W poniższej instrukcji przedstawiamy pomiary z wykorzystaniem modułu generatora o zakresie częstotliwości 10Hz-450kHz. Urządzenie to zasilane jest napięciem z przedziału 12V – 15V DC. Moduł posiada między innymi regulacje: współczynnika wypełnienia, częstotliwości oraz amplitudy wyjściowej. 

 

Podstawowe parametry:

  • napięcie pracy 12V – 15V
  • generowane przebiegi: trójkąt, prostokąt,sinus
  • zakres częstotliwości: 10Hz – 450kHz
  • wypełnienie: 2%-98%
  • nisko zniekształcony przebieg sinusoidy:1% 
  • zakres temperaturowy: 0°-70°C
Opis złącz modułu

Opis złącz modułu

Przykładowe pomiary: 

Do poniższych pomiarów został użyty oscyloskop Hantek DSO5102BM oraz zasilacz laboratoryjny programowalny DPS-305CM.

Poniższy przebieg to sygnał sinusoidalny o częstotliwości 2.28kHz i amplitudzie 3.20V pk-pk. 

Przebieg sinusoidalny o częstotliwości

Przebieg sinusoidalny o częstotliwości 2.28kHz.

Kolejny przebieg to sygnał trójkątny o częstotliwości 30.86kHz i amplitudzie 4.96V pk-pk. 

Przebieg trójkątny

Przebieg trójkątny o częstotliwości 30.86kHz. 

Na zdjęciu poniżej znajduje się przebieg prostokątny o częstotliwości 9.50kHz i amplitudzie 10.6V pk-pk. Regulacja współczynnika wypełnienia powoduje  zmiany częstotliwości. 

Przebieg prostokątny

Przebieg prostokątny o częstotliwości 9.50kHz.  

Przebieg prostokątny

Przebieg prostokątny o częstotliwości 256Hz. 

Używając potencjometr opisanego jako liniowa regulacja przebiegu prostokątnego zmieniamy wartość amplitudy sygnału, natomiast potencjometr służący jako liniowa regulacja przebiegu sinusoidalnego powoduje wygładzenie naszego sygnału. 

Maksymalna amplituda przebiegu sinusoidalnego 3.52 V pk-pk, przebiegu prostokątnego to 10.6V pk-pk, natomiast trójkątnego 5.2V pk-pk. 

Dodaj komentarz