W ofercie firmy GOTRONIK możemy znaleźć wiele zasilaczy laboratoryjny. Jednym z nich jest zasilacz firmy Long Wei PS-305D.

Zasilacz ten może pracować w dwóch trybach. Trybie C.V. (constant voltage) stabilizuje napięcie wyjściowe i zapewnia jego niezmienność. Tryb C.C. (constant current) ustala prąd, najczęściej działając jako ograniczenie prądowe w przypadku zwarcia.

Zwiększone zakresy możliwych napięć i prądów wyjściowych względem modeli PS-150x pozwalają na eksploatację i diagnozowanie jeszcze większej liczby urządzeń. Idealny do zastosowań serwisowych, laboratoryjnych i warsztatowych.

Napięcie regulowane jest w zakresie 0 – 30V. Maksymalna wydajność prądowa zasilacza to 5A. Zasilane nim układy pobiorą odpowiednią dla nich ilość prądu.

Urządzenie posiada dwa trzycyfrowe wyświetlacze LED. Wyświetlane na nich wartości są precyzyjne (do jednej setnej jednostki) i dobrze widoczne w każdych warunkach oświetleniowych.

Wyjście zasilacza możemy łączyć szeregowo, równolegle lub symetrycznie z drugim zasilaczem o podobnej konstrukcji.

Charakterystyka

 • płynna regulacja napięcia wyjściowego od 0 do 30V
 • płynna regulacja prądu wyjściowego od 0 do 5A
 • napięcie zasilania 220 V/110V±10% 50/60Hz
 • współczynnik stabilizacji napięcia  <0.01%+3mV
 • współczynnik stabilizacji prądu < 0.2%+3mA
 • woltomierz: wyświetlacz LCD 3 cyfry o rozdzielczości 0,01V
 • amperomierz: wyświetlacz LCD 3 cyfry o rozdzielczości 0,01A
 • temperatura pracy od 0°C do 40°C
 • wilgotność < 80%
 • waga 5 kg
 • wymiary: 340*190*210 mm

Opis panelu czołowego

Po prawej stronie panelu czołowego mamy wyświetlacz podpisany napisem VOLTAGE – jest to woltomierz mierzący wartość napięcia ustawionego na zaciskach wyjściowych zasilacza laboratoryjnego. Po lewej stronie mamy wyświetlacz podpisany napisem CURRENT – jest to amperomierz mierzący wartość prądu wypływającego z zasilacza.

Potencjometry COARSE regulują napięcie i prąd wyjściowy zgrubnie.  Do precyzyjnego doregulowania wartości wykorzystuje się potencjometry FINE.

Włącznik wyjść w pozycji OUT powoduje generację ustawionego napięcia/prądu. Pozycja STOP zatrzymuje generację.

Panel tylny

Bezpiecznik zasilacza znajduje się pod wejściem AC IN zasilającym urządzenie.

Instrukcja 

Ustawienie wartości prądu

Podłączamy przewód zasilający i uruchamiamy urządzenie przyciskiem „POWER”. Pokrętła regulujące prąd ustawiamy na minimalną wartość (w lewo). Zwieramy przewodem zaciski „+” i „-„. Włączamy wyjście zasilacza przyciskiem STOP/OUT na środku. Ustawiamy wartość natężenia prądu. Odłączamy przewód zwierający wyjścia. Regulujemy napięcie. Podłączamy wybrane przez siebie urządzenie do zasilacza, pomiędzy zaciski wyjściowe.

Ustawienie wartości napięcia

Pokrętła regulujące wartość prądu ustawiamy na maksymalną wartość (w prawo). Regulujemy wartość napięcia dwoma potencjometrami po prawej stronie. Wciskamy przycisk STOP/OUT aby wyłączyć wyjście na czas wpinania urządzenia. Podłączamy wybrane urządzenie pomiędzy zaciski wyjściowe zasilacza i uruchamiamy wyjścia przyciskiem STOP/OUT.

Dodaj komentarz