Moduł monochromatycznego wyświetlacza OLED

Moduł monochromatycznego wyświetlacza OLED

Rozpoczynamy cykl artykułów na temat wyświetlaczy sterowanych cyfrowo. Pierwszy model któremu przyjrzymy się bliżej to: moduł monochromatycznego wyświetlacza OLED.

Ten typ wyświetlacza jest zbudowany trochę inaczej niż typowy LCD. W wyświetlaczach OLED każdy piksel zapala się osobno, gdzie w LCD konieczne zapalenie jest całej matrycy. Dzięki temu możemy uzyskać bardzo dobry kontrast oraz czerń wyświetlacza. Dodatkową zaletą jest niższy pobór prądu.

Omawiany moduł to monochromatyczny wyświetlacz OLED o rozdzielczości 128×64 piksele i przekątnej 0,96 cala. Moduł sterowany za pomocą interfejsu I2C, choć są modele które mogą komunikować się za pomocą SPI. Wyświetlacze ze sterownikiem SSD1306 dostępne są w naszym sklepie: KLIK.

Wyświetlacz zasilimy napięciem 5 V bezpośrednio z Arduino. Linie sygnałowe nie wymagają konwertera poziomów logicznych i je również podłączymy bezpośrednio do Arduino.

Zatem, ułóżmy połączenia według poniższego schematu:

Połączenie wyświetlacza OLED z Arduino UNO

Połączenie wyświetlacza OLED z Arduino UNO

Piny zasilania VDD i GND podłączamy odpowiednio do pinów 5 V oraz GND Arduino. Linię zegara SCL podłączamy do pinu A5, a linię danych SDA do pinu A4.

Teraz przyszedł czas na oprogramowanie. Aby poprawnie obsłużyć moduł wyświetlacza, konieczne jest skorzystanie z zewnętrznych bibliotek. W naszym przypadku skorzystano z biblioteki autorstwa Adafruit: KLIK (należy pobrać bibliotekę i zainstalować ją w środowisku Arduino IDE).

Zmodyfikowaliśmy przykładowy kod źródłowy znajdujący się w bibliotece, który zawarty jest poniżej:


#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Wire.h>

#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
void setup() {
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // inicjalizacja wyswietlacza
 delay(2000);
 display.clearDisplay(); //czyscimy ekran

// wyswietlamy tekst
 display.setTextSize(1); //ustawiamy wielkosc czcionki
 display.setTextColor(WHITE); //ustawiamy kolor czcionki
 display.setCursor(0,0); //ustawiamy pozycje kursora
 display.println(" Witamy");
 display.println(" w");
 display.setTextSize(2);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.println(" GOTRONIK");
 display.display();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();
}

void loop() {}

Po skompilowaniu programu i załadowaniu go do Arduino, na wyświetlaczu powinien pojawić się tekst.

Efekt końcowy

Efekt końcowy

 

Dodaj komentarz