Do oferty firmy GOTRONIK wprowadzona została nowa stacja lutownicza produkcji LONGWEI. Jest to model LW-980D. Temperatura pracy tej stacji jest w granicach od 150 do 450 ºC. Wyróżniającym elementem tą stację jest wyświetlacz LCD. Urządzenie oferuje również możliwość zapamiętania 3 wybranych przez użytkownika temperatur które są zapamiętywane a wybór odbywa się przez kliknięcie jednego przycisku.

Parametry techniczne stacji:

 • Regulacja temperatury: 150-450ºC /302-842°F;
 • Moc: 80W;
 • Grzałka ceramiczna
 • Stabilizacja temperatury +/- 2ºC;
 • Napięcie zasilania grzałki 24V;
 • Waga 1,8 kg;
 • Rozmiar: 146 mm x 120 mm x 91 mm;

Zestaw zawiera:

 • stację lutowniczą ;
 • kolbę LW-907;
 • podstawka pod kolbę;
 • gąbkę do czyszczenia grotów;
 • zestaw zawiera 1 grot  (900M-T-I), który zamontowany już jest w kolbie;

Pierwsze włączenie stacji lutowniczej:

 1. Podłącz kolbę lutowniczą do złącza DIN 5. Uwaga! Kolbę należy podłączyć ostrożnie żeby nie uszkodzić pinów w gnieździe kolby.
 2. Podłącz przewód zasilający do stacji a następnie do gniazdka sieciowego.
 3. Włącz stację przełącznikiem znajdującym się na prawym boku stacji.
 4.  Wyświetlacz włączy się i zacznie rosnąć temperatura.
 5. Przy pierwszym rozgrzewaniu się kolby będzie widoczny lekki dym, jest to normalne zjawisko ze względu że kolba pierwszy raz jest rozgrzwana i nastepuje „przepalenie” grzałki.
 6.  W momencie gdy temperatura się ustabilizuje na wyświetlaczu pojawi się REAL. Po prawej stronie wyświetlacza znajduje się 5 podziałek sygnalizujących rozgrzewanie się grota oraz podtrzymywanie ustawionej temperatury.

Zmiana ustawionej temperatury i zapamiętywanie ustawień:

Po podłączeniu kolby i włączeniu zasilania na wyświetlaczu widnieje aktualna ustawiona temperatura. W celu zmiany temperatury należy wykonać następujące czynności.

 1. Stacja po włączeniu znajduje się w trybie odczytu (REAL). Żeby zmienić tryb i przejść do ustawiania temperatury należy przytrzymać przycisk  lub . Na wyświetlaczu pojawi się napis SET. Przytrzymując lub naciskając przyciski ⇑ lub ustawić żądaną temperaturę.
 2. Zatwierdzić ustawienia przyciskiem ‚ # ‚
 3.  W celu zapamiętania ustawionej temperatury przytrzymując przycisk ‚ # ‚ wybrać komórkę pamięci oznaczoną 1, 2 lub 3. Pod przyciskiem pojawi się wartość zapisanej w pamięci temperatury.

Blokada wyświetlacza:

Stacja lutownicza LONWEI LW-980D posiada także możliwość zablokowania ustawień i jakiejkolwiek zmiany parametrów w stacji. Odbywa się to w nastepujący sposób.

 1. Po włączeniu stacji i ustawieniu parametrów trzeba przytrzymać przycisk ‚#’ przez około 5 s. Ma wyświetlaczu zamiast przypisanej do komórki 3 wartości temperatury pojawi się napis Loc. Stacja w tym momencie jest zablokowana i zmiany parametrów nie są możliwe.
 2. Odblokowanie stacji odbywa się przy pomocy tego samego przycisku ‚ # ‚. Należy przytrzymać go ponownie przez 5 s. a nad przyciskiem 3 pojawi się zapisana wartość temperatury. W tym momencie stacja jest odblokowana i można przejść do zmiany ustawianych parametrów.

Kalibracja temperatury:

Urządzenie posiada możliwość skalibrowania temperatury grotu z wyświetlaną temperaturą przez stację. Do przeprowadzenia tej operacji będzie potrzebny czujnik temperatury grota np. FG-100. Poniżej zostanie przedstawiona krótka instrukcja w jaki sposób przeprowadzić ten proces.

 1. Włączyć stację. Następnie ustawić temperaturę około 350ºC i odczekać do ustabilizowania się temperatury.
 2. Przytrzymać przycisk ‚ * ‚ przez około 3s. Na wyświetlaczu zacznie mrugać wartość korekcji temperatury.
 3. Przyłożyć grot do sondy miernik temperatury i odczytać wartość. Przyciskami ‚⇑ ⇓‚ ustawić różnicę temperatur np. gdy miernik wskaże 383ºC ustawić wyświetlaną wartość na -33ºC. W przypadku gdy wskazanie jest 317ºC ustawić +33ºC. Ustawiana wartość jest co 1ºC.
 4. Po wykonaniu wyżej wymienionych operacji przytrzymać przycisk zatwierdzający ‚*’. Kalibracja temperatury została zakończona.

Zmiana temperatury z ºC na ºF i odwrotnie.

Stacja LW-980D posiada możliwość wyświetlania temperatury w stopniach Fahrenheita oraz Celsiusza.  Żeby zmienić wyświetlaną jednostkę należy:

Przytrzymać przycisk ‚ # ‚ i włączyć stacje przełącznikiem zasilania.

Kod błędu stacji:

S-E -> Dotyczy uszkodzenia kolby. W przypadku, gdy uszkodzeniu uległa grzałka lub czujnik temperatury w grzałce pojawia się kod błędu S-E oraz włącza się sygnał dźwiękowy.

W przypadku gdy stacja nie działa prawidłowo lub wystąpił błąd S-E należy wykonać sprawdzenie rezystancje grzałki. Uwaga! Przed przystąpieniem do sprawdzenia rezystancji trzeba wyłączyć stację i odłączyć kolbę od stacji lutowniczej.   W tym celu rozkręcamy grzałkę i sprawdzamy rezystancję. Prawidłowa rezystancja grzałki wynosi około 4 Ohm (czerwone przewody). Natomiast rezystancje czujnika temperatury od 45 do 55 Ohm (niebieskie przewody). W przypadku gdy występuje jakakolwiek rozbieżność trzeba wymienić grzałkę.

Dodaj komentarz