transformator separacyjny

Transformator separacyjny stosuje się w celu odizolowania się galwanicznego np. od sieci zasilającej. Takie rozwiązanie stosuje się głównie ze względów bezpieczeństwa. W moim konkretnym przypadku chcę się odizolować od sieci zasilającej 230V AC z której zasilane są moje urządzenia pomiarowe np. oscyloskop, generator itp. Generalnie jest taka zasada w miernictwie elektrycznym: nie można dokonywać pomiarów źródła napięcia z którego także jest zasilany nasz przyrząd pomiary (np. oscyloskop). Zasady pomiarów napięcia sieciowego zastały klarownie opisane w artykule na łamach Elektroniki Praktycznej: http://ep.com.pl/files/3431.pdf Chcąc obserwować przebiegi elektryczne stacjonarnym oscyloskopem w urządzeniach zasilanych bezpośrednio z sieci 230V AC zmuszony zostałem do budowy praktycznego w użyciu transformatora separacyjnego. Czytaj więcej