Zhaoxin TPS-3005D to prosty, ładny i niezawodny zasilacz laboratoryjny. Jest to zasilacz programowalny, co niewątpliwie można uznać za zaletę. Urządzenie cieszy się dużą popularnością wśród elektroników.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMOWALNEGO ZASILACZA LABORATORYJNEGO ZHAOXIN-TPS3005D

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 • Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi
 • Upewnij się że zasilanie urządzenia, jest takie, jak podano w instrukcji
 • Upewnij się że zainstalowany jest odpowiedni bezpiecznik
 • Nie otwieraj obudowy zasilacza
 • Podłącz zasilacz do gniazdka z uziemieniem, aby uniknąć ewentualnego porażenia
 • Ostrożnie obchodź się z urządzeniem – unikaj wstrząsów, uderzeń, które mogą uszkodzić sprzęt
 • Dbaj o czystość urządzenia

Sprawdź przed pierwszym użyciem

Sprawdź czy paczka którą utrzymałeś oraz jej zawartość nie jest uszkodzona. Jeśli zauważysz uszkodzony karton, ułamane lub pęknięte elementy obudowy urządzenia, zgłoś to swojemu sprzedającemu.

Test elektryczny

Proszę użyć dołączonych w zestawie przewodów.

 1. Sprawdzanie napięcia wyjściowego

  Bez podłączonego obciążenia, z rozwartymi zaciskami wyjściowymi oraz z zabezpieczeniem prądowym ustawionym na maksymalną wartość, na wyjściu zasilacza znajduje się napięcie stałe, oraz symbol C.V świeci się. W takim trybie regulacja napięcia wyjściowego odbywa się swobodnie w zakresie od 0 do 30V.

 2. Sprawdzenie prądu wyjściowego

  Ustawić napięcie wyjściowe na 6V, używając dołączonych przewodów, podłączyć je do zacisków „+” i „–„ i zewrzeć. Przycisk „Over current” zgaszony. Symbol C.C zapala się. W takim trybie regulacja prądu wyjściowego odbywa się swobodnie w zakresie 0 do 5A.

Opis panelu czołowego

_tps3005d_zasilacz_11

1

Wyświetlacz napięcia wyjściowego

2

Wyświetlacz prądu wyjściowego

3

Przycisk pamięci nr 2

4

Przycisk pamięci nr 1

5

Przycisk pamięci nr 3

6

Przycisk zabezpieczenia prądowego

7

Przycisk włączania / wyłączania napięcia wyjściowego

8

Zacisk wyjściowy „-”

9

Zacisk wyjściowy „+”

10

Zacisk GND (masa obudowy)

11

Wskaźnik stabilizacji napięcia C.V

12

Wskaźnik stabilizacji prądu C.C

13

Ustawienia napięcia / Zwiększanie wartości

14

Zmiana aktualnie ustawianej pozycji

15

Potwierdzenie ustawionej wartości / blokada ustawionej wartości

16

Zmiana aktualnie ustawianej pozycji

17

Ustawienia prądu / Zmniejszanie wartości

18

Główny włącznik zasilania

Tylny panel

 

_tps3005d_zasilacz_8

1

Gniazdo zasilania

2

Gniazdo bezpiecznika

3

Wentylator

Ustawienia i podłączanie

Uwagi:

 • Napięcie zasilania: AC 220V ±10%, 50Hz

 • Unikać temperatur otoczenia powyżej 40C. Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia, w celu prawidłowego odprowadzania ciepła.

Podłączanie przewodów zakończonych końcówką typu U: 

 • Odkręcić zacisk zasilacza przeciwnie do wskazówek zegara

 • Wsunąć końcówkę

 • Zakręcić zacisk zasilacza zgodnie ze wskazówkami zegara

Przewody zakończone końcówkami typu „banan” wsuwa się bezpośrednio w gniazdo zacisku.

Należy pamiętać aby używane przewody, miały odpowiedni przekrój dla przenoszonego natężenia prądowego wg poniższej tabeli:

Przekrój

Natężenie

0,35 mm2

                                        < 2A

0,5 mm2

< 3A

0,75 mm2

< 4.5A

1 mm2

< 6A

                                      2mm2

< 12A

UWAGA: Nie zamieniać polaryzacji „+” i „-” podczas podłączania urządzeń. Może to skutkować uszkodzeniem zasilacza!

Ustawienia napięcia wyjściowego

Nacisnąć przycisk [▲ STER+] aby włączyć funkcję ustawień napięcia, naciskając [►FINE] i [◄COARSE] przesuwamy pozycję kursora. Za pomocą przycisków [▲ STER+] i [▼STER-] ustawiamy wartość napięcia. Przycisk [Ent] zatwierdza ustawienie. Nacisnąć przycisk „Output” w celu dołączenia napięcia na zaciski wyjściowe zasilacza.

UWAGA: Gdy zasilacz pracuje w trybie C.V, a rezystancja obciążenia maleje, skutkować to będzie większym prądem płynącym w obwodzie. Zasilacz automatycznie przełączy się w tryb C.C jeśli wartość płynącego prądu przekroczy zadaną wartość. Jeśli rezystancja obciążenia nadal będzie maleć, prąd pozostanie stały, a maleć będzie napięcie wyjściowe (zgodnie z proporcją I = U/R). Aby powrócić do trybu stabilizacji napięcia C.V należy zwiększyć rezystancję obciążenia lub zwiększyć wartość zabezpieczenia prądowego.

Ustawienia prądu wyjściowego

Nacisnąć przycisk [▼STER-] aby przejść do trybu ustawienia zabezpieczenia prądowego, naciskając [►FINE] i [◄COARSE] przesuwamy pozycję kursora. Za pomocą przycisków [▲ STER+] i [▼STER-] ustawiamy wartość prądu. Przycisk [Ent] zatwierdza ustawienie. Nacisnąć przycisk „Output” w celu dołączenia napięcia na zaciski wyjściowe zasilacza.

UWAGA: Gdy zasilacz pracuje w trybie C.C, i rezystancja obciążenia rośnie, skutkiem będzie rosnące napięcie wyjściowe. Będzie rosło ono do momentu, aż osiągnie ustaloną wartość napięcia. W przypadku dalszego wzrostu napięcia, zasilacz przełączy się w tryb stabilizacji napięcia C.V. Aby powrócić do trybu C.C należy obniżyć rezystancję obciążenia.

Zapisywanie / wywoływanie ustawień

Ustawienia napięcia wyjściowego i zabezpieczenia prądowego, mogą być zapisane w trzech konfiguracjach.

Zapisywanie: Aby zapisać ustawienie, należy przytrzymać jeden z żądanych przycisków pamięci (1, 2 lub 3) na ponad 3 sekundy. Po usłyszeniu krótkiego sygnału dźwiękowego, ustawienia zostaną zapisane pod wybranym numerem.

Wywoływanie: Aby wywołać ustawienie, należy nacisnąć jeden z żądanych programów. Po wybraniu zapali się dioda informująca o aktywnym ustawieniu.

Przywrócenie nastaw fabrycznych: Aby powrócić do fabrycznych nastaw programów, należy przytrzymać przycisk „Output” przez ponad 3 sekundy. Po krótkim sygnale dźwiękowym, ustawienia zostaną przywrócone.

Dla programu [1] fabryczna nastawa wynosi: 5V i 5A.

Dla programu [2] fabryczna nastawa wynosi: 12V i 5A.

Dla programu [3] fabryczna nastawa wynosi: 24V i 5A.

Zabezpieczenie odcinające napięcie wyjściowe w przypadku przekroczenia ustawionej wartości zabezpieczenia prądowego

Zasilacz posiada funkcję, która w przypadku przekroczenia ustawionej wartości zabezpieczenia prądowego, odcina całkowicie napięcie, na zaciskach wyjściowych zasilacza.

Aby włączyć funkcję odcinającą napięcie wyjściowe, należy wcisnąć przycisk „Over current”. Przycisk zaświeci się.

Aby wyłączyć funkcję odcinającą napięcie wyjściowe, należy ponownie wcisnąć przycisk „Over current”. Przycisk zgaśnie.

Funkcja blokady nastaw

Aby zablokować ustawienia przed przypadkową zmianą, należy przytrzymać przycisk ENT / LOCK na ponad 3 sekundy. Przycisk zaświeci się.

Aby odblokować możliwość wprowadzania ustawień, należy przytrzymać przycisk ENT/LOCK na ponad 3 sekundy. Przycisk zgaśnie.

Sygnał dźwiękowy wciskanych klawiszy

Aby włączyć funkcję sygnału dźwiękowego, podczas wciskania klawiszy, należy przytrzymać przycisk „Over current” na ponad 3 sekundy. Po krótkim sygnale dźwiękowym funkcja zostanie włączona.

Aby wyłączyć funkcję sygnału dźwiękowego, należy ponownie przytrzymać przycisk „Over current” na ponad 3 sekundy. Po krótkim sygnale dźwiękowym funkcja zostanie wyłączona.

Popularne problemy

Zasilacz nie włącza się, wyświetlacz jest nieaktywny

 • Sprawdzić czy bezpiecznik nie uległ przepaleniu.

 • Sprawdzić poprawność podłączenia zasilania

Problem z napięciem wyjściowym

 • Sprawdzić maksymalną moc zgodnie z wcześniejszą instrukcją.

 • Sprawdzić czy ustawienie zabezpieczenia prądowego nie jest zbyt niskie

 • Sprawdzić czy przewody połączeniowe nie mają zwarć, czy połączenie jest pewne

Problem z prądem wyjściowym

 • Sprawdzić maksymalną moc zgodnie z wcześniejszą instrukcją.

 • Sprawdzić czy ustawienie napięcia wyjściowego nie jest zbyt niskie

 • Sprawdzić czy przewody połączeniowe nie mają zwarć, czy połączenie jest pewne

Wymiana bezpiecznika

Odłączyć zasilacz od napięcia sieciowego. Wyjąć gniazdo bezpiecznika używając płaskiego śrubokręta. Wymienić spalony bezpiecznik w gnieździe.

UWAGA: Stosować wyłącznie bezpieczniki tego samego typu i maksymalnego prądu, jak oryginalny. Wymianę bezpiecznika przeprowadzać przy wyłączonym zasilaniu i odłączonym przewodzie zasilającym.

SPECYFIKACJA:

Model: TPS-3005D

Zakres napięcia wyjściowego: 0 – 30V

Maksymalny prąd: 5A

Napięcie zasilania: AC 220V ±10%, 50Hz

Temperatura pracy: 0°C – 40°C

Wilgotność pracy: < 90%

Temperatura przechowywania: -10°C – 70°C

Wilgotność przechowywania: <80%

Stabilizacja napięcia: < 0.1% + 2mV

Stabilizacja obciążenia: < 0.1% +2mV

Wartość szumów: < 1mrV rms (wartość efektywna)

Stabilizacja prądu: < 0.1% + 3mA

Stabilizacja obciążenia: <0.2% + 3mA

Wartość szumów: < 2mA rms (wartość efektywna)

Chłodzenie: Automatyczne chłodzenie za pomocą czujnika temperatury. Wentylator włącza się gdy temperatura radiatora przekroczy 50°C.

Kolor wyświetlaczy: Napięcie: Zielony Prąd: Zielony

Dokładność: ±1% ±1 cyfra

Rozdzielczość: Napięcie: 0.01V, Prąd: 0,01A

Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość [mm]): 278 x 156 x 112

Waga: 4,8 KG

Bezpiecznik: 2A

Zasilacz można zakupić w naszym sklepie: LINK

Dodaj komentarz