Konwerter napięcia na częstotliwość 0-10kHz

Konwerter napięcia na częstotliwość 0-10kHz

Przedstawiamy Konwerter napięcia na częstotliwość 0-10kHz. Moduł konwertuje sygnał analogowy do sygnału cyfrowego w zakresie od 0 do 10 kHz. Moduł jest bardzo mały i niezwykle prosty w użyciu. Wystarczy przyjrzeć się opisowi wejść i wyjść układu oraz sposobie kalibracji. Te informacje znajdziesz poniżej, w dalszej części artykułu. Moduł wymaga zasilania w zakresie od 13,5 do 30 V DC prądu stałego, w testach wykorzystaliśmy napięcie 20 V DC z zasilacza laboratoryjnego do zasilania modułu. Napięcie sygnału badanego musi mieścić się w granicy od 0 V do 10 V. Więcej parametrów oraz nasze pomiary znajdziesz poniżej.

Opis wejść i wyjść modułu:

Opis wejść i wyjść modułu

Opis wejść i wyjść modułu

Parametry modułu:

  • napięcie zasilania: od 13,5 do 30 V DC
  • napięcie sygnału badanego wejściowe: od 0 do 10 V DC
  • częstotliwość sygnału wyjściowego: od 0 do 10 kHz

Kalibracja modułu:

Zalecana jest kalibracja układu. Zatem jak ją przeprowadzić? Skorzystaj z zasilacza laboratoryjnego i multimetru z funkcją pomiaru częstotliwości. Na zasilaczu ustawiamy napięcie o wartości 5 V. Multimetrem mierzymy częstotliwość sygnału wyjściowego. Jeśli wynosi ono aktualnie 5 kHz, kalibracja jest nie potrzebna. Jeśli jednak wartość wskazywana nie wynosi 5 kHz, potencjometrem dostrajamy do tej wartości. Multimetr wskazuje 5 kHz? Świetnie, kalibracja zakończona.

Układ pomiarowy:

Przeprowadzone zostały testy z użyciem opisywanego w niniejszym artykule modułu, dwóch zasilaczy laboratoryjnych RPS-3005DB 0-30V 5A firmy Zhaoxin, multimetru uniwersalnego UT71B produkcji Uni – Toscyloskopu cyfrowyego Hantek DSO5102BM 100 MHz. Na wejście modułu podłączamy jeden z zasilaczy laboratoryjnych (napięcie w zakresie od 0 do 10 V DC). Mierzymy multimetrem częstotliwość sygnały na wyjściu lub ten sam pomiar wykonujemy oscyloskopem aby wykreślić wykres zależności częstotliwości od napięcia wyjściowego. Moduł zasilamy z drugiego zasilacza laboratoryjnego.

Układ pomiarowy

Układ pomiarowy

Poniższy wykres obrazuje, że zmiana częstotliwości następuje w sposób liniowy. Charakterystyka zostało utworzona przy pomocy miernika uniwersalnego, z funkcją pomiaru częstotliwości, przy napięciu zasilania  20 V i zmiennej wartości napięcia wejściowego od 0,02 V do 10 V.

Wykres zależności częstotliwości od napięcia wejściowego

Wykres zależności częstotliwości od napięcia wejściowego

Poniżej przedstawiamy wyniki pomiarów wykonanych oscyloskopem w formie graficznej, przy napięciu zasilania  20 V i zmiennej wartości napięcia wejściowego od 2 V do 10 V.

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 2V

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 2 V

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 3V

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 3 V

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 4 V

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 4 V

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 5 V

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 5 V

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 6 V

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 6 V

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 7 V

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 7 V

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 8 V

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 8 V

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 9 V

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 9 V

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 10 V

Pomiar częstotliwości przy napięciu wejściowym 10 V

 

Dodaj komentarz