W artykule przedstawię możliwości łączenia zasilaczy laboratoryjnych w celu zwiększenia wydajności prądowej lub zwiększenia napięcia wyjściowego.

Jeżeli posiadamy np. 2 liniowe zasilacze laboratoryjne z pojedynczym wyjściem napięciowym to możemy wyjścia tych zasilacz połączyć równolegle lub szeregowo. Co takie połączenie nam daje?

 

POŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE ZASILACZY:

rys. 1 połączenie równoległe wyjść zasilaczy

rys. 1 połączenie równoległe wyjść zasilaczy

Łącząc wyjścia dwóch zasilaczy laboratoryjnych jak na rys.1 otrzymujemy połączenie równoległe zasilaczy. Taki rodzaj połączenia stosuje się w celu osiągnięcia większego prądu do zasilania odbiornika. Łączone zasilacze nie muszą takiego samego typu. Można stosować połączenie większej liczby wyjść zasilaczy. Ważne jest ustawienie tylko takiej samej wartości napięcia wyjściowego na każdym z zasilaczy.

Sposób połączenia: wyjście zasilacza 1 oznaczone symbolem (+) łączymy z wyjściem (+) zasilacza 2. I analogicznie łączymy zaciski (-). Prąd płynący z wyjścia zasilacza I1 sumuje się z prądem I2 płynącym z zasilacza 2. Przez odbiornik (obciążenie R) płynie zsumowany prąd I3 (pierwsze prawo Kirchoffa).

 

 

 

 

POŁĄCZENIE SZEREGOWE ZASILACZY:

rys. 2 połączenie szeregowe wyjść zasilaczy

rys. 2 połączenie szeregowe wyjść zasilaczy

Łącząc wyjścia dwóch zasilaczy laboratoryjnych jak na rys.2 otrzymujemy połączenie szeregowe zasilaczy. Taki rodzaj połączenia stosuje się w celu osiągnięcia większego napięcia wyjściowego do zasilania odbiornika lub otrzymania napięć symetrycznych (do zasilania np. wzmacniaczy operacyjnych). Łączone zasilacze nie muszą takiego samego typu. Można stosować połączenie większej liczby wyjść zasilaczy.

Sposób podłączenia: wyjście (+) zasilacza 1 łączymy przewodem z wyjściem (-) zasilacza 2. W zasilaczu numer 1 mamy do dyspozycji zacisk (-) oznaczony na rys.2 jako -U. W zasilaczu numer 2 mamy do dyspozycji zacisk (+) oznaczony na rys.2 jako +U. Napięcie pomiędzy zaciskami -U i +U jest wypadkową sumą napięć ustawionych w każdym z zasilaczy. Można łączyć większa liczbę zasilaczy w celu sumowania napięć.

Zasilacz symetryczny z 2 osobnych zasilaczy: Wykorzystując dodatkowo zacisk GND opisany na rys. 2 czarną linią możemy uzyskać tzw. napięcia symetryczne. Zacisk Gnd jest to zacisk masy, zacisk -U jest to wyjście napięcia ujemnego, zacisk +U to wyjście napięcia dodatniego. Uzyskane w ten sposób napięcia nie muszą mieć takij samej wartości tzn. wartości napięć ujemnych i dodatnich można swobodnie regulować za pomocą odpowiednio zasilacz 1 i 2.

Dodaj komentarz