Tester parametrów tranzystorów DY294 jest to nowy produkt wprowadzony do oferty sklepu GOTRONIK. Miernik ten umożliwia pomiar parametrów tranzystorów oraz innych elementów elektronicznych tj. kondensatorów, diod, warystorów oraz stabilizatorów (79xx, 78xx). Jego szeroka funkcjonalność zostanie opisana w poniższym artykule. Uwaga! Ze względu że urządzanie generuje wysokie napięcia (powyżej 1000V DC) przy pomiarach należy zachować ostrożność. Urządzenie umożliwia jedynie pomiar parametrów napięcia stałego elementów. Przed przystąpieniem do podłączenia i wykonania pomiarów należy sprawdzić w karcie katalogowej lub za pomocą testera elementów elektronicznych wyprowadzeń elementu. 

Parametry testera tranzystorów:

Funkcja Zakres Maksymalne

wskazanie

Dokładność Warunek działania
V(BR) 1000V 0-1999V 1V prąd przebicia< 1mA
200V 0-199.9V 0.1V prąd przebicia < 1mA
VCC(Set) 2A(Ic) 0-6.00V 0.01V Ic≈2000mA Ib≈200mA
800mA(Ic) 0-6.00V 0.01V Ic≈800mA Ib≈80mA
100mA(Ic) 0-6.00V 0.01V Ic≈100mA Ib≈1mA
10mA(Ic) 0-6.00V 0.01V Ic≈10mA Ib≈1mA
hFE 10mA(Ib) 0-199.9 0.1 Ib≈10mA
1mA(Ib) 0-1999 1 Ib≈1mA
1µA(Ib) 0-1999 1 Ib≈0.01mA
ICEO 2000µA 0-1999µA 1µA Vce ≈ 27V
78,79 trójnóżkowe stabilizatory napięcia 78xx/79xx 0-24.0V 0.1V Ui ≈ 27V
 • Dodatkowe funkcje: hold – zatrzymuje wskazanie miernika;
 • Wskaźnik rozładowanej baterii;
 • Zasilanie: 4 x AA (1,5V);
 • Wymiary: 150 mm x 100 mm x 70 mm;
 • Waga: 680 g;

Tester umożliwia pomiar następujących elementów:

 • Parametrów DC półprzewodników np. diody, tranzystory, FET.
 • Parametrów DC kondensatorów, warystorów, źródeł sygnału napięciowego DC.
 • Stabilizatorów 78xx oraz 79xx;

Opcjonalne wyposażenie:

Rozpakowanie:

 • Urządzenie zapakowane jest w pokrowiec ochronny chroniący urządzenie przed zabrudzeniem. Zestaw posiada:
  • 1 x Tester DY294;
  • 1 x Pokrowiec na tester:
  • 4 x baterie AA 1,5V;
 • Obudowa testera posiada klapkę dzięki czemu ogranicza się uszkodzenie w przypadku upadku lub przypadkowego włączenia urządzenia.

Opis panelu przedniego testera:

 1. Przycisk do wykonania testu napięcia. Uwaga! W trakcie testów nie dotykać złączy pomiarowych oraz nóżek badanych elementów;
 2. HV – HIGH Voltage; dioda sygnalizująca że do zacisków pomiarowych zostało doprowadzone wysokie napięcie Uwaga! Zachować ostrożność.
 3. Przycisk HOLD do zatrzymania wskazań na wyświetlaczu;
 4. Wyświetlacz LCD wskazujący wartość badanego parametru;
 5. Gniazdo zewnętrznego zasilania – Tester może być zasilany z zewnętrznego źródła jednakże baterie przy używaniu zasilacza musza być wyciągnięte ponieważ grozi to uszkodzeniem miernika. Parametry zasilania: 6 VDC – 2A.
 6. Złącze do pomiaru parametrów kondensatorów.
 7. Złącza do pomiaru elementów półprzewodnikowych (tranzystorów, diod itp.);
 8. Przełącznik obrotowy do ustawienia zakresu pomiarowego oraz funkcji pomiarowej.

Sposób podłączenia elementów:

Poniższa tabela przedstawia sposób podłączenia poszczególnych elementów. Uwaga! Należy zwrócić uwagę na polaryzację oraz wyprowadzenia testowanych elementów. W innym przypadku może doprowadzić to do uszkodzenie badanego tranzystora diody itp. 

Poniżej przedstawimy teraz kilka przykładowych pomiarów przy użyciu testera DY294.

 1. Sprawdzenie poziomu baterii.

Ustawiając pokrętło w pozycji Vce dla tranzystora NPN można sprawdzić poziom naładowania baterii. Urządzenie zasilane jest z 4 baterii AA 1,5V, jak łatwo można się domyśleć tester przy nowych bateriach wskaże napięcie około 6,00 V.

2. Pomiar napięcia kondensatorów elektrolitycznych oraz pozostałych. 

Tester umożliwia jedynie pomiar napięcia kondensatorów. Nie ma możliwości pomiaru pojemności tych elementów. Poniżej przedstawiamy przykładowy pomiar kondensatora elektrolitycznego 470uF /35V.

W celu wykonania pomiaru należy:

a) kondensator elektrolityczny :

 1. Ustawić pokrętło pomiarowe na wartości 200V.
 2. Umieścić kondensator elektrolityczny zgodnie z polaryzacją w terminalu pomiarowym C+ oraz C-.
 3. Nacisnąć przycisk „TEST”. W tym momencie rozpoczyna się ładowanie kondensatora. Na wyświetlaczu można zaobserwować wzrost napięcia.
 4. Zwrócić uwagę na wskazywane napięcia. Nie przekraczać napięcia znamionowego. Dojdzie wtedy do uszkodzenia elementu! W przypadku gdy napięcie jest stale takie samo (kilka Volt) i nie następuje wzrost oznacza to że element jest uszkodzony.

b) Kondensatory ceramiczne, mikowe i inne (test izolacji), dla kondensatorów o napięciu znamionowym wyższym niż 1000V:

 1. Ustawić pokrętło pomiarowe na wartości 1000V.
 2. Umieścić kondensator  w terminalu pomiarowym – C oraz E.
 3. Nacisnąć przycisk „TEST”. Na wyświetlaczu pojawi się pojawi się wartość napięcia znamionowego.
 4. Jeżeli napięcie znamionowe jest mniejsze niż 1000 V i zostanie podłączony kondensator w ten sposób. Na wyświetlaczu pojawi się napięcie przebicia kondensatora a następnie „1” oraz będzie słyszalny sygnał akustyczny. Podłączając szeregowo z kondensatorem rezystora o dużej mocy, można zredukować to napięcie i w ten sposób nie dojdzie do uszkodzenia elementu.

3. Pomiar parametrów tranzystorów. 

W przykładowym pomiarze został wykorzystany tranzystor NPN BC547B.

 1. Sprawdzamy za pomocą testera elementów elektronicznych RLC wyprowadzenia tranzystora lub odczytujemy z karty katalogowej.
 2. Umieszczamy element zgodnie z wyprowadzeniami w mierniku.
 3. Przełącznikiem obrotowym ustawiamy żądany mierzony parametr. Uwaga! Tranzystor jest NPN więc przełącznik obrotowy umieszczamy po prawej stronie dla pomiaru tranzystora NPN! Pomylenie NPN z PNP będzie skutkował uszkodzenie elementu. 
 4. Przykładowe pomiary.

 

Pomiar napięcia Vce=100mA

Wzmocnienie stałoprądowe (hFE) dla 10uA(Ib);

Wzmocnienie stałoprądowe (hFE) dla 1uA(Ib);

 

Dodaj komentarz