DIY AK2515 VFD jest to wskaźnik wysterowania audio zbudowany w oparciu o wyświetlacz VFD. Lampa VFD jest to lampa elektronowa. Wyświetlacz działa na zasadzie fluorescencji czyli luminoforu bombardowanego elektronami. Moduł posiada 15 wskaźników wysterowania od 32Hz do 16kHz. Urządzenie w trybie czuwania może być używane jako zegarek z kalendarzem. Gdy nie ma sygnału na wejściu moduł wyświetla aktualną datę oraz godzinę. Wbudowany zegar oparty o oscylator SD2405AL zapewnia dużą dokładność i błąd w ciągu roku wynoszący około 2,5 minuty.

Obsługa urządzenia oparta jest o 3 przyciski i ich kombinacje. Wyświetlacz posiada 3 intensywności wyświetlania. Dodatkowo moduł posiada miejsce do wlutowania odbiornika IR oraz potencjometru do regulacji głośności. Układ umożliwia regulację szybkości zmiany wyświetlanego poziomu. Użytkownik może także zmienić tryb wyświetlania np. całe linijki, wartość maksymalną (pojedynczy wskaźnik), maksymalny poziom z opóźnieniem oraz wiele innych. Układ posiada przełączanie wyjście z poziomu High to Low. Wyświetlacz zasilany jest napięciem 38V DC. Nie należy dotykać wyprowadzań wyświetlacza podczas pracy.

Parametry techniczne:

 • model: DIY AK2515
 • wyświetlacz: lampa VFD
 • 15 wskaźników wysterowania od 32Hz do 16kHz
 • wbudowany zegar oraz kalendarz
 • regulacja intensywności wyświetlania (3 tryby regulacji)
 • zegar oparty o układ oscylatora SD2405AL
 • opóźnienie zegara w ciągu roku: 2,5 minuty
 • obsługa urządzenia 3 przyciskami
 • miejsce na wlutowanie odbiornika IR
 • miejsce na wlutowanie potencjometru regulacji głośności
 • regulacji szybkości zmiany poziomów
 • regulacja trybu wyświetlania
 • przełączane wyjście High oraz Low
 • napięcie zasilania modułu : 5V/ 2A
 • napięcie zasilania wyświetlacza (wbudowana przetwornica): 38V
 • wymiary płytki: 176 x 50 mm
 • wymiary wyświetlacza 160 x 40 mm
 • wymiary obszaru wyświetlania: 133 x 25 mm
 • regulacja czasu utrzymania wyświetlanego poziomu
 • zbudowany w oparciu o mikroprocesor STM

Opis wyprowadzeń oraz przycisków:

Powyżej przedstawiono miejsce umożliwiające dolutowanie zewnętrznych przycisków do sterowania modułem.

 1. UP – przycisk do góry
 2. OK – przycisk do zatwierdzania ustawień
 3. DOWN – przycisk w dół
 4. GND – masa

Powyżej znajduje się zdjęcie miejsca do podłączenia sygnały wejściowego wysokiego poziomu (LOW).

1. LIN – wejście kanału lewego
2. SGND – masa sygnału wejściowego
3. RIN – wejście kanału prawego
4. PGND – masa zasilania
5. Zasilanie 5V

 1. DOWN – przycisk na dół
 2. OK – przycisk do zatwierdzania ustawień
 3. UP – przycisk do góry
 1. Wejście sygnału audio – gniazdo JACK 3.5 mm stereo
 2. Gniazdo zasilające DC JACK


 Obsługa modułu:

 1. Pojedyncze kliknięcie:
  – UP – zmiana trybu wyświetlania
  – DOWN – zmiana trybu wyświetlania
  – OK – włączenie dolnej czerwonej linijki na wyświetlaczu
 2. Podwójne kliknięcie:
  – OK – przełączenie wyjścia Real (rzeczywista) / Smooth (wygładzona)
 3. Trzykrotnie kliknij
  – OK – Przełącznik efektów menu, przejście w prawo / w lewo / w górę – przejście w dół / środkowe
 4. Cztery kliknięcia
  – OK – Włączanie lub wyłączanie funkcji wyświetlania głośności.
 5. Pięć kliknięć
  – OK – Przełącz poziom wyjściowy portu stanu wysoki lub niski.
 6. Złożone kliknięcia
  – GÓRA + DÓŁ -2 sekundy
  A. (W trybie spektrum)
  Porty zewnętrzne są włączane lub wyłączane (w tym interfejs na podczerwień, interfejs wyboru źródła audio, interfejs sterowania silnikiem głośności, interfejs przycisku głośności, interfejs sterowania w trybie gotowości).
  B. (W trybie zegara)
 7. Przełącz efekt wyświetlania zegara.
  GÓRA + DÓŁ + OK -2 sekundy, Wejdź do programu autotestu ekranu, naciśnij przycisk OK 1 sekundę, aby wyjść.
  GÓRA + DÓŁ + OK -5 sekund, Wejdź do funkcji uczenia się na podczerwień, naciśnij przycisk OK, aby wyjść za 1 sekundę.
  GÓRA + DÓŁ + OK -10 sekund, ustawienia fabryczne odzyskiwania kodu podczerwieni (domyślnie jest to Tmall pilot na podczerwień).
 8. Długie naciśnięcie przycisku
  UP – Tryb zegara (lub tryb gotowości) Zwiększenie jasności
   (Uwaga: jeśli musisz zwiększyć do najjaśniejszego poziomu, naciśnij przez około 10 sekund, jeśli jasność w trybie gotowości jest zbyt wysoka, spowoduje to nierówną pracę VFD, najwyższy poziom jasności nie jest zalecany).
  W DÓŁ – Tryb zegara (lub tryb gotowości) Redukcja jasności.
 9. Tryb ustawiania prędkości zmiany wyświetlania: (W trybie normalnym naciśnij przycisk przez 2 sekundy przycisk OK, aby wejść, naciśnij przycisk przez 2 sekundy, aby wyjść).
  MFT – Prędkość opadania paska świetlnego (15 opcjonalnie)
  PHT – Czas utrzymywania szczytu (15 opcjonalnie)
  PFT – Prędkość opadania szczytu (15 opcjonalnie)         
 10. Tryb ustawiania zegara: (W trybie normalnym naciśnij przycisk OK przez 5 sekund, aby wejść, naciśnij przycisk przez 2 sekundy, aby wyjść).
  Pojedyncze kliknięcie
  OK – Przełączanie godzin / min / sek / rok / miesiąc / dzień
  UP – wzrost godzin / minut / sekund / rok / miesiąc / dzień.
  W DÓŁ – Zmniejszenie godzin / min / sek / rok / miesiąc / dzień.
   
 11. Inne funkcje działania:
  – Ustawienia fabryczne
    OK -10 sekund.

  Uwagi:
  1. Ze względu na warunki pracy VFD występuje wysokie napięcie stałe około 38 V, więc nie dotykaj styków VFD podczas pracy.   
   2. Ze względu na właściwości lampy VFD, po pewnym czasie użytkowania nastąpi zjawisko nierównego wyświetlania oraz jasności świecenia lampy, jest zjawiskiem normalnym.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć poglądowych działającego modułu.
     

Hisilicon Balong

Dodaj komentarz