advanced naciskamy przycisk strzałki (góra lub dół), a następnie przyciskiem IN przechodzimy do ustawień szczegółowych.

 • UP Step: zwiększa wartość z każdym krokiem;
 • Step Time: Z każdym krokiem zwiększa o zadany czas;
 • Stop Time: Czas bezczynności po osiągnięciu wartości maksymalnej;
 • Down Step: zmniejsza wartość z każdym krokiem;
 • Step Time: Z każdym krokiem zmniejsza o zadany czas;
 • Stop Time: Czas bezczynności po osiągnięciu wartości minimalnej;

Na poniższej grafice zostało przedstawione wizualnie który parametr odpowiada jakiej części wykresu.

Poniżej przedstawiamy zasymulowany przebieg napięcia który został pokazany na oscyloskopie Hantek DSO5102BM

Dodaj komentarz