Generator DDS SGP1005S

Generator DDS SGP1005S

Generatora, tak samo jak oscyloskopu, nie powinno zabraknąć w żadnym laboratorium elektronika. Okazuje się on  przydatny podczas testowania analogowych i cyfrowych urządzeń, pozwala na otrzymanie przebiegów o podstawowych kształtach, takich jak: sinus, trójkąt, prostokąt. Przyjrzymy się dokładnie modelowi generatora DDS SGP1005S. Przyjrzymy się dokładnie jego najważniejszym parametrom, pokażemy do czego służą poszczególne przyciski, przeprowadzimy krok po kroku wygenerowanie pierwszego sygnału prostokątnego, a na koniec dopasujemy do niego obudowę, którą w własnym zakresie należy dostosować (wyciąć otwory, bo umożliwić dostęp do przycisków i złącz.

Producent do wyboru przygotował przebiegi takie jak:

 • sinusoidalny
 • trójkątny
 • prostokątny

Parametry:

 • napięcie zasilania: od 9 do 40 V DC
 • zakres częstotliwości dla sinusa: od 0,01 do 5 MHz
 • zakres częstotliwości dla prostokąta: od 0,01 do 2 MHz
 • zakres częstotliwości dla trójkąta: od 0,01 do 2 MHz
 • wysoka rozdzielczość: 10 mHz
 • amplituda: od 0,1 do 10 Vp-p
 • regulacja PWM: od 1 do 99 %
 • tłumienie: o lub -20 dB
 • czas narostu i spadku przy sygnale prostokątnym: około 100 ns
 • offset: DC +- 3 V (bez obciążenia)
 • przemiatanie: liniowe, logarytmiczne
 • zapis funkcji: 10 zestawów parametrów można zapisać i załadować
 • standard wyjścia: BNC

Opis wejść, wyjść, przycisków:

Opis wejść i wyjść modułu

Opis wejść i wyjść modułu

 1. Przyciski funkcyjne:
  1. Strzałka w lewo – przemieszcza się po MENU w lewo
  2. MENU – zmiana kursora pomiędzy dolną linijką i górną w MENU
  3. Strzałka w prawo – przemieszcza się po MENU w prawo
  4. OUTPUT – uruchomienie wyjścia lub zatrzymanie
  5. WAVE – zmiana kształtu sygnału na wyjściu
  6. MEAS – pomiar
  7. SAVE – zapisz zestaw danych
  8. LOAD – załaduj zapisany zestaw danych
 2. Pokrętła:
  1. Impulsator ADJ – zmiana wartości (wciskanie powoduje zmianę z Hz na kHz lub MHz)
  2. Offset – regulacja offset’u
  3. Amplitude – regulacja amplitudy
  4. Attenuator – przycisk wyciśnięty-tłumik 0 dB, przycisk wciśnięty-tłumik -20 dB
 3. Wyjścia/Wejścia:
  1. Wave Output – generowany sygnał o zadanym przebiegu (prostokąt, sinus, trójkąt)
  2. TTL Output – generowany sygnał TTL 3 Vp -p
  3. Ext. Input – kontrola generatora urządzeniem zewnętrznym

Wygenerowanie pierwszego sygnału prostokątnego:

 1. Podłącz zasilanie.
 2. Podłącz kablem BNC generator do oscyloskopu.
 3. Przyciśnij przycisk WAVE tyle raz, aż na LCD zobaczysz FUNC:WAVE=SQUR.
 4. Przyciśnij przycisk MENU.
 5. Wciśnij impulsator ADJ tyle razy, aż częstotliwość będzie wyświetlana w kHz.
 6. Kręć impulsatorem ADJ aby ustawić wartość 10 kHz, aby przesunąć kursor wciskaj strzałkę w lewo lub w prawo.
 7. Obserwujesz wygenerowany sygnał na oscyloskopie.
 8. Pokrętłami możesz regulować Offset i Amplitudę.
 9. Aby zmienić współczynnik wypełnienia PWM przyciśnij MENU, a następnie strzałkę w prawo.
 10. Przekręcając impulsatorem ADJ w prawo lub w lewo zmieniasz PWM o 1 %, aby powrócić do wartości 50 % wciśnij impulsator ADJ.

Przemiatanie:

 1. Gdy masz wybrany dowolny rodzaj sygnału, musisz zapisać częstotliwość od jakiej wartości ma nastąpić przemiatanie do jakiej wartości częstotliwości.
 2. Przyciśnij przycisk SAVE. Przekręć impulsatorem ADJ do komórki pamięci nr. 1.
 3. Przyciśnij przycisk MENU. Przekręć impulsatorem ADJ, aby ustawić wartość częstotliwość początkową, by przesunąć kursor wciskaj strzałkę w lewo lub w prawo.
 4. Przyciśnij przycisk MENU. Wciśnij impulsator ADJ, aby zapamiętać wybór.
 5. Przekręć impulsator ADJ do komórki pamięci nr 2.
 6. Przyciśnij przycisk MENU. Przekręć impulsatorem ADJ, aby ustawić wartość częstotliwość początkową, by przesunąć kursor wciskaj strzałkę w lewo lub w prawo.
 7. Przyciśnij przycisk MENU. Wciśnij impulsator ADJ, aby zapamiętać wybór.
 8. Przyciskaj strzałkę w lewo lub prawo do testu: FUNC:TIME=x s. Impulsatorem ADJ ustaw czas przemiatania.
 9. Przyciśnij strzałkę w prawo.
 10. Kręcąc impulsatorem możesz zmienić z przemiatania liniowego na logarytmiczne.
 11. Gdy wybierzesz LIN lub LOG, wciśnij impulsator ADJ aby uruchomić przemiatanie.
 12. Aby je zatrzymać wciśnij ponownie impulsator ADJ.

przykład przemiatania częstotliwości LINIOWO:

przykład przemiatania częstotliwości LOGARYTMICZNIE:

Dopasowanie obudowy:

Dopasowaliśmy obudowę wyprodukowaną przez firmę Kadex. W obudowie należy wyciąć otwory, aby umożliwić dostęp do przycisków, wyświetlacza, wejść oraz wyjść.

Wymiary modułu generatora DDS SGP1005S: 24 x 140 x 70 mm.

Proponowana obudowa posiada kod Z44.

Dopasowana obudowa

Dopasowana obudowa

Dodaj komentarz