W artykule porównamy ze sobą trzy cyfrowe mierniki USB  firmy Ruideng Technologies. Opiszemy najważniejsze funkcje mierników oraz wykonamy kilka przykładowych pomiarów. Za pomocą mierników cyfrowych UM serii 24, 25 i 34 możemy min.: sprawdzić wydajność prądową portu USB, skontrolować ładowanie Power Banków, Tabletów, Smartfonów i innych urządzeń USB lub po prostu sprawdzić działanie portów USB 2.0 i 3.0.

Wszystkie mierniki są bardzo podobne.  Wersję C wyróżnia możliwość komunikacji za pomocą Bluetooth. . Miernik włącza się w szereg pomiędzy gniazdo USB ładowarki lub komputera. Wymieńmy teraz jakie parametry w ogóle możemy zmierzyć. Miernikami zmierzymy: napięcie i natężenie prądu, moc, opór wewnętrzny, temperaturę a nawet  pojemność power banka,  impedancję przewodu czy rozpoznanie szybkiego ładowania. Poniżej prezentujemy tabelę z porównaniem dostępnych funkcji i  zakresów pomiarowych dla mierników UM24, UM34 i UM25. 

Do najważniejszych cech mierników zaliczamy port USB, jaki posiadają. Mierniki UM24 i UM25 posiadają port USB 2.0, natomiast UM34 – wersję USB 3.0 . Mierniki UM25 i 34 są rozszerzeniem wersji UM24 i posiadają rozbudowane dodatkowe funkcje przycisku. Pozwala on min.: na zamknięcie bieżącego ekranu, podgląd poprzedniej strony oraz wyświetlenie na jednym wykresie przebiegu prądu i napięcia. Zakresy napięcia i natężenia prądu rysowanych wykresów są zgodne z zakresami pomiarowymi mierników.

Mierniki mają czytelny ekran LCD o przekątnej 1.44cala. W miernikach UM25 i 34 można dostosować kolor ekranu. W każdej wersji można ustawić czas jego wygaszania z zakresu 9 minut do 0 (nie wygaszaj). Do dodatkowych funkcji mierników można zaliczyć: wykrywanie podłączenia obciążenia, co skutkuje automatycznym podświetleniem ekranu czy wyświetlanie interfejsu pomocy.

Mierniki te posiadają bardzo podobny zakres pomiarowy: dla UM25 i 34 od 4.00 V i dla UM24 od 4.5V do 24V. Bardziej znacząca różnica pojawia się przy rozdzielczości pomiaru- dla UM24 i 34 jest to 0.01V natomiast dla UM25 o rząd wyższa- 0.001V. Pomiary natężenia prądu ukazują większe różnice między modelami: zakres pomiarowy od 0A do kolejno 3A, 4A i 5A dla UM24,34 i 25. Również rozdzielczość jest różna: 1 mA dla UM24 i 34 oraz 0.1mA dla UM25. Zakres pomiaru energii jest jednak taki sam dla mierników UM24 i 25 i wynosi 0-99999mWh. Dla UM34 może jednak przyjąć wartości z przedziału 0-99999mWh lub 1.00-999.99Wh. Pomiaru impedancji obciążenia można dokonać z przedziału 1.5 Ω-9999.9 Ω dla UM24 i 34 oraz dokładniejszego, 0.8 Ω-9999.9 Ω dl UM25.

Podsumowując: pomiary natężenie, napięcia i impedancji obciążenia w najszerszym zakresie zmierzy UM25. Natomiast przy pomiarach energii zakres 3 rzędy wyższy posiada miernik UM34. UM25 i 34 pozwalają na rozpoznawanie dodatkowo szybkiego ładowania typu APPLE 2.4A/2.1A/1A/0.5A , Android DCP , SAMSUNG podczas gdy UM24 tylko QC2.0 i QC3.0. UM34 nie posiada oprogramowania na komputer, tylko aplikację na Androida.

Dodaj komentarz