W ofercie firmy Gotronik znajduję się 6-bitowy zegarek elektroniczny z funkcją stopera,odliczania, licznika oraz alarmu. Poniżej znajduję się instrukcja obsługi podanego modułu. Zakres napięcia zasilania wynosi 7V-12V, zalecane jest 9V.

 

 

 

 

 

  1. Po podłączeniu zasilania na zegarze zostaje wyświetlona godzina 10:10:00.
  2. Zmiana godziny: Aby dokonać zmiany godziny należy nacisnąć krótko przycisk S3 tylko jeden raz. Po chwili obecna godzina zacznie migać, naciskając przycisk S2 można ustawiać godzinę (+1) natomiast przycisk S1 służy do zmiany minut. Sekundy nie są regulowane. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku S3 spowoduje zatwierdzenie godziny.
  3. Funkcja alarmu: Naciskając dwukrotnie przycisk S3, spowoduje wyświetlenie godziny 22:10:00 a diody LED przestają migać. Przycisk S2 służy do zmiany godziny (+1), natomiast przycisk S1 służy do zmiany minut (+1). Sekundy nie są regulowane. Po przekroczeniu godziny 23, na zegarze zostaje wyświetlone –:–:–, co oznacza zamknięcie funkcji alarmu.
  4. Funkcja odliczania: trzykrotne naciśnięcie przycisku S3 spowoduję wyświetlenie 0. Naciśnięcie przycisku S2 powoduje wyświetlenie od najniższej do najwyższej, S1 służy do ustawiania wartości +1. Gdy S2 zostanie wciśnięte 6 razy, to rozpocznie się odliczanie ustawionego czasu. Ponowne naciśniecie S2 spowoduje powrót do funkcji regulacji i zatrzymanie odliczania.
  5. Funkcja stopera:  Włączenie stopera powoduje czterokrotne naciśnięcie przycisku S3. Po wejściu do konfiguracji stopera na wyświetlaczu pojawi się godzina 00:00:00. Odliczanie stopera rozpoczyna się od wciśnięcia przycisku S2. Ponowne naciśniecie S2 powoduje zatrzymanie. Po naciśnięciu S1 wartość stopera zostaje skasowana.
  6. Funkcja licznika: Naciśnięcie 5 razy przycisk S3 spowoduje przejście do funkcji licznika. Najpierw zostanie wyświetlona godzina 00:00:00. Diody świecą światłem stałym. Licznik jest zwiększany o 1 gdy zostanie naciśnięty przycisk S2, naciśnięcie przycisku S1 powoduje czyszczenie licznika.

Dodaj komentarz