W ofercie firmy Gotronik pojawił się nowy produkt: cęgi prądowe HP-605A do pomiaru natężenia prądu stałego DC i zmiennego AC firmy Holdpeak. Jest to adapter dedykowany jest dla multimetrów cyfrowych HoldPeak typu 760D/E oraz 770HC. Jednak ćegi te możemy używać  z dowolnym multimetrem uniwersalnym co pokażemy w poniższym opisie. Cęgi prądowe są to w praktyce są przetwornikiem prądu na sygnał napięciowy. Opisywane cęgi HP-605A umożliwiają na pomiar natężenia prądu  DC i AC do 600A. Poniżej prezentujemy sposoby pomiaru.

Dane techniczne:

  • wymiary: 178x90x36mm
  • maksymalne rozwarcie szczęk: 45mm
  • wyświetlacz: brak
  • sygnał wyjściowy: wtyk typu banan 4mm na przewodzie
  • zasilanie: bateria 9V

Instrukcja użytkownika:

  1.  Podłącz czarny przewód cęg do gniazda „COM” multimetru, a czerwony do gniazda „V„.
  2.  Ustaw odpowiednio przycisk AC/DC na cęgach prądowych z zależności od rodzaju mierzonego prądu.
  3. Podczas pomiarów napięcia stałego przytrzymaj przycisk „REL” w multimetrze by wyzerować wskazanie (o ile posiadany miernik posiada taką funkcję).
  4.  Zaciśnij szczęki wokół przewodu na którym chcesz zmierzyć płynący prąd.
  5.  Odczytaj wynik z wyświetlacza miernika woltomierza i dokonaj przeliczenia wartości na ampery. Strzałka na brzegu zacisku wskazuje dodatni przepływ prądu  („od plusa do minusa”).

 

Przykładowe pomiary natężenia prądu:

Adapter HP-605A przeznaczony jest dla pomiarów dużych prądów (do 650A)- posiada więc niską czułość dla małych wartości prądu. W dedykowanych multimetrach firmy HoldPeak wynik podany jest bezpośrednio w amperach. Wynik na wyjściu adaptera wyrażony jest za pomocą proporcjonalnej wartości napięcia. Możemy zatem odczytać go za pomocą zwykłego miernika, ustawionego na pomiar napięcia. Mierzony sygnał prądowy na liniową proporcję na napięcie wynoszącą 1A=1mV. Czyli jeśli przez przewód umieszczony w cęgach płynie prąd o wartości 1A to na wyjściowych przewodach cęg HP-605A mamy sygnał napięciowy o wartości 1mV.

W celu zaprezentowania kilku przykładowych pomiarów stworzyliśmy proste stanowisko: użyto multimetru UNIT UT71B, oraz zasilacza laboratoryjnego RPS-3005DB o maksymalnym prądzie wyjściowym 5A. Multimetr ustawiamy jak do pomiaru napięcia DC (z automatycznym zakresem).  Maksymalny prąd w przewodzie płynie ok. 5A. Jest to stosunkowa mała wartość prądu biorąc pod uwagę maksymalną wartość 650A dla cęg. Przy wartości prądu 5A spodziewamy się sygnały napięciowego 5mV. Sygnał o wartości 5mV jest to mała wartość, na którą duży wpływ mogą mieć zakłócenia. W celu zwiększenia czułości tj. zwiększenia sygnału napięciowego z cęg prądowych wykonany 10 pętl przewodu wokół cęg pomiarowych. Wzrośnie nam przez to dziesięciokrotnie wartość sygnału wyjściowego. Końcowy wynik należy podzielić przez przez ilość zwojów wokół ceg.

Poniżej dla kolejnych zmian wartości prądu stałego z zakresu od 0A do 5A, „wzmocnionego” 10- krotnie, obserwujemy wartości 0-50mV.

 

 

Pomiar bezpośredni- multimetrem UNIT UT139C ustawiono pokrętło na pomiar zaciskami 60A. Miernik posiada podzakres pomiarowy do podłączenia cęg prądowych. Niestety podzakres ten jest przeznaczony dla cęg o przełożeniu 1A=10mV. Dla przypomnienia przełożenie cęg HP-605A wynosi 1A=1mV. W prezentowanych pomiarach cęgami HP-605A wokół cęgo wykonaliśmy 10 pętli by zwiększyć dziesięciokrotnie czułość (napięcie wyjściowe).

W pomiarach multimetrem z zakresem pomiaru napięcia AC (AC-V), zmierzony prąd może być wyświetlany jako wartość skuteczna.

Dodaj komentarz