Do oferty firmy GOTRONIK został wprowadzony nowy moduł. Jest to miernik napięcia, prądu i mocy o numerze katalogowym BTE-912. Moduł posiada złącze do podłączenia wyświetlacza LCD 16×2 na którym mierzone parametry są wyświetlane (brak w zestawie). Urządzenie zasilane jest zewnętrznym napięciem DC 5V. Natomiast maksymalne napięcie pomiarowe wynosi 60V, a prąd 10A. Moduł idealnie nadaje się do zamontowania w obudowę z wyświetlaczem.

Parametry techniczne:

 • Napięcie zasilania: 4.7-5.3 V DC
 • Zakres napięcia mierzonego: 0-60 V DC
 • Pomiar prądu: 0 – 10A;
 • Zakres mierzonej mocy: 0-4000W
 • Pomiar czasu pracy: 0-100 godzin
 • Pomiar rezystnacji obciążenia: 0 -10kΩ
 • Dokładność pomiaru napięcia: +/-(0.2% + 0.2% FS)
 • Dokładność pomiaru prądu: +/-(0.4% + 0.3% FS)
 • Pomiar pojemności: 0 – 1000 Ah;
 • Złącze do podłączenia wyświetlacza LCD 2 x 16 (brak w zestawie);
 • Wejście miernika: złącze ARK;
 • Wymiary: 36 x 80 x 15 mm;

Zestaw zawiera:

 • 1 x miernik napięcia i prądu BTE-912;
 • 2 x kołek dystansowy z kompletem śrubek ( 4 szt. śrubek);

Uwaga!! Zestaw nie zawiera wyświetlacza LCD 16 x 2. W ofercie firmy GOTRONIK wyświetlacz możemy znaleźć pod nr katalogowym: ELEK-030

Schemat podłączenia modułu:

Opis modułu:

 1. Potencjometr do regulacji kontrastu wyświetlacza LCD 16 x 2;
 2. Przycisk funkcyjny do obsługi miernika;
 1. A+ – złącze do podłączenia amperomierza;
 2. V+ – złącze do podłączenia woltomierza;
 3. GND – masa. Złącze do podłączenia masy układu oraz masy zewnętrznego zasilania modułu.
 4. Vcc – złącze do podłączenia zasilania modułu (5V DC);
 1. Złącze goldpin żeńskie do podłączenia wyświetlacza. Sposób podłączenia poniżej.

Podłączenie wyświetlacza

Jak widać sposób podłączenia wyświetlacza jest bardzo proty. Niezbędne jest dolutowanie listwy kołkowej (męska) do wyświetlacza. Podłączać wyświetlacz zgodnie ze schematem. Na płytce PCB również znajduje się numeracja pinów odpowiadająca numeracji pinów wyświetlacza.

Opis funkcji

Moduł umożliwia pomiar: napięcia, prądu, rezystancji obciążenia, mocy, czasu pracy oraz pojemności. Producent umożliwił wyświetlenie tych parametrów w 2 opcjach:
– napięcie, prąd, moc oraz rezystancję obciążenia;
– napięcie, prąd, pojemność, czas pracy;

Dodatkowo istnieje możliwość kalibracji modułu. Dokładniej wskazań prądu oraz napięcia. Pozostałe parametry są obliczane wg. zaimplementowanych wzorów.

Żeby wybrać odpowiedni dla użytkownika sposób wyświetlania oraz kalibracji należy wykonać kilka kroków:

 1. Przytrzymać przycisk funkcyjny na module:
 2. Włączyć zasilanie modułu;
 3. Na wyświetlaczu pojawi się „Welcome to use”, a następnie „Release key”.
 4. Puszczamy przycisk po wyświetleniu komunikatu „Release key”;
 5. Naciskając przycisk funkcyjny wybieramy MODE od 1 do 4.
 6. Żeby zatwierdzić wybór przytrzymujemy przycisk funkcyjny.
 7. Puszczamy go w momencie gdy na wyświetlaczu ponownie pojawi się „Release key”.

MODE1: Na wyświtlaczu znajdziemy informację o napięciu, pobieranym prądzie, mocy oraz rezystancji obciążenia. Przytrzymując przycisk funkcyjny możemy zatrzymać wskazania na interesującej nas wartości. Wskazania będą „zamrożone” do momentu zwolnienia przycisku funkcyjnego.

MODE2: Na wyświetlaczu znajdziemy informację o napięciu, pobieranym prądzie, czasu pracy oraz pojemności. Naciskając przycisk funkcyjny uruchamiamy odliczanie zegara, a także będzie obliczana pojemność źródła zasilania. Przytrzymanie przycisku funkcyjnego spowoduje reset parametrów.

MODE3: Służy do ustawienia parametrów modułu. Ustawienia zostały fabrycznie wyskalowane, znajduje się tam np. wartość rezystancji elementów na płytce itp. Producent zaleca nie zmieniać parametrów !! Zmiana może doprowadzić do błędnych pomiarów.

MODE4: Kalibracja miernika. Przed kalibracją musimy zapewnić naszemu urządzeniu napięcie 5V o bardzo dużej dokładności oraz wzorzec prądu 3A.

Na początku miernik prosi o podanie napięcia dokłądnie 0V. Możemy odkręcić przewody od modułu. Naciskamy przycisk przy potwierdzić podłączenie.

Następnie do modułu należy doprowadzić napięcie 5V. Po podłączeniu napięcia ponownie naciskamy przycisk funkcyjny by potwierdzić, że zostało podłączone 5V.

W kolejnym kroku podłączamy źródło prądu o wartości 3A. Po podłączeniu naciskamy ponownie przycisk funkcyjny żeby potwierdzić.

Od teraz nasze pomiary będą dokładne. Bardzo ważne jest żeby źródła napięcia odniesienia i prąd 3A był jak najdokładniejszy.

No Load

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat NOLoad oznacza to, że do miernika nie zostało podłączone obciążenie przez co miernik nie może obliczyć jego rezystancji.

Przykładowe pomiary

Poniżej przedstawiamy przykładowy układ pomiarowy. Jak źródło zasilania miernika został wykorzystany Power bank. Natomiast jako źródło mierzone zasilacza Zhaoxin RXN-305D. Rezystancja obciążenia 6 Ohm 150W.

Pomiar napięcia:

Jako odniesienia do wskazań modułu został wykorzystany miernik UNIT UT-71B. Jest to dobrej klasy miernik o bardzo dużej dokładności pomiaru.

Pomiar prądu:

Jak widać wskazania bu mierników są zbliżone zarówno dla pomiaru prądu jak i napięcia. Pomiar rezystancji jest także dość dokładny. Multimetr UNIT UT-71B podczas pomiaru rezystancji wskazał 6,2 Ohma

Dodaj komentarz