Multimetr firmy Hold Peak to wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe, charakteryzujące się pomiarem True RMS, automatycznym trybem power off czy pomiarem NCV.  Za pomocą przyrządu można zmierzyć min.: napięcie stałe, zmienne (True RMS), natężenie prądu, rezystancję, pojemność, częstotliwość, wypełnieni. Miernik pozwala przeprowadzić test diod, tranzystorów oraz bezkontaktowy pomiar napięcia NCV.  Urządzenie posiada ekran LCD o maksymalnym wskazaniu liczbowym  40 000 wraz z bargrafem, z automatycznym podświetleniem.

Zestaw zawiera

 • Multimetr cyfrowy HP-770D
 • Sondy pomiarowe 1000V 20A
 • Termoparę
 • Baterię
 • Instrukcję użytkownika w j. angielskim
 • Materiałowy futerał

 

Funkcje

 • pomiar napięcia stałego: 40mV/400mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 1000V
 • pomiar napięcia zmiennego:  40mV/400mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 750V
 • pomiar natężenia prądu (DC i AC): 400μA/ 4000μA/ 40mA/ 400mA/ 4A/ 20A
 • pomiar rezystancji: 400Ω/ 4kΩ/ 40kΩ/ 400kΩ/ 4MΩ/ 40MΩ
 • pomiar pojemności: 9.999nF/ 99.99nF/ 999.9nF/ 9.999μF/ 99.99μF/ 999.9μF/ 9.999mF/ 99.99mF
 • pomiar częstotliwości: 9.999Hz/ 99.99Hz/ 999.9Hz/ 9.999kHz/ 99.99kHz/ 999.9kHz/ 9.999MHz
 • pomiar wypełnienia: 0.1%~ 99.9%
 • pomiar temperatury: -20°C~ 1000°C (-4~1832°F)
 • pomiar ciągłości obwodu
 • test diod
 • test tranzystorów

 

Dane techniczne

 • automatyczne podświetlenie ekranu w reakcji na jasność otoczenia
 • automatyczne usypianie urządzenia „Auto Power Off” po 15 minutach bezczynności
 • kategoria napięciowa: 1000V (CAT III)
 • kategoria ochronna: podwójna (Class II).
 • bezpieczniki: Fast Fuse 500mA/500V i 20A/500V
 • zasilanie: bateria 6F22 9V
 • temperatura pracy: 0- 40°C
 • temperatura przechowywania: -10 – 50°C
 • impedancja: 10MΩ, ponad 100MΩ dla zakresu 40mV/400mV
 • maksymalne napięcie: 1000V DC lub 750V AC rms (pomiar napięcia)
 • wymiary: 195x88x40mm
 • waga: ok. 350g (z baterią)

Opis panelu przedniego i wyświetlacza

Opis panelu przedniego:

 1.  Obszar bezdotykowej detekcji pola elektrycznego NCV
 2.  Czujnik CDS (odpowiada za jasność ekranu)
 3.  Dioda czerwona detekcji pola elektrycznego NCV
 4.  Dioda zielona  detekcji pola elektrycznego NCV
 5.  Ekran LCD
 6.  Przycisk SELECT- pozwala wybrać jedną z opcji na danym zakresie
 7.  Przycisk RANGE- pozwala uruchomić ręczny wybór zakresu
 8.  Przycisk RELΔ -pozwala uruchomić pomiar zależny, wartość widoczna  na wyświetlaczu staje się wartością odniesienia
 9.  Przycisk Hz/Duty- pozwala wybrać pomiar częstotliwości lub wypełnienia
 10.  Przycisk HOLD- pozwala zablokować wynik pomiaru, ponowne wciśnięcie aby zakończyć
 11.  Przycisk MAX/MIN – pozwala zablokować wynik pomiaru, przytrzymaj aby zakończyć
 12.  Pokrętło
 13.  Wejście pomiaru µA, mA, temperatury dodatniej
 14.  Wejście pomiaru 20A
 15.  Wejście pomiaru napięcia, częstotliwości, diod, ciągłości obwodu oraz pojemności
 16.  Wejście pomiaru temperatury ujemnej oraz COM
 17.  Wejście testu tranzystorów
 18.  Obudowa miernika
 19.  Opakowanie ochronne

Uwaga!

Zabronione jest zmienianie położenia pokrętła podczas trwania pomiaru!

Podczas ustawiania pokrętła wypnij sondy pomiarowe- klapki zasłaniają nieużywane wejścia.

Aby ponownie włączyć automatyczny zakres- przytrzymaj przycisk RANGE dłużej niż 2s.

Wartość mierzona w po wciśnięciu przycisku RELΔ = zmierzona wartość- wartość odniesienia;
Aby zakończyć należy ponownie przycisnąć RELΔ.

Aby wyjść z trybu uśpienia należy nacisnąć dowolny klawisz.

Aby wyłączyć tryb „Auto Power Off” należy przy włączaniu przytrzymać przycisk SELECT

Po wykonaniu pomiarów ustaw pokrętło w pozycji OFF aby oszczędzać baterię.

 

Opis ikon wyświetlacza

 

 1.  Bargraf- wskaźnik analogowy
 2.  Pomiar DC/ AC
 3.  Zakres automatyczny
 4.  Niska bateria
 5.  Auto Power Off
 6.  Pomiar NCV pola elektrycznego
 7.  Test diod/ ciągłości obwodu
 8.  Pomiar temperatury w stopniach Celsjusza/ Farenheita
 9.  Pomiar relatywny
 10.  Zatrzymany pomiar HOLD
 11.  Test tranzystorów
 12.  Maksymalny/ minimalny odczyt
 13.  Wypełnienie sygnału
 14.  Jednostka pomiaru
 • automatyczne wyświetlenie ujemnej polaryzacji „-„
 • przekroczenie zakresu spowoduje wyświetlenie „OL” w miejscu cyfry znaczącej

Przykładowe pomiary z użyciem miernika HP-770D oraz zasilacza Zhaoxin RXN-305D

Pomiar napięcia

Pomiar rezystancji opornika 6Ω

Pomiar natężenia prądu

Pomiar pojemności kondensatora 10nF

Dodaj komentarz