Jednokanałowy komparator napięcia z przekaźnikiem to nowy produkt dostępny w ofercie firmy GOTRONIK. Produkt o nr katalogowym BTE-896. Moduł umożliwia sterowanie załączaniem i wyłączeniem poprzez porównywanie napięcia na wejściu komparatora z napięciem zasilania lub między napięciami doprowadzonymi do zacisków wejścia komparatora. Regulując nastawę potencjometrem precyzyjnym mamy możliwość ustawienia różnicy napięcia przy którym ma nastąpić przełączenie przekaźnika. Regulacja napięcia przełączenia możliwa jest w przedziele napięcia zasilania, np. jeżeli korzystamy z wersji 12V to regulacja napięcia odniesienia może być ustawiona w zakresie od 0 do 12V. W ofercie posiadamy następujące wersje modułów:

 • Napięcie zasilania: 5V -> BTE-896;
 • Napięcie zasilania: 12V -> BTE-895;
 • Napięcie zasilania: 24V -> BTE-894;

Parametry techniczne:

 • Napięcie zasilania w zależności od wersji: 5V (BTE-896) / 12V (BTE-895) / 24V (BTE-894);
  Uwaga! Podłączenie wyższego napięcia zasilania może doprowadzić do uszkodzenia modułu;
 • Komparator LM393N;
 • Pobór prądu: przekaźnik wyłączony: ok. 5uA;
  przekaźnik włączony: ok. 25mA;
 • Maksymalne obciążenie wyjść przekaźnika: 10A/250V AC lub 10A 30V DC;
 • Maksymalne napięcie wyzwalania: 32V;
 • Regulacja napięcia przełączania:
  W zależności od wersji napięcie regulowane jest w zakresie od 0 do wartości napięcia zasilania;
 • Wymiary: 45 x 25 x 20 mm;

Opis wyprowadzeń:

 • Vcc – wejście zasilania ( w zależności od wersji 5V / 12V / 24V);
 • Wejście napięcia wyzwalania: W tym miejscu podłączane jest napięcie różnicowe które porównywane jest z napięciem zasilania.
 • Potencjometr – służy do ustawienia wartości napięcia przełączania przekaźnika. Uzyskane napięcie z wejścia wyzwalającego porównywane jest z ustawionym napięciem na potencjometrze. Regulacja jest możliwa w zakresie od 0 do napięcia zasilania.
 • Zworka JP2 – służy do przełączenia między trybami pracy modułu (szczegóły dotyczące trybów pracy zostaną opisane poniżej);

Tryby pracy:

Funkcja 1: 
– Podłącz napięcie napięcie i ustaw ustaw wartość napięcia odniesienia na module (napięcie odniesienia można ustawić za pomocą potencjometru);
– Gdy napięcie zasilania jest wyższe niż napięcie odniesienia, przekaźnik zostaje zamknięty, a obwód włączony; 
– Gdy napięcie zasilania jest niższe niż napięcie odniesienia, przekaźnik zostaje odłączony, a obwód wyłączony;
Uwaga! Zworka służy do wybrania napięcia które ma być porównywane z napięciem zasilania; 

Funkcja 2: 
– Podłącz napięcie zasilania oraz dwa sygnały napięciowe A i B do złącza napięcia odniesienia; 
– Gdy napięcie odniesienia A jest większy niż napięcie odniesienia B, przekaźnik zostaje zamknięty, a obwód włączony; 
– Gdy napięcie odniesienia A jest mniejszy niż napięcie odniesienia B, przekaźnik zostaje otwarty, a obwód wyłączony. 
Uwaga: Funkcja 2 wymaga odłączenia zworki. 

Ustawienie zworki:

Dodaj komentarz