Kalibrator BRT LB02 to precyzyjne, tanie i przenośne urządzenie wykorzystywane do symulacji, kalibracji oraz pomiarów parametrów urządzeń przemysłowych. Urządzenie swoim zastosowaniem obejmuje prawie wszystkie wymagane w zakładzie funkcje od PCS, DCS, ESD, kalibracji mierników czy tez regulacji zaworów. Urządzenie może symulować sygnały napięciowe, prądowe, rezystancyjne oraz termoparowe. Urządzenie dzięki czytelnemu wyświetlaczowi LCD z podświetleniem, zaawansowanym obwodom wewnętrznym, zabezpieczeniom ochronnym, wbudowanemu akumulatorowi wielokrotnego ładowania, prostym i przejrzystym silikonowym przyciskom, staje się niezbędnym, idealnym narzędziem do kalibracji dla automatyków przemysłowych. Urządzenia umożliwia także pomiar parametrów elektrycznych: napięcia DC, rezystancji (oporności elektrycznej), prądu pętli prądowej, badania termopar i czujników termorezystancyjnych typu Pt100 i Cu50.

Kalibrator do kupienia:http://www.gotronik.pl/kalibrator-napiecia-pradu-lb02-p-3934.html

Parametry techniczne:

 • kalibrator: napięcia, pętli prądowej, rezystancji, termopar, rezystancyjnych czujników temperatury
 • zadajnik źródło napięcia, zakresy:  0-110mV | 0-11V
 • zadajnik źródło prądu: 0-20mA (pętla prądowa Loop)
 • zadajnik rezystancji: 20-400 Ohm
 • zadajnik – symulator: termopar typ K E J T R B S N
 • zakres pomiaru napięcia stałego DC: 0-30V i 0-150mV
 • zakres pomiaru prądu DC: 0-30mA
 • zakres pomiaru rezystancji: 0-999,9Ω
 • obsługiwane termopary: K E J T R B S N (8 typów)
 • obsługuje termometry rezystancyjne: Pt100 Cu50
 • urządzenie wyposażone w czytelny wyświetlacz LCD
 • Wbudowany akumulator 2200mAh;
 • Bateria ładowana napięciem 5V /1A przez gniazdo micro USB. Może to być ładowarka sieciowa do telefonu, port USB w komputerze lub Powerbank;
 • Wysoka dokładność 0,025% +1/2 cyfr;
 • Wymiary: 120 x 76 x 30 mm;

Zestaw zawiera:

 • 1 x kalibrator LB02;
 • 1 x przewody pomiarowe zakończone igłą;
 • 1 x przewód micro USB – USB do podłączenia ładowania;
 • 1 x etui na kalibrator oraz przewody w kolorze czarnym;

Opis przycisków oraz wyprowadzeń:

 1. Gniazdo micro USB do podłączenia ładowarki;
 2. Zacisk masy GND;
 3. Zacisk „+” miernika/zadajnika;
 1. Wyświetlacz LCD;
 2. Strzałka w górę, inkrementacja (zwiększania) wartości.
 3. Strzałka w dół, dekrementacja (zmniejszenia) wartości.
 4. Zwiększenie wartości większą wartość, dla prądu jest to 4mA dla napięcia 1V.
 5. Zmniejszenie wartości o większą wartość, la prądu jest to 4mA dla napięcia 1V.
 6. Napięcie. Jedno naciśnięcie włącza się zadajnik napięcia, drugie naciśnięcie kalibrator przełącza się na miernik napięcia.
 7. Prąd.  Jedno naciśnięcie włącza się zadajnik prądu, drugie naciśnięcie kalibrator przełącza się na miernik prądu (mA)..
 8. Zadajnik prądu. Na wyjście podawane jest napięcie 24V a po podłączeniu obciążenia wskazuje pomiar prądu.
 9. Temperatura.
 10. Strzałka w lewo. Przycisk służy do poruszania się po menu .
 11. Kalbracja termopar. Urządzenie umożliwia zadawanie temperatury zgodnie z ustawioną termoparą. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje zmianę na pomiar temperatury termoparą danego typu. Dodatkowo przyciskając strzałki prawo/lewo możemy przejść do funkcji zadajnika/miernika mV.
 12. Rezystancja. Jedno naciśnięcie włącza się zadajnik rezystancji, drugie naciśnięcie kalibrator przełącza się na miernik rezystancji. Jest to także zadajnik i miernik czujników temperatury Pt100 raz Cu50.
 13. Strzałka w prawo. Przycisk służy do poruszania się po menu .
 14. Przycisk ON/OFF. Służy do włączania i wyłączania urządzenia. Żeby włączyć lub wyłączyć kalibrator należy przytrzymać przycisk. Przycisk służy także do zatwierdzania ustawionej wartości. Po ustawieniu parametru naciskamy przycisk co skutkuje pojawieniem się ustawionej wartości na wyjściu
 15. Włączenie i wyłączenie podświetlenia ekranu.
 16. STEP – przycisk służący do zmiany położenia kursora podczas ustawiania wartości.
 17. SET – ustawienia kalibratora.
Symbol zadajnika i miernika
 1. Symbol oznaczający pracę kalibratora jako zadajnik.
 2. Symbol oznaczający pracę kalibratora jako miernik.

Uwaga! Urządzenie posiada jeden zacisk „+”, który jest wykorzystywany przy zadajniku i mierniku. Dlatego zanim podłączyć jakikolwiek przewód do kalibratora, ustaw go na zadajnik lub miernik, w zależności od planowanych działań. Zwróć uwagę podczas użytkowania by nie podłączyć kalibratora ustawionego jako zadajnik np. napięcia do źródła napięcia. Może to skutkować uszkodzeniem urządzenia.

Pomiar napięcia:

 1. Uruchom kalibrator przyciskiem ON/OFF
 2. Naciśnij przycisk „V”, zwróć uwagę aby pojawił się symbol miernika ( opis symboli powyżej).
 3. Podłącz źródło napięcie które chcesz zmierzyć do miernika zwaracjąc uwagę na polaryzację ( czerowny +, czarny -).
 4. Urządzenie wskaże mierzone napięcie.
 5. Jeżeli chcesz wykonać pomiar napięcia mV (zakres do 150mV) naciśnij przycisk mV/TC. Strzałkami prawo/lewo wybierz pomiar napięcia mV. Zwróć uwagę by miernik był w trybie pomiaru nie zadajnika.
 6. Po podłączeniu urządzenia na wyświetlaczu zobaczymy wyniki pomiaru.
 7. Poniżej przedstawiamy układ testowy miernika napięcia. Jako źródło napięcia został wykorzystany zasilacz laboratoryjny Zhaoxin RXN-305D.

Zadajnik napięcia:

 1. Uruchom kalibrator przyciskiem ON/OFF.
 2. Naciśnij przycisk „V”, zwróć uwagę aby pojawił się symbol zadajnika ( opis symboli powyżej).
 3. Podłącz urządzenie któremu ma zostać zadane napięcie (maksymalny pobór 24mA) zwracając uwagę na polaryzację ( czerowny +, czarny -).
 4. Na zadajniku ustaw interesującą wartość przyciskami strzałki góra/dół (zmiana od 0,1V). Jeżeli chcesz zmieniać napięcie co 1V użyj przycisku do skokowej zmiany parametru (przycisk z symbole schodka).
 5. To samo dotyczy zadajnika mV. Naciśnij przycisk „mV”. Ustaw urządzenie jako zadajnik.
 6. Następnie ustaw żądaną wartość na kalibratorze i podłącz urządzenie.
 7. Poniżej kilka przykładowych pomiarów wykonanych przez miernik UNIT UT-71B.

Zadajnik prądu:

 1. Uruchom kalibrator przyciskiem ON/OFF.
 2. Naciśnij przycisk „mA”, zwróć uwagę aby pojawił się symbol zadajnika ( opis symboli powyżej).
 3. Ustaw żądaną wartość przyciskami strzałek góra/dół lub przyciskiem zgrubnej regulacji (przycisk z symbolem schodka) ustawiając prąd 4 mA, 8mA, 16mA, 20mA lub 24mA.
 4. Podłącz urządzenie które ma zostać przetestowane przez zadawanie prądu.
 5. Poniżej przedstawiamy kilka pomiarów wykonanych miernikiem UNIT UT-71B. W tabeli znajdują się pomiary zadawanego prądu. Niedokładności mogą wynikać z błędu pomiarowego miernika Unit.

Zadajnik pętli prądowej:

Urządzenie posiada możliwość ustawienia pętli prądowej o zadanym kształcie. Posiada zaimplementowane 3 gotowe przebiegi które użytkownik może ustawić zmieniając minimalny oraz maksymalny prąd jaki ma być podany. Poniżej przedstawiamy charakterystyki 3 programów do wyboru.

By włączyć zadajnik pętli prądowej o danym przebiegu wystarczy wykonać następujące kroki. :

 1. Uruchom kalibrator przyciskiem ON/OFF.
 2. Naciśnij przycisk „mA” , zwróć uwagę aby pojawił się symbol zadajnika ( opis symboli powyżej).
 3. Strzałkami przejść do ekranu gdzie będzie wyświetlane Prog1, Prog2 lub Prog3.
 4. Po lewej stronie ustawiamy minimalny prąd jaki ma być zadawany. Natomiast po prawej maksymalny prąd jaki ma być zadawany.
 5. By uruchomić program naciskamy przycisk On/Off jednokrotnie. Na wyświetlaczu powinny pojawiać się wartości które aktualnie są ustawiane na wyjściu zadajnika.

Zadajnik rezystancji oraz czujników temperatury Pt100, Cu50:

 1. Uruchom kalibrator przyciskiem ON/OFF.
 2. Naciśnij przycisk „Ω/RTD” , zwróć uwagę aby pojawił się symbol zadajnika ( opis symboli powyżej).
 3. Strzałkami na boki wybierz odpowiednio co chcesz zmierzyć „Ω”, „Pt100″czy „Cu50”.
 4. Podłącz moduł do układu aby zadać wartość rezystancji zgodną z czujnikami Pt100 lub Cu50.
 5. Poniżej przedstawiamy pomiar rezystancji zasymulowanego czujnika Pt100 orac Cu50 przy ustawieniu 0 stopni. Jak widać pomiary są zgodne z oczekiwaniami. Rezystancja czujnika Pt100 w 0 stpni wynosi 100Ω natomiast Cu50, 50Ω.

Pomiar rezystancji oraz czujników temperatury Pt100, Cu50: :

 1. Uruchom kalibrator przyciskiem ON/OFF.
 2. Naciśnij przycisk „Ω/RTD” , zwróć uwagę aby pojawił się symbol miernika ( opis symboli powyżej).
 3. Strzałkami na boki wybierz odpowiednio co chcesz zmierzyć „Ω”, „Pt100″czy „Cu50”.
 4. Zwróć uwagę aby pojawił się symbol miernikaNIE ZDAJNIKA!!
 5. Podłącz moduł do układu aby zmierzyć opór lub sprawdzić rezystancję czujników temperatury przy znanej temperaturze które mierniki wykonują pomiar.

Zadajnik termoparowy:

 1. Uruchom kalibrator przyciskiem ON/OFF.
 2. Naciśnij przycisk „mV/TC” , zwróć uwagę aby pojawił się symbol zadajnika ( opis symboli powyżej).
 3. Strzałkami na boki wybierz odpowiedni typ termopary która ma zostać symulowana przez kalibrator.
 4. Zwróć uwagę aby pojawił się symbol miernikaNIE ZDAJNIKA!!
 5. Podłącz moduł do układu aby zmierzyć zasymulować podłączenie wybranego typu termopary w układzie. Poniżej kilka przykładowych zdjęć z pomiarem rezystancji symulowanej przez kalibrator dla termopary typu K. Przy ustawionej temperaturze 0 stop oraz 90 stopni.

Pomiar termopar:

 1. Uruchom kalibrator przyciskiem ON/OFF.
 2. Naciśnij przycisk „ mV/TC ” , zwróć uwagę aby pojawił się symbol miernika ( opis symboli powyżej).
 3. Strzałkami na boki wybierz odpowiedni typ termopary która ma zostać zmierzona przez kalibrator.
 4. Zwróć uwagę aby pojawił się symbol zadajnikaNIE ZDAJNIKA!!
 5. Podłącz moduł do układu aby zmierzyć znaną temperaturę wybranego czujnika.

Dodaj komentarz