Aplikacja Function Generation

Aplikacja Function Generation

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przedstawić aplikacje Function Generation oraz zaprezentować wyniki pomiaru tego programu.  Aplikacja umożliwia generację przebiegów takich jak: sinusoida, prostokąt czy trójkąt. Możliwe jest jednoczesne operowanie dwoma kanałami. Zakres częstotliwości wynosi od 1 Hz do 22 kHz. Zmianę amplitudy można dokonać procentowo: od 0 do 100%. Pozostałe dostępne funkcję to: modulacja amplitudy oraz fazy, generator szumu białego i różowego, zapis jak i odczyt ustawionych konfiguracji, funkcja przemiatania (ang. SWEEP). 

Aby sprawdzić działanie aplikacji został zmontowany układ (zdjęcie poniżej), w którym wykorzystano oscyloskop cyfrowy firmy Hantek DSO5102BM oraz podłączony do niego poprzez wyjście audio, telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją Function Generation.

 

 

Aplikacja Function Generation

Aplikacja Function Generation

  

Ukad do testowania aplikacji

Układ do testowania aplikacji

 

 

Menu aplikacji

Menu aplikacji

 

 

Przykładowe pomiary:

Poniżej znajdują się pomiary z oscyloskopu dla różnych przebiegów, częstotliwości oraz amplitud. Sygnał był podawany z telefonu komórkowego.

 

Aplikacja umożliwia generowanie przebiegów na dwóch kanałach jednocześnie (zdjęcie poniżej). Na pierwszym kanale został ustawiony przebieg sinusoidalny o amplitudzie 50%, natomiast na kanale drugim przebieg trójkątny o amplitudzie 100%.

Generacja dwoch przebiegow

Generacja dwóch przebiegoów

Przebiegi trójkąta oraz prostokąta dla częstotliwości powyżej 5 kHz niestety były bardzo zniekształcone, dlatego nie zostały umieszczone na stronie.

Pomimo tego, że aplikacja  przeznaczona jest dla celów edukacyjnych, jednak z powodzeniem może służyć do amatorskich zabaw z elektroniką.

Porównanie pomiarów:

Największe napięcie wyjściowe przy ustawionej 100% amplitudzie,częstotliwości 1kHz i maksymalnej głośności dla telefonu komórkowego wynosi 840mV Pk-pk. Natomiast zastępując telefon komórkowy tabletem przy tych samych ustawionych parametrach, napięcie wyjściowe osiąga wartość 1.36V Pk-pk.

Sygnal podawany z telefonu, amplituda 100%

Sygnał podawany z telefonu, amplituda 100%

Sygnal podawany z tableta, amplituda 100%

Sygnał podawany z tableta, amplituda 100%

Dodaj komentarz