W zestawie wraz z generatorem JDS6600 dołączony jest również przewód USB oraz płyta z oprogramowaniem i sterownikami. Po podłączeniu generatora do komputera sterowniki powinny zainstalować się automatycznie. Jednak nie zawsze instalacja przebiega pomyślnie, lub też podłączone urządzenie jest widoczne jako nieznane. Należy wtedy zainstalować sterowniki ręcznie, aby instalacja przebiegła pomyślnie należy wyłączyć cyfrowy podpis.  

Aby instalacja przebiegła prawidłowo należy najpierw wyłączyć cyfrowy podpis !!!!

Wyłączenie podpisu cyfrowego sterowników

  1. Najpierw należy uruchomić ponownie komputer, tak aby można było przejść do panelu, gdzie istnieje możliwość wyłączenia cyfrowego podpisu. Uwaga! Przed uruchomieniem ponownie komputera należy nacisnąć lewy przycisk SHIFT a następnie Uruchom ponownie komputer. 

2. Komputer wyłączy się i uruchomi ponownie a następnie pojawi się okno, w którym wybieramy : Rozwiąż problemy

 

3. Następnym krokiem jest wybór: Opcje zaawansowane, Ustawienia uruchamiania i wybranie Uruchom ponownie.

 

 

4. Po ponownym uruchomieni komputera pokazuje się kolejne okno, w którym wybieramy: 7. Wyłącz wymuszenie podpisu cyfrowego. Wyboru dokonuje się przez naciśniecie klawisza F7 na klawiaturze.

 

 

Komputer uruchomi się ponownie, można wtedy przystąpić do instalacji sterowników.

Instalacja sterowników

Aby zainstalować sterowniki należy najpierw uruchomić płytę dołączoną w zestawie, a następnie wybrać folder Ch340. Kolejnym krokiem jest rozpakowanie folderu o nazwie Ch340 oraz skopiowanie pliku SETUP.exe na swój komputer. Następnie należy uruchomić skopiowany plik instalacyjny, na ekranie powinno pojawić się okno instalatora sterowników. 

 

Należy kliknąć INSTALL. Po chwili na pulpicie powinien pojawić się komunikat z treścią o prawidłowej instalacji sterowników.

Powyżej znajduję się prawidłowe przypisanie urządzenia w menedżerze urządzeń. 

 

Instalacja oprogramowania

Aby zainstalować oprogramowanie należy w pierwszym kroku zainstalować program znajdujący się w folderze VISA.

Kolejnym krokiem jest instalacja oprogramowania. W folderze znajdują się programy z dwoma wersjami językowymi angielskim oraz chińskim. Po wejściu do folderu English, należy wybrać JDS6600 Application a następnie uruchomić plik Setup.exe i postępować zgodnie z poleceniami instalatora. Po zainstalowaniu programu powinno pojawić się takie okno: 

Należy wybrać port, pod którym przypisane jest urządzenie. Po wybraniu odpowiedniego portu można wejść w zakładkę Control Panel i sterować pracą generatora JDS6600.

Dodaj komentarz