Nowością w ofercie firmy Gotronik jest uniwersalny miernik Aneng Q1. Jest to multimetr bardzo dobrej jakości, posiadający True RMS oraz wykonujący pomiary m.in. AC i DC napięcia i prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, NCV, temperatury. Miernik posiada wyświetlacz EBTN o maksymalnym wskazaniu 9999. Do głównych zalet tego typu wyświetlaczy można wymienić: bardzo ciemne tło, bardzo wysoki współczynnik kontrastu, szeroki kąt widzenia. Domyślnie zakres jest wybierany automatycznie, jednak jest możliwość przejścia do trybu ręcznego. 

Funkcje:

 • Pomiar pojemności: 9.99nF/99.99nF/999.9nF/9.99uF/99.99uF/999.9uF/9.999mF
 • Pomiar napięcia: 999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V
 • Pomiar rezystancji: 99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9K/9.999M/99.99M Ohm
 • Pomiar natężenia prądu: 999.9uA/99.99uA/999.9mA/10A
 • Pomiar częstotliwości: 99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/99.99KHz/999.9KHz/5MHz
 • Pomiar temperatury:  -20℃~1000℃/-4℉-1832℉
 • Testowanie diod
 • Pomiar współczynnika wypełnienia %
 • Pomiar ciągłości obwodu – brzęczyk
 • Tryb zakresu: automatyczny/ręczny
 • NCV (funkcja wykrywania pola elektrycznego)
 • True RMS

Dane techniczne: 

 • Wyświetlacz EBTN
 • Temperatura pracy:  0 – 40 ℃
 • Zasilanie: 2 x 1.5V AA baterie
 • Automatyczny/ręczny zakres pomiarów
 • Odświeżanie ekranu 3 razy na sekundę

 

 

Opis wyświetlacza:
 1. Zakres auto
 2. Zakres ręczny
 3. Wyświetlacz pokazuje maksymalny odczyt
 4. Relatywny tryb
 5. Test diod
 6. Pomiar ciągłości obwodu
 7. Wyświetlacz pokazuje minimalny odczyt
 8. Wyświetlacz poboczny
 9. Pomiar współczynnika wypełnienia
 10. Pomiar pojemności (Farad)
 11. Pomiar częstotliwości
 12. Pomiar temperatury – Celsjusz
 13. Pomiar temperatury – Farenheit
 14. Skala analogowa
 15. Pomiar rezystancji
 16. Pomiar natężenia prądu
 17. Pomiar napięcia
 18. Wyniki pomiarów
 19. True RMS
 20. Wskaźnik pomiaru baterii
 21. Odczyt negatywny
 22. Pomiar AC
 23. Pomiar DC

Miernik posiada wyświetlacz o bardzo dobrym kontraście i szerokim kącie widzenia.

 1. On/Off, urządzenie automatycznie wyłącza się po 5 minutach. Naciskając ten przycisk, kiedy podłączone są zaciski, spowoduje to przełączenie pomiędzy DCA a ACA.
 2. Przytrzymanie tego przycisku 2 s, powoduje przejście do trybu relatywnego. Urządzenie będzie przechowywać wynik ostatniego pomiaru prądu. Wyświetlacz będzie wyzerowany. ale wynik ostatniego pomiaru będzie  odniesieniem do kolejnych pomiarów. Aby wyjść z tego trybu należy dłużej przytrzymać przycisk HOLD.
 3. Przełączanie pomiędzy VDC,VAC oraz NCV.
 4. Pomiar napięcia DCmV dla zakresu <99.99mV oraz pomiar natężenia padu ACmV <99.99mV. Kolejne przyciśnięcie powoduje włączenie pomiaru temperatury.
 5. Pomiar rezystancji, pojemności, ciągłości obwodu oraz test diod.
 6. Włączenie zakresu ręcznego.
 7. Pomiar współczynnika wypełnienia.

Urządzenie automatycznie wyłącza się po 5  minutach, sygnalizując dźwiękiem ostrzegawczym minute przed wyłączeniem. Można wyłączyć tryb oszczędzania baterii poprzez  przytrzymanie przycisku RANGE.

 

Przykładowe pomiary

Pomiar napięcia

Pomiar napięcia

Pomiar napięcia

Poniżej został przedstawiony pomiar pojemności kondensatora ceramicznego 10nF.
Pomiar pojemności

Pomiar pojemności

Pomiar rezystora 2.2kΩ

Pomiar rezystancji

Pomiar rezystancji

 

Pomiar napięcia z wykorzystanie źródła napięcia odniesienia AD564JH.  Napięcie referencyjne źródła napięcia odniesienia wynosiło 2.5V oraz 7.0V.

Pomiar napięcia źródła odniesienia

Pomiar napięcia źródła odniesienia

 

Pomiar z wykorzystaniem źródła napięcia odniesienia

Pomiar z wykorzystaniem źródła napięcia odniesienia

 

 

Dodaj komentarz