Tester ogniw EBC-A05+ jest to nowy produkt dołączony do oferty firmy GOTRONIK. Urządzenie posiada wiele funkcji przydatnych do sprawdzania popularnych ogniw. Tester umożliwia ładowanie i rozładowywanie akumulatorków. Procesy te można śledzić w programie gdzie szczegółowo są podawane parametry dotyczące procesu. Urządzenie umożliwia także testy ładowania i rozładowania przenośnych akumulatorów typu power bank a także testy pojemności. Kolejnym testem który możemy wykonać przy użyciu tego modelu jest sprawdzenie wydajności rożnych rodzajów zasilaczy prądu stałego.

Parametry:

 • zasilanie 12V / 3.5 A;
 • zakres napięcia 0-30,00V z krokiem 0,01V (przy ładowaniu maksymalne napięcie może być ustawione na 10V)
 • zakres prądu przy ładowaniu i rozładowywaniu 0,050 – 5,0A– ładowanie 0,050 – 3.0A z krokiem 0,01A– rozładowywanie, 0,05 – 5,0A z krokiem 0,01A (w procesie rozładowywania prąd dostosowuje się automatycznie w przypadku przekroczenia dopuszczalnej mocy).

Zestaw zawiera:

 • zasilacz 12V / 4A;
 • przewody bananowe zakonczone krokodylkami;
 • konwerter USB do podłączenia z komputerem.
 • tester EBC-A05+

  Zestaw EBC-A05+

  Zestaw EBC-A05+

Tryb pracy:

 • profile ładowania: NiMH, NiCd, Pb (Ołowiowo-kwasowy), LiPo (litowo-jonowe; litowo-polimerowe, ładowanie do napięcia 4,2V). LiFe
  Użytkownik może określić: prąd ładowania oraz liczbę ogniw połączonych szeregowo. Urządzenie na podstawie parametrów (rodzaj ogniwa, liczbę ogniw oraz prąd ładowania) oblicza warunki końcowe ładowania. Jest także możliwośc ustawienia czasu ładowania.
 • trzystopniowy test ładowania i rozładowywania.
 • tryb rozładowania: DSC-CC- rozłdowywanie prądem stałym; DSC-CV-rozładowywanie stałą mocą. W trybach tych prócz ustawianej wartości prądu lub mocy użytkownik ma także możliwość ustawienia wartości granicznej napięcia lub czasu rozładowywanai
 • tryb ładowania CHG-CV – profil ładowania stałym prądem. Tryb ten może być używany np. Do ładowania ogniw litowo-jonowych gdzie napięcie wynosi 4,3V
 • CHG – PW do ładowania urządzeń USB 5V oraz 2A.

Opis paneli miernika:

Przedni panel EBC-A05+

Przedni panel EBC-A05+

 1. Włącz/ wyłącz tester.
 2. Zwiększanie wartości ustawianego parametru
 3. Pojedyńcze naciśnięcie spowoduje zmianę wyświetlanych parametrów; Przytrzymanie przycisku, przejście do menu ustawień.
 4. Zmniejszanie wartości ustawianego parammetru.
 5. Wyświetlacz LCD. 16 x 2.
 6. Złącze pomiarowe A +
 7. Złącze pomiarowe V +
 8. Złącze pomiarowe V –
 9. Złącze pomiarowe A –

W zależności od wybranego trybu pracy na wyświetlaczu pokazywane są rożne parametry. Opis parametrów na przykładzie profilu NiMH.

 1. Wybrany tryb pracy NiMH
 2. Zmierzone napięcie na akumulatorze.
 3. Zmierzony pobierany prąd.
 4. Informacja o stanie testera OFF / CHG (ładowanie) / DSC (rozładowanie)
 5. Czas wykonywanej testu
 6. Pomiar pojemności (mAH).
Panel tylny:

Tylny panel EBC-A05+

 1. Gniazdo do podłączenia przewodu do komunikacji z komputerem.
 2. Gniazdo do podłączenia zasilania 12V / 3,5A.

Podłączenie badanego akumulatora do testera

Połączenie z komputerem

Oprogramowanie dostępne do testera jest bardzo proste i intuicyjne w obsłudze. Umożliwia nam obsługę urządzenia zdalnie. W momencie gdy połączenie jest prawidłowe na tester przechodzi w tryb PC natomiast sterownia przy użyciu przycisków nie jest możliwe.

Pod podanym linkiem znajduje się oprogramowanie do pobrania.

 1. Rozpakuj foldery z pliku powyżej i zainstaluj sterowniki do konwertera USB (PL2303) oraz oprogramowanie. Instalacja jest prosta i szybka.
 2. Podłącz konwerter do testera (złącze na tylnym panelu natomiast wtyk USB do komputera. Uruchom zainstalowane oprogramowanie urządzenia „EB tester software”. Włączamy tester do zasilania.
 3.  W menadżerze urządzeń sprawdź nr portu COM w tym przypadku jest to COM6 (zdjęcie poniżej). 
 4. Przechodzimy do programu gdzie w dolnym prawym rogu wybieramy port COM wg przykładu COM6 i naciskamy connect. 
 5. Jeżeli połączenie jest prawidłowe na wyświetlaczu testera zobaczymy napis PC natomiast w dolnej części w tabeli pokaże nam się model podłączonego konwertera w tym przypadku jest to EBC-A05 (EBC- A05 oraz EBC- A05+ wykrywane są jako to samo urządzenie).

Program do testera

Dostępne oprogramowanie jest bardzo proste i intuicyjne w obsłudze. Okno programu można podzielić na kilka części:

 1. Centralnym obszarem programu jest wykres gdzie w trakcie pracy testera rysowane są charakterystyki prądu i napięcia w czasie. Odświeżanie pomiaru odbywa się co 1-2s.
 2. W dolnej części programu znajduje się tabela w której możemy monitorować podłączone urządzenia do komputera oraz tryby pracy i ich parametry. Kolory na końcu tabeli przypisane są do koloru wykresu na charakterystyce.
 3. W obszarze tym znajdują się 3 zakładki do przełączania między trybami: pojedynczy test, auto test oraz test cykliczny. W przypadku zakładki single test wyświetlane są parametry aktualnie odczytane z urządzenia (napięcie, prąd, czas itp.).
 4. W tym miejscu możemy znaleźć wszystkie opcje związane z obsługą zapisem do pliku lub pozostałymi ustawieniami programu oraz informacjami.
 5. Część okna 3 zajmują „opcje parametrów” w oknie tym dokonywane są  nastawy parametrów oraz przyciski start.stop programu, kasowanie ustawień.  W zależności od wybranej zakładki Test ta częśc okna wygląda inaczej.
 6. Ustawienia połączenia sekcja ta odpowiada za ustawienie połączenia z komputerem. Tutaj odbywa się wybór portu oraz połączenie lub rozłączenie testera z komputerem.

Dodaj komentarz