Układ akwizycji – zapisywania przebiegów

Układ akwizycji – zapisywania przebiegów

Układ akwizycji czyli zapisywanie przebiegów pokażemy na przykładzie znanego, z poprzednich wpisów, wam oscyloskopu produkcji firmy Hantek- DSO5102BM.

Oscyloskop do kupienia: http://www.gotronik.pl/oscyloskop-cyfrowy-dso5102bm-hantek-100mhz-p-2767.html

Układ pomiarowy

Układ pomiarowy

Po uruchomieniu oscyloskopu naciskamy przycisk ACQUIRE (na przednim panelu urządzenia) aby wyświetlić menu z parametrami akwizycji.

Menu z parametrami akwizycji

Menu z parametrami akwizycji

Przyciskiem F0 wyjdziemy z menu. F1 służy do wybrania typu:

  • Real Time – akwizycja cyfrowa w czasie rzeczywistym
  • Equ-Time – przebieg odtworzony techniką próbkowania równoważnego.

Gdy wybierzemy akwizycję w czasie rzeczywistym musimy przyciskiem F2 wybrać tryb:

  • Normal (zwykły)
  • Peak (detekcja piku)
  • Averange (uśrednianie)

Tryb zwykły:

Nasze urządzenie pomiarowe przechwytuje jedną próbkę w każdym okresie akwizycji. Dla omawianego oscyloskopu maksymalna częstotliwość próbkowania jest równa 1 GS/s.

Tryb detekcji piku:

Tryb przydany jest gdy chcemy wykryć pik mniejszy niż 10 ns. Aby skorzystać z tej opcji musimy ustawić podstawę czasu na 4 us/działkę lub wolniejszy. Pamiętaj, że gdy masz ustawioną inną podstawę czasu, niż ta z podanego przedziału, tryb automatycznie zmieni się na zwykły i nie zostaniemy o tym poinformowani komunikatem.

Tryb uśredniania:

Wykorzystujemy ten tryb do  redukcji szumów. Należy wykonać akwizycję w trybie zwykłym, a następnie zmienić na tryb uśredniony. Przyciśnij przycisk F3 aby podświetlić sekcję Averages, gdzie wybierzesz ilość akwizycji do utworzenia przebiegu uśrednionego. Aby wybrać wartość 4, 8, 16, 32, 64 lub 128 przyciskaj F3 i F4 (strzałka w górę i strzałka w dół).

Gdy wybierzesz akwizycję równoważną, nie będzie więcej opcji w menu do wyboru. Tego trybu używamy do obserwacji przebiegów okresowych wyświetlanych wielokrotnie. Możemy osiągnąć zdecydowanie wyższą częstotliwość próbkowania niż tą, dostępną w trybie akwizycji rzeczywistej.

Dodaj komentarz