Zasilacz programowalny Zhaoxin KPS-3005DU

Zasilacz programowalny Zhaoxin KPS-3005DU

Wprowadzamy do oferty naszej firmy zasilacz laboratoryjny, programowalny KPS-3005DU produkowany przez firmę Zhaoxin. Urządzenie wymaga zasilania sieciowego 220 V AC. Na wyjściu możemy otrzymać napięcie w zakresie od 0 do 30 V i prąd od 0 do 5 A. Moc wyjściowa nie może przekroczyć wartości 200 W. Zasilacz jest zaskakująco lekki, waży jedynie około 3 kg (w porównaniu do innych zasilaczy laboratoryjnych nawet tego samego producenta, jest to niezwykle mało). Urządzenie posiada zabezpieczenie przeciw zbyt wysokiej temperaturze. Przy 55 °C uruchomi się wentylator, natomiast już przy 75 °C zostanie odłączone wyjście zasilacza.

Na początku przyjrzymy się najważniejszym parametrom zasilacza laboratoryjnego programowalnego, a następnie pokażemy jak obsłużyć urządzenie.

Parametry techniczne:

 • Regulacja napięcia wyjściowego w zakresie: 0 – 30 V
 • Rozdzielczość regulacji napięcia: 0,01 V.
 • Regulacja prądu wyjściowego w zakresie: 0 – 5 A
 • Rozdzielczość regulacji prądu: 0,001 A.
 • Możliwość zapisania 4 kompletów parametrów.
 • Waga: około 3 kg.
 • Zabezpieczenie prądowe.
 • Zabezpieczenie napięciowe.
 • Zabezpieczenie przeciw zbyt wysokiej temperaturze.

Opis panelu przedniego:

Opis panelu przedniego.

Opis panelu przedniego.

 1. Uchwyt ułatwiający przenoszenie zasilacza.
 2. Informacja na wyświetlaczu o uruchomionym zabezpieczeniu prądowym.
 3. Wartość prądu. Ustawiona, gdy wyjście jest wyłączone. Zmierzona, gdy wyjście jest włączone.
 4. Strzałki informujące czy pokrętłem edytujemy wartość napięcia czy prądu.
 5. Przyciski komórek pamięci.
 6. Przyciski funkcyjne. (Od lewej do prawej)
  1. Zabezpieczenie prądowe.
  2. Zabezpieczenie napięciowe.
  3. Włączenie lub wyłączenie dźwięków.
  4. Przycisk blokady.
 7. Wyjście zasilacza +.
 8. Wyjście zasilacza -.
 9. GND
 10. Przycisk włączający i wyłączający wyjście.
 11. Przycisk włączający i wyłączający zasilanie.
 12. Pokrętło do zmiany wartości. Wciskamy by zmienić rozdzielczość zmiany.
 13. Strzałki pozwalające zmienić czy regulujemy prąd czy napięcie.
 14. Wartość napięcia.
 15. Informacja na wyświetlaczu o uruchomionym zabezpieczeniu napięciowym.

Instrukcja obsługi:

Pokażemy teraz krok po kroku jak ustawić wybrane wartości na wyjściu zasilacza.

Podłączamy przewód zasilający do sieci. Wciskamy przycisk POWER. Aby ustawić prąd o wartości 3,521 A musimy wcisnąć przycisk „<<” i kręcić pokrętłem, Aby zmieniać rozdzielczość zmiany wciskaj pokrętło. Teraz wyciśniemy „>>” aby analogicznie ustawić wartość napięcia np. 4,70 V. Jeżeli obawiasz się, że przypadkowo przekręcisz pokrętło, wciśnij LOCK aby zablokować możliwość regulacji prądu i napięcia. Podłączamy moduł do zacisków zasilacza + i . Upewnij się, że nie pomyliłeś polaryzacji. Teraz możesz wcisnąć OUTPUT. Gdy przycisk zaświeci się na zielono, oznacza że wyjście jest włączone.

Gdy chcesz zapisać ustawione parametry przytrzymaj przycisk „1”, „2”, „3” lub „4”, w zależności od tego, w której komórce pamięci chcemy zapisać. Aby później przywołać zapisane wartości napięcia i prądu, wciśnij przycisk tej komórki pamięci, w której wcześniej to zostało zapisane.

Zabezpieczenia napięciowe i prądowe:

Zabezpieczenie prądowe. Ustawiamy wartość prądu, której nie chcemy przekroczyć na wyjściu i wciskamy przycisk OVER CURRENT. Zabezpieczenie jest uruchomione gdy przycisk podświetlony jest na czerwono.

Zabezpieczenie napięciowe. Aby ustawić wartość napięcia, której nie możemy przekroczyć, wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk OVER VOLTAGE. Przycisk zacznie migać. Pokrętłem ustawiamy wartość graniczną napięcia. Ponownie przytrzymujemy przycisk, aż zgaśnie. Ustawiamy wartość napięcia (niższa niż ustawiona wartość graniczna).Podłączamy np. żarówkę i przyciskiem OUTPUT uruchamiamy wyjście. Wciskamy OVER VOLTAGE. Kręcimy pokrętłem, aż przekroczymy wartość napięcia ustawiono jako graniczną, uruchomi się zabezpieczenie i wyjście zostanie wyłączone.

 

Dodaj komentarz