BTE-440

BTE-440

Wprowadzamy nowy produkt do oferty sklepu GOTRONIK pod nazwą katalogową BTE-440.

Widok modułu od góry

Widok modułu od góry

Parametry podstawowe BTE-440:

 • zakres pomiarowy napięcia: 0.01 – 120 V z dokładnością 0.01 V i błędem ± 2 % +5 cyfry
 • zakres pomiarowy prądu: 0.1 – 100 A z dokładnością 0.1 A i błędem ± 2 % +5 cyfry
 • zakres pomiarowy mocy: 0 – 200 kW
 • zakres pomiarowy pojemności baterii: 0 – 2000 kAH
 • zakres pomiarowy mocy (baterii): 0 – 4000 kWh
 • zakres pomiarowy czasu: 0 – 999 dni
 • komórki pamięci: A01 – A99
 • zakres NCP i OCP: 0 – 100 A
 • zakres OVP i LVP0 – 120 V
 • czas późnienia działania zabezpieczenia: 0 – 10 sek
 • częstotliwość próbkowania: 5 razy na sekundę

Zasilanie:

Do zasilania modułu z wyświetlaczem możemy wykorzystać dwa sposoby. Pierwszy- podłącz przewód USB (dołączony do zestawu) pomiędzy obydwoma modułami. Drugi sposób powoli na oddalenie modułu od panelu z wyświetlaczem nawet o 10 metrów. Otwórz tylną pokrywę panelu wyświetlacza. Do stawy dołączono przewody (czarny i czerwony) zakończone wtyczką, którą podłączamy. Do tych przewodów należy dostarczyć napięcie zasilające w zakresie od 10 do 30 V DC.

Zasilanie panelu wyświetlacza

Zasilanie panelu wyświetlacza

Instrukcja:

OUT:

W górnej części ekranu widzimy ON lub OFF. OFF oznacza zamknięte wyjście, ON otwarte. Domyślnie wyjście jest zamknięte. Gdy kursor (czerwona kropka) ustawiony jest na OUT, przyciśnij OK aby uruchomić pomiar.

NCP: (ujemna pętla nadprądowa)

OCP: (dodatnie przeciążenie)

 • OVP – górna granica wartości napięcia na wyjściu
 • LVP – dolna granica wartości napięcia na wyjściu

CLR:

Funkcja służąca do czyszczenie aktualnego pomiaru i zerowania czasu.

BAT:

Ustawisz pojemność baterii i rzeczywistą pojemność baterii. Na dole ekranu pojawi napis: „Setting the battery capacity (range: 0~6500AH)”. Ustawienie wartości strzałkami w górę i w dół, zatwierdź przyciskiem OK. Przyciśnij OK aby przejść do „real-time capacity setting”, strzałkami można ustawić pojemność w procentach.

SET:

Włączanie ustawień domyślnych. Po wejściu do funkcji SET, przyciśnij OK aby przesuwać się pomiędzy czterema funkcjami, które można zmieniać klawiszami w górę i w dół.

(1) Kiedy kursor jest ustawiony na SET, przyciśnij OK, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
(2) Ustawienie funkcji opóźnienia w zakresie od 0 do 10 sekund. Opcja ta służy głównie do różnych funkcji ochrony. Dla przykładu: ustawiamy czas opóźnienia 2 sekundy dla „OVP” i ustawilismy OVP na 30 V. Jeśli napięcie będzie powyżej 30 V, przez mniej niż 2 sekundy, układ nie będzie chroniony. Ochrona zostanie uaktywniona dopiero gdy przekroczona wartość napięcia utrzyma się przez więcej niż 2 sekundy.
(3) Ustawienia dla przekaźnika. H oznacza wybór styków „normalnie zamknięte”, L oznacza „normalnie otwarte”.
(4) Auto uśpienie można ustawić w zakresie od 0 do 60 sekund. Dla przykładu, gdy ustawisz „10S” i zatwierdzisz przyciskiem OK, ekran zgaśnie automatycznie po 10 sekundach bezczynności, aby go przywrócić, przyciśnij dowolny klawisz.

ADR:

(1) Dla podłączenia obu modułów przewodem USB. Strzałkami w górę i w dół, możesz wybierać od A01 do A99.
(2) Dla połączenia bezprzewodowego wejdź w ADR i strzałkami wybierz np. A01 i przyciśnij OK.

Przykładowe schematy podłączeń:

Przy modułach połączonych przewodem USB

Przy modułach połączonych przewodem USB

Bez przekaźnika

Bez przekaźnika

Z przekaźnikiem

Z przekaźnikiem

Przykładowy układ pomiarowy

Przykładowy układ pomiarowy