Układ odchylania poziomego – podstawa czasu

Układ odchylania poziomego – podstawa czasu

Opiszemy teraz sekcję HORIZONTAL układzie odchylania poziomego w oscyloskopie cyfrowym DSO5102BM produkowanym przez firmę Hantek. Sekcja odchylania poziomego zawiera dwa pokrętła i jeden przycisk.

Co możemy uzyskać wykorzystując tę sekcję? Najprościej ujmując możemy przesunąć w poziomie wyrysowany przebieg sygnału (czyli w prawo lub w lewo) oraz skompresować go lub rozciągnąć (regulujemy wartość podstawy czasu).

Poniżej pokażemy między innymi używanie pokręteł, które znajdują się w opisywanej sekcji HORIZONTAL oraz menu. Na animowanej grafice przedstawiamy efekt zmiany pozycji obu pokręteł.

Regulacja podstawy czasu i pozycji

Regulacja podstawy czasu i pozycji

Pokrętło SEC/DIV

Pokrętło regulacji podstawy czasu jest używane do zmiany skali osi podstawy czasu, aby wyświetlony przebieg skompresować lub rozciągnąć.

Pokrętło POSITION

Regulujemy położenie sygnału w poziomie. Przykładowe działanie pokazano na powyższej grafice. Po wciśnięciu pokrętła, sygnał ustawi się w poziomie na zero.

HORIZ MENU

Menu odchylania poziomego pojawia się po prawej stronie ekranu po przyciśnięciu przycisku HORIZ MENU, który znajduje się pomiędzy pokrętłami w sekcji HORIZONTAL. W strefie okna możemy dokładniej przyjrzeć się przebiegowi sygnału na ekranie. Powiększamy wycinek tego sygnału, dzięki czemu możemy oglądać więcej szczegółów na wybranym fragmencie przebiegu. Korzystając z opcji w tym menu możemy zmieniać zakres podglądanego wycinka sygnału, lub przesuwać się w poziomie, by podejrzeć inny fragment.

Przyciskiem F1 wybieramy tryb „major Win” czyli okna głównego lub „minor Win” okna drugorzędnego. Po wyborze odpowiedniego okna zostanie podświetlona jego ramka.

Tryb podwójnego okna

Tryb podwójnego okna

W sekcji Mark poruszamy się przyciskami F2, F3, F4, F5. Funkcje są dostępne tylko w trybie podwójnego okna. Strzałkami ustawiamy miejsca pomiędzy którymi chcemy obserwować sygnał. Przyciskiem F6 przechodzi się do kolejnej strony. W sekcji Holdoff wybierz czas wyzwalania. Wciśnij F1, a następnie pokrętłem V0 ustaw czas w zakresie od 100ns do 10s. Gdy wciśniesz V0 czas ustawi się na wartości domyślną 100ns. Przyciskiem F3 wybierzemy krok zmiany podstawy czasowej, na większy lub mniejszy. Natomiast przyciskiem F4 wybierzemy krok zmiany pozycji w poziomie.

 

 

Dodaj komentarz