W ofercie firmy Gotronik dostępny jest multimetr cyfrowy Aneng AN870. Jest to miernik bardzo dobrej jakości, wykonany z tworzywa,  posiadający True RMS oraz wykonujący pomiary m.in. AC i DC napięcia i prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, NCV, temperatury. Miernik posiada wyświetlacz LCD z podświetleniem, o maksymalnym wskazaniu 19999.  Domyślnie zakres jest dobierany automatycznie, jednak jest możliwość przejścia do trybu ręcznego. Wyposażony w funkcję Auto Power Off.

 

Funkcje:

 • Pomiar napięcia stałego: 19.999mV/199.99mV/ 1.9999V/ 19.999V/ 199.99V/ 1000V
 • Pomiar napięcia zmiennego: 19.999mV/199.99mV/ 1.9999V/ 19.999V/ 199.99V/ 750.0V
 • Pomiar natężenia prądu: 199.99μA/ 1999.9μA/ 19.999mA/ 199.99mA/ 1.9999A/ 19.999A
 • Pomiar rezystancji: 199.99Ω/ 1.9999kΩ/ 19.999kΩ/ 199.99kΩ/ 1.9999mΩ/ 19.999MΩ/ 199.99MΩ
 • Pomiar pojemności: 9.999nF/ 99.99nF/ 999.9nF/ 9.999μF/ 99.99μF/ 999.9μF/ 9.999mF
 • Pomiar częstotliwości: 99.99Hz/ 999.9Hz/ 9.999kHz/ 99.99kHz/ 999.9kHz/ 9.999MHz
 • Pomiar poziomu wypełnienia: 1~99%
 • Pomiar temperatury: -20~100°C lub -4~1832°F
 • Test diod
 • Test ciągłości obwodu
 • Bezdotykowa detekcja pola elektrycznego NCV
 • Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS
 • Zatrzymanie pomiaru (Data Hold)

 

Dane techniczne

 • ekran LCD- maksymalne wskazanie 19 999
 • odświeżanie ekranu 3 razy/sek
 • temperatura pracy: 0~40°C
 • zakres: automatyczny/ ręczny
 • wymiary: 180x90x45mm
 • waga: 319g
 • zasilanie: 2x bateria 1.5V AA

Opis wyświetlacza:

 

 1.  Auto Power Off
 2.  Zatrzymanie obecnego pomiaru na ekranie HOLD
 3.  Tryb pomiaru względnego
 4.  Ekran pokazuje maksymalne/ minimalne wskazanie
 5.  Test diod/ ciągłości obwodu
 6.  Pomiar poziomu wypełnienia sygnału
 7.  Napięcie stałe/ zmienne
 8.  Niska bateria
 9.  Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS
 10.  Automatyczny zakres
 11.  Pomiar temperatury w stopniach Celsjusza/ Fahrenheita
 12.  Jednostki pomiarowe: rezystancja [Ω], częstotliwość [Hz], pojemność [F], napięcie [V], natężenie [A]
 13.  Zakres pomiarowy: 2/20/200/2000

Opis przycisków:

 1. Pozwala przełączać pomiędzy typami pomiaru po ustawieniu pokrętła
 2.  Wciśnięty raz, zatrzymuje wynik pomiaru na ekranie, należy wcisnąć ponownie aby wrócić do trybu ciągłego; Przytrzymany dłużej niż 2 sek. włącza podświetlenie ekranu. Podświetlenie wyłączy się automatycznie po 2 minutach lub po dłuższym przytrzymaniu przycisku HOLD.
 3. Pozwala na włączenie ręcznego ustawienia zakresu, aby powrócić do automatycznego zakresu przytrzymaj przycisk dłużej niż 2 sek. lub przekręć pokrętło.
 4. Wciśnięcie przycisku spowoduje przejście do trybu relatywnego. Urządzenie będzie przechowywać wynik ostatniego pomiaru. Wyświetlacz będzie wyzerowany, ale wynik ostatniego pomiaru będzie  odniesieniem do kolejnych pomiarów. Ponowne wciśnięcie spowoduje przejście miernika w normalny tryb pracy.
 5. Wciśnij aby przełączać miedzy trybem MAX i MIN. Przytrzymanie przez 2 sek spowoduje przejście miernika w normalny tryb pracy.
 6.  Wciśnij przycisk, kiedy pokrętło znajduje się w pozycji ~V lub % Hz aby przełączać  się pomiędzy pomiarem częstotliwości/ poziomem wypełnienia sygnału.

Auto Power Off po 15 minutach bezczynności (na minutę przed końcem- 5-krotny sygnał dźwiękowy). Aby ponownie uruchomić urządzenie naciśnij przycisk SEL lub przekręć pokrętło na pozycję OFF a następnie na pożądaną pozycję.  Aby wyłączyć funkcję APO przytrzymaj przycisk SELECT podczas włączania urządzenia- sygnał dźwiękowy informuje, że opcja została wyłączona.

Zestaw zawiera:

 • Multimetr Aneng AN870
 • Sondy pomiarowe
 • Przewody pomiarowe z wykręcanymi końcówkami (5 rodzajów)
 • Termoparę
 • instrukcja w j. angielskim
 • materiałowy futerał

Przykładowe pomiary z użyciem multimetru Aneng AN870

Pomiar rezystancji opornika 6Ω

Pomiar napięcia, z użyciem zasilacza Zhaoxin RXN-305D

Pomiar natężenia prądu:

Pomiar pojemności kondensatora ceramicznego 10nF:

Dodaj komentarz